Znojmo

okr. Znojmo
     
Název:
Name:
Znojmo Znojmo
Originální název:
Original Name:
Znojmo
Další názvy:
Other Names:
Znaim
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Znojmo Znojmo District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°51'20.00"N 16°02'56.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Znojmo
Znojmo-Hradiště a Znojmo-Louka
Derflice
Kasárna
Konice
Mramotice
Načeratice
Oblekovice
Popice
Přímětice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1048
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
rotunda sv. Kateřiny
Loucký klášter
kostel sv. Mikuláše
Svatováclavská kaple
podzemí
radniční věž
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Znojmo
http://www.znojmocity.cz/
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#483805 Verze : 0
Znojmo (Znaim)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 25 855 obyvatel (z toho 16 139 osob národnosti československé, 18 osob národnosti maďarské, 8 347 osob národnosti německé, 11 osob národnosti polské, 131 osob národnosti ruské a 442 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v březnu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Pěší pluk 24 (od října 1920),
III. prapor Pěšího pluku 31 (září 1935 – leden 1938),
rota Strážního praporu X (od července 1937),
Dělostřelecký pluk 6 (od září 1933),
Hrubý dělostřelecký pluk 107 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 106 (leden 1923 – únor 1934),
Dělostřelecký pluk 125 (červen 1924 – září 1928),
náhradní baterie Dělostřeleckého pluku 125 (září 1928 – září 1933),
náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 125 (září 1933 – listopad 1933),
Posádková nemocnice Znojmo (březen 1922 – červenec 1934),
Doplňovací okresní velitelství Znojmo (od listopadu 1919).


Pro potřeby branné moci sloužily Velké kasárny v Louce (původně klášter z 12. století, adaptovaný pro vojenské potřeby koncem 18. století), Štefánikovy kasárny a Kasárny Jana Žižky z Trocnova z konce 19. století a barákový tábor z let první světové války.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#183292 Verze : 0
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918) Austria-Hungary (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 7. pěší brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství pěšího pluku č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl I pěšího pluku č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. a II. prapor pěšího pluku č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. prapor pěšího pluku č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl III pěšího pluku č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Útvarová nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pobočka vojenského proviantního skladu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Posádková věznice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 24
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký dům vojenských invalidů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 3
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 7th Infantry Brigade Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 12th Infantry Regiment Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1st Machine-Gun Section, 12th Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1st and 2nd Battalion, 12th Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3rd Battalion, 12th Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3rd Machine-Gun Section, 12th Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Replacement Battalion, 12th Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Troops Hospital
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Branch of Military Quartermaster Store
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Garrison Prison
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3rd Battalion, 24th Landwehr Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Landwehr Military Hospital 
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3rd Gendarmerie Department Headquarters
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#416354 Verze : 0
Klášter minoritů
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#552408 Verze : 0
Klášter kapucínů s kostelem sv. Jana Křtitele
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#552409 Verze : 0
Morový sloup se sochou Panny Marie Immaculaty


Barokní morový sloup se sochou Panny Marie Immaculaty a se sochami morových světců, sv. Rochem, sv. Šebestiánem, sv. Rosálií, sv. Mikulášem a sv. Floriánem pochází z roku 1679 a nachází se na Masarykově náměstí.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553441 Verze : 1
Kaple sv. Jana Nepomuckého


Kaple se nachází mezi domy čp. 522 a Koželužská 523.
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553504 Verze : 0
Kašna se sochou sv. Václava


Kašna s raně barokní sochou sv. Václava, se nachází na Václavském náměstí.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553505 Verze : 1
Poklona (kaple) se sochou sv. Jana Nepomuckého


Barokní socha sv. Jana Nepomuckého v klasicistní kapli se nachází na Jezuitském náměstí.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553510 Verze : 1
Kopalův pomník


Monumentální empírový památník plukovníkovi Karlu Kopalovi, původem z nedalekých Ctidružic, z 10. střeleckého bataliónu myslivců. Ten se proslavil spolu se svým mužstvem roku 1848 v bitvách U Santa Lucie a Vicenzy na Monte Berico, kde jeho jednotka měla rozhodující vliv na vítězství generála Radeckého. Nicméně sám Kopala byl těžce raněn u Vincenzy a svým zraněním dne 17. června 1848 podlehl.


Zdroje:
www.turistika.cz
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553526 Verze : 2
Socha Rudoarmějce


Sochařské dílo K. Babraje z roku 1952, připomínající osvobození města Rudou armádou.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553527 Verze : 0
Železniční most


Železniční most - viadukt přes řeku Dyji o délce 220, je umístěn na třech kamenných pilířích. Rozpětí polí mezi pilíři 50 m - 60 m - 60 m - 50 m. Nejvyšší výšky dosahuje 49 m nad vodní hladinou. Původní ocelová, nýtovaná konstukce doznala řady změn a byla modernizována. Památkově chráněny jsou kamenné pilíře mostu.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553636 Verze : 0
Mariánské náměstí
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599865 Verze : 0
Náměstí Kpt. Otm. Chlupa
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Pamětní deska kapitána In Memoriam Otmara Chlupa, Foto vlastní

Pamětní deska kapitána In Memoriam Otmara Chlupa, Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599866 Verze : 1
Náměstí Komenského
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599867 Verze : 1
Divišovo náměstí
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599869 Verze : 1
Václavské náměstí
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599870 Verze : 1
Mikulášské náměstí
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599871 Verze : 1
Masarykovo náměstí
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599872 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více