Main Menu
User Menu

415. samostatná spojovací letka [1943-1945]

415th Detached Liaison Aviation Squadron

415. samostatná spojovacia letka

415-я отдельная авиационная эскадрилья связи (415 оаэс)

     
Název:
Name:
415. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
415-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
992. samostatný ľahký bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
10.03.1945
Nástupce:
Successor:
412. samostatná spojovacia letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 70. armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 8. stíhací letecký zbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
01.03.1943-DD.MM.1943 Babanov, Michail Pavlovič (Kapitan / Kапитан)
DD.MM.1943-DD.MM.1943 Kostenko, Nikolaj Alexandrovič (Staršij lejtěnant / Старший лейтенант)
DD.09.1944-10.03.1945 Maľčenko, Michail Fedosievič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.1943-DD.MM.1945 Polikarpov Po-2
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
28.05.1943 - 30.09.1943
21.06.1944 - 08.09.1944
12.11.1944 - 10.03.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/415-samostatna-spojovaci-letka-1943-1945-t202054#577091Verze : 3
MOD