Main Menu
User Menu

Štábní eskadrona Pomořanské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Sztabowy Pomorskiej Brygady Kawalerii/Staff Squadron of the Pomeranian Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Štábní eskadrona Pomořanské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Sztabowy Pomorskiej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
04(?).09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Pomořanská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.08.1939 Bydhošť/? /
26.08.1939-04(?).09.1939 Bydhošť-Tuchola-Czersk-???-Lubodzież/přesun / 4)

Velitel:
Commander:
24(?).08.1939-04(?).09.1939 ???, ??? 5)
Výzbroj:
Armament:
Štábní eskadrona
Poznámka:
Note:
1) Eskadrona neexistovala v mírové sestavě brigády. Byla nově zformována v průběhu mobilizace.
2) Datum zániku eskadrony není ve zdrojích uvedeno. Některé indície však ukazují na to, že to mohlo být 3.- 4. září. V prostoru obce Lubodzież byla ustupující kolona už 3 září rozprášena německým letectvem, padl velitel hlavního stanu brigády a členové brigádního polního soudu, který byl součástí hlavního stanu, byli obklíčeni a zajati 4. září.
3) Eskadrona byla podřízená bezprostředně veliteli hlavního stanu brigády (komendant Kwatery Głównej).
4) Eskadrona se přesunovala společně s druhým nebo třetím sledem velitelství brigády. Místa její dislokace nejsou ve zdrojích uvedena.
5) Velitel eskadrony není ve zdrojích uveden.
Zdroje:
Sources:

Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 1994, str. 205
Nikolay, Stanisław: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.28/A/6
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, str. 384
Tyrawski, Stanisław: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.28/A/5

URL : https://www.valka.cz/Stabni-eskadrona-Pomoranske-jezdecke-brigady-1939-1939-t206838#586355Verze : 0
MOD