Main Menu
User Menu

Topografické oddělení 58 [1938-1938]

58th Topographic Section

     
Název:
Name:
Topografické oddělení 58
Originální název:
Original Name:
Topografické oddělení 58
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 901 - Mobilisovaný útvar 901-B-12
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.09.1938-DD.10.1938 Velitelství VIII. sboru
DD.09.1938-DD.10.1938
Dislokace:
Deployed:
29.09.1938-04.10.1938 Uherské Hradiště, Kasárny Přemysla Otakara II. /
04.10.1938-10.10.1938 Myjava, ? /
10.10.1938-DD.10.1938 Hlohovec, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.09.1938-DD.10.1938
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008. Praha 2009.
URL : https://www.valka.cz/Topograficke-oddeleni-58-1938-1938-t207134#586953Verze : 2
MOD