Main Menu
User Menu

Topografické oddělení 53 [1938-1938]

53rd Topographic Section

     
Název:
Name:
Topografické oddělení 53
Originální název:
Original Name:
Topografické oddělení 53
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 901 - Mobilisovaný útvar 901-B-8
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.09.1938-DD.10.1938 Velitelství III. sboru
DD.09.1938-DD.10.1938 Geodeticko-topografické oddělení 74
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1938-06.10.1938 Jihlava, Velké kasárny /
06.10.1938-DD.10.1938 Brno, Budova sborového velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.09.1938-DD.10.1938
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008. Praha 2009.
URL : https://www.valka.cz/Topograficke-oddeleni-53-1938-1938-t207129#586948Verze : 1
MOD