Main Menu
User Menu

Pěší pluk 24, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 24th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 24
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 24
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1938-22.10.1938 Hraniční oblast 38
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-22.10.1938 Znojmo, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.09.1938-22.10.1938
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1938-22.10.1938 Pěší prapor I/24
25.09.1938-22.10.1938 Pěší prapor II/24
25.09.1938-22.10.1938 Pěší prapor III/24

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_7.htm
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-24-velitelstvi-1938-1938-t203494#579739Verze : 1
MOD