Main Menu
User Menu

CV9035NL

     
Název:
Name:
CV9035NL
Originální název:
Original Name:
CV9035NL
Kategorie:
Category:
bojové vozidlo pěchoty
Výrobce:
Producer:
BAE Systems Hägglunds AB, Örnsköldsvik
Van Halteren, Bunschoten [věž a konečná montáž / turret and final assembly]
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2007-DD.MM.2012
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
150 (bojové vozidlo pěchoty / infantry fighting vehicle)
34 (velitelské stanoviště / command post vehicle)
9 (školní vozidlo / training vehicle)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2007 ?
Osádka:
Crew:
3
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
7 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
31750 kg
Celková délka:
Overall Length:
6884 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3190 mm
Celková výška:
Overall Height:
2910 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
450 mm
Pancéřování:
Armour:
balistická a protiminová ochrana dle:
- STANAG 4569 Annex A Level 5+
- STANAG 4569 Annex B Level 3a+/3b+
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Scania DI-16
- vznětový, vidlicový, vodou chlazený, přeplňovaný
- počet válců: 8
Výkon:
Power:
596 kW při 2000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Perkins X300-12D
- automatická
- počet stupňů: 4 + 2
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
701) km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
600 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
18 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,4 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
1,0 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,52) m
Výzbroj:
Armament:
věžový komplet E35
- náměr: -8° až +37° (kanón) / -10° až + 50° (spřažený kulomet)

- automatický kanón Bushmaster III 35/50
-- ráže: 35 mm
-- náboje: 70 kusů

- spřažený kulomet FN MAG
-- ráže: 7,62 mm
-- náboje: 460 kusů
Uživatelské státy:
User States:

3)
Poznámka:
Note:
1) maximální rychlost vzad 43 km/h
2) s přípravou 5 minut, bez přípravy 1 m
3) jako CV9035EE
Zdroje:
Sources:
Jane's Armour and Artillery, 2011-2012
www.defensie.nl
URL : https://www.valka.cz/CV9035NL-t208078#589021Verze : 0
MOD
Bojová vozidla pěchoty CV9035NL z výzbroje 17. obrněného pěšího praporu (Pantserinfanteriebataljon) na cvičení Allied Spirit I, vojenský výcvikový prostor JMTS Hohenfels, Německo, leden 2015.
CV9035NL - (US Army / Visual Information Specialist Markus Rauchenberger)

(US Army / Visual Information Specialist Markus Rauchenberger)
URL : https://www.valka.cz/CV9035NL-t208078#589040Verze : 0
MOD
CV9035NL (KY 96-28) z výzbroje nizozemské armády, Chráněná krajinná oblast Brdy, Bahna 2018, červen 2018.
CV9035NL -


URL : https://www.valka.cz/CV9035NL-t208078#603576Verze : 1
MOD
Holandské ministerstvo obrany, zastúpené spoločnosťou Dutch Defence Materiel Organization uzatvorilo zmluvu v hodnote 500 miliónov dolárov so spoločnosťou BAE Systems na rozsiahlu modernizáciu 122 bojových vozidiel CV9035NL s opciou na ďalších 19 ks. Spoločnosť o zmluve informovala v tlačovej správe dňa 14.01.2021. Realizátorom modernizácie bude švédska pobočka BAE Systems Hägglunds. Cieľom modernizácie je zvýšiť bojové možnosti a zlešiť ochranu osádky vozidla. Modernizované vozidlá budú vybavené stávajúcim 35mm kanónom, ktorý ale bude inštalovaný do novej veže so zlepšenou balistickou ochranou vybavenou PTRS Rafael Spike-LR. Súčasťou modernizácie je aj inštalácia komplexu aktívnej ochrany Iron Fist, ktorého výrobcom je izraelská spolčonosť Elbit. Modernizácia by mala priniesť aj ďalšie benefity v prospech obsluhy v oblasti ergonomických zmien, nový elektrooptický zameriavací systém a prípravu na inštaláciu perspektívneho digitálneho komuničkačného systému 4. generácie.

Bojové vozidlá CV9035NL boli do výzbroje Holandských pozemných síl dodané v rokoch 2007-2010 na základe kontraktov z roku 2004 a 2008 v celkovej hodnote 1,0752 miliardy eur. Pôvodne boli vo výzbroji 4 mechanizovaných práporov (po dvoch v 13. a 43. mechanizovanej brigáde), pričom každý prápor disponoval 44 vozidlami (36 BVP a 8 veliteľských). V rokoch 2011-2013 doško k reorganizáci 13. mechanizovanej brigády na 13. ľahkú brigádu, s čím súviselo prezbrojenie 17. a 42. práporu na kolesové obrnené vozidlá, ktoré bolo ukončené v roku 2015. Z uvedeného dôvodu bolo z výzbroje vyradených 76 vozidiel. Z tohto počtu bolo 44 v roku 2014 odpredaných Estónsku (CV9035EE) a 32 vrátených výrobcovi na uloženie. Vzhľadom k rozsahu kontraktu na modernizáciu je pravdepodobné, že minimálne čassť z uložených BVP bude opäť zaradená do výzbroje.


Zdroj: www.baesystems.com
URL : https://www.valka.cz/CV9035NL-t208078#659669Verze : 4
MOD