Main Menu
User Menu
V čase skúšok známej rakety A-4 (V-2) vznikol vo firme Rheinmetall-Borsig návrh na diaľkovú prachovú raketu. Podľa projektu mala raketa doniesť 100 kg bojovú hlavicu na vzdialenosť 100 - 120 km, neskôr boli požadované hodnoty dostrelu zvýšené na 160 - 180 km.

8/1942 začali teoretické práce na projekte pod vedením konštruktérov Kleina a Vullersa. Prvou úlohou bolo vyriešenie dovtedy nedostatočne objasnených problémov viacstupňových rakiet. Továrenské označenie bolo Rh.Z 61/9 Rheinbote, vojenské označenie bolo R.Spr.Gr.4831.Raketa bola štvorstupňová, všetky stupne boli poháňané motormi na tuhé pohonné hmoty a stabilizáciu zabezpečovali stabilizačné krídelká rôznych veľkostí na každom stupni.Hmotnosť rakety sa podľa rôznych prameňov pohybovala v hodnotách 1550 - 1750 kg,z toho bolo 580 - 590 kg pohonných hmôt. Konštrukcia využívala hlavne súčiastky z ocele. Bojová hlavica hmotnosti 40 kg obsahovala 20kg trhaviny.Jej účinky vzhľadom na konštrukciu boli trhacie.Celková dĺžka rakety bola 10,8 - 11,2 m. K vypúšťaniu slúžil upravený prepravník pre rakety V-2. Raketa bola odpaľovaná pod uhlom 45 - 65° a rýchlosť streľby bola jedna rana za hodinu.

Fázy práce jednotlivých stupňov :
Prvý stupeň-doba horenia okolo 1 sekundy. Ten odpadol s pomocou výtokových plynov po zapálení druhého stupňa. Druhý a tretí spupeň boli zhodné a doba horenia u nich bola 5 sekúnd. Oddeľovanie jednotlivých stupňov prebiehalo rovnakým spôsobom.Po dohorení posledného raketového motoru dosiahol 4. stupeň s hlavicou rýchlosť 1600 - 1640 m/s a vzdialenosť 220 km prekonal za 225 sekúnd.Jednotlivé stupne rakety boli aktivované pomocou oneskorovačov a elektročasovým zariadením.

Teoretické práce boli dokončené v roku 1944, kedy vznikol prvý prototyp a boli začaté experimentálne skúšky. Vznikla overovacia séria 50 kusov rakiet. Skúšky začali 15.11.1944 na strelnici Leba, neskôr pokračovali na strelnici Heidekraut v Poľsku. K operačnému nasadeniu došlo 1/1945, kedy špeciálna palebná jednotka vypúšťala rakety z holandského územia na prístav Antverpy. Po vypustení zhruba 200 - 220 rakiet bola jednotka rozpustená a zvyšné rakety boli ponechané svojemu osudu. Výsledky projektu boli sklamaním. Podľa svedectva gen.Dornbergera, ktorý sa zúčastnil prvých skúšok, pri výbuchu hlavice v piesčitom teréne vznikol kráter malej hĺbky a priemeru zhruba 1,2 m. Často sa miesto dopadu ani nenašlo pretože rakety mali veľký rozptyl (až 5x5 km).

1. stupeň
priemer stupňa: 536 mm
dĺžka: 1,550 m
rozpätie stabilizačných krídel: 1,5 m
hmotnosť stupňa: 710 kg
hmotnosť raketového motora: 470 kg
hmotnosť TPH: 240 - 245 kg
druh a rozmery THP: dyglikolový sedemdierový prach L=1100 mm
pracovný tlak: 15,7 MPa
ťah raketového motora: 372 kN
doba činnosti: 1s
vzdialenosť oddelenia stupňa: 3 km

2. stupeň
priemer stupňa: 267 mm
dĺžka: 2,630 m
rozpätie stabilizačných krídel: 1,050 m
hmotnosť stupňa: 380 kg
hmotnosť raketového motora: 240 kg
hmotnosť TPH: 140 kg
druh a rozmery THP: diglykolový trubkový prach 232 x 91,5/2240
pracovný tlak: 14,7 MPa
ťah raketového motora: 54,7 kN
doba činnosti: 5s
vzdialenosť oddelenia stupňa: 12 km

3. stupeň
priemer stupňa: 267 mm
dĺžka: 2,630 m
rozpätie stabilizačných krídel: 0,85 m
hmotnosť stupňa: 360 kg
hmotnosť raketového motora: 220 kg
hmotnosť TPH: 140 kg
druh a rozmery THP: diglykolový trubkový prach 232 x 91,5/2240
pracovný tlak: 14,7 MPa
ťah raketového motora: 54,7 kN
doba činnosti: 5s
vzdialenosť oddelenia stupňa: 22 km

4. stupeň
priemer stupňa: 191 mm
dĺžka: 3,990 m
rozpätie stabilizačných krídel: 0,6 m
hmotnosť stupňa: 206 kg
hmotnosť raketového motora: 100 kg
hmotnosť TPH: 60 kg
druh a rozmery THP: diglykolový trubkový prach 159 x 59,5/2130
pracovný tlak: 8,8 - 11,8 MPa
ťah raketového motora: 23,5 kN
doba činnosti: 3,5 - 4s
vzdialenosť oddelenia stupňa: posledný stupeň - dopad


Po vyhodnotení testov pristúpila firma Rheinmetall-Borsig k príprave vylepšeného projektu viacstupňovej operačno-taktickej rakety. Jednalo sa o trojstupňovú raketu schopnú dopraviť 220 kg hlavicu na vzdialenosť 160 km. Na vzdialenosť 100 km bolo možné dopraviť hlavicu o hmotnosti až 570 kg. Podľa projektu mala byť raketa dlhá 10,53 m a s hmotnosťou 2405 kg. Stabilizáciu opäť zabezpečovali stabilizačné krídelká. Raketa mala byť odpaľovaná z hladkej hlavne a preto museli byť krídelka prvého stupňa roztvárateľné. Raketa v hlavni získala rýchlosť 240 m/s.Kadencia mala byť 4 výstrely za hodinu. Zbraňový komplet mal mať vzhľadom na absenciu záklzového zariadenia a nutnosti odpalov z vybudovaného postavenia s vybetónovanou operou až 80 ton, čím bola pohyblivosť kompletu veľmi omedzená. Projekt neprekročil rámec teoretických úvah. Koncepcia bola oproti predošlému projektu prevádzkovo spoľahlivejšia a výkonnejšia avšak projekt deklasoval navrhovaný spôsob odpaľovania.

1. stupeň
priemer stupňa: 445 mm
dĺžka: 3,45 m
rozpätie stabilizačných krídel: roztvárateľné
počet stabilizačných krídel: 8
hmotnosť stupňa: 1100 kg
doba horenia motora: 8,6 s

2. stupeň

priemer stupňa: 394 mm
dĺžka: 2,36 m
rozpätie stabilizačných krídel: 0,85 m
počet stabilizačných krídel: 8
hmotnosť stupňa: 635 kg
doba horenia motora: 8 s

3. stupeň
priemer stupňa: 318 mm
dĺžka: 2,42 m
rozpätie stabilizačných krídel: 0,85 m
počet stabilizačných krídel: 4
hmotnosť stupňa: 450 kg
doba horenia motora: 4 s

Hlavica
priemer stupňa: 318 mm
dĺžka: 2,3 m
hmotnosť stupňa: 220 kg

Jiří Kroulík, Bedřich Růžička - Vojenské rakety, Naše vojsko, rok vydania 1985, ISBN: ISBN 28-067-85
www.ebay.de

DEU - Rheinbote -


DEU - Rheinbote -


DEU - Rheinbote -


URL : https://www.valka.cz/DEU-Rheinbote-t20209#76075Verze : 4
MOD
www.zweiterweltkrieg.org

DEU - Rheinbote -


URL : https://www.valka.cz/DEU-Rheinbote-t20209#108751Verze : 1
MOD
Mě se podařilo zjistit tyto údaje:


Výrobce: Rheinmetall
Celk. délka: 11400 mm
Průměr 1. stupně: 53,5 cm
Průměr 2. a 3. stupně: 26,8 cm
Průměr 4. stupně: 19 cm
Celk. hmotnost: 1,75 t
Hmotnost výbušniny: 20 kg
Hmotnost paliva: 585 kg
Odpáleno: 200 ks
Nasazení: Antverpy
Pokusné střelby: 15.11.1944 (výsledek: kráter širší něco přes metr)
URL : https://www.valka.cz/DEU-Rheinbote-t20209#109797Verze : 0
MOD
RAF Museum Cosford
DEU - Rheinbote -


DEU - Rheinbote -


DEU - Rheinbote -


URL : https://www.valka.cz/DEU-Rheinbote-t20209#176691Verze : 0
zdroj:
www.youtube.com

DEU - Rheinbote - odpal rakety Rheinbote

odpal rakety Rheinbote
URL : https://www.valka.cz/DEU-Rheinbote-t20209#657404Verze : 1
MOD