Main Menu
User Menu
Reklama

Vilém I.

     
Příjmení:
Surname:
Dobyvatel
Jméno:
Given Name:
Vilém I.
Jméno v originále:
Original Name:
William the Conqueror (Guillaume le Conquérant)
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1027 (1028?) Château de Falaise, Falaise /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.09.1087 opatství St. Gervais, Rouen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Anglie
vévoda normandský
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vilém_I._Dobyvatel
http://en.wikipedia.org/wiki/William_the_Conqueror
URL : https://www.valka.cz/Vilem-I-t19971#74954Verze : 0
MOD
* ?.?.1027 (1028?) Falaise, Francie
+ 9.9.1087 opatství St.Gervais u Rouenu, Francie


Rodiče : Robert I.Ďábel, 6.vévoda z Normandie a Herleva z Conteville (jejich nelegitimní syn. Herleva byla vévodova vychovatelka)
Přezdívky : The Bastard, The Conqueror
Korunovace : 25.12.1066 Westminster Abbey
Doba vlády : 20 let, 330 dní
Manželka : Matilda Flanderská (+1083). Oddáni roku 1052 v katedrále v Eu v Normandii
Potomci : 9, např.Robert II, Sibylla Conversano, Richard, Vilém II.Rufus, Jindřich I., Matilda Skotská ad.
URL : https://www.valka.cz/Vilem-I-t19971#76043Verze : 0
Vilém I. zdědil titul normanského vévody roku 1035 a byl nucen ho obhájit proti normanské šlechtě, jejíž povstání rozdrtil a v roce 1063 připojil k svému vévodství i hrabství Maine, poté co odrazil útoky francouzských králů - Jindřicha I. a Filipa I. Svůj nárok na anglický trůn zakládal na slibu, který mu údajně dal roku 1051 jeho bratranec Eduard Vyznavač. S papežskou podporou se poté vylodil v Anglii a 14. října 1066 u Hastingsu porazil svého soka - Eduardova nástupce Haralda II.

Po své korunovaci ve Westminstru zlikvidoval veškerý odpor ze strany anglosaské šlechty a celou zemi rozdělil mezi normanské barony, kteří mu byli plně oddáni. Podřídil rovněž církev, kterou jinak velice podporoval, svým vlastním rozhodnutím. Centralizaci země završil v roce 1086, když vydal Domesday Book (Knihu posledního soudu), která se stala základem pro rozpis daní v celém anglickém království. Téhož roku si vynutil osobní přísahu věrnosti na všech svých vazalech, což bylo od té doby v Anglickém království tradicí. Sám Vilém v té době pobýval v Normandii, kde trávil většinu času válkou s francouzským králem Filipem I., ve které roku 1087 také padl.


Fracouzský jazyk, jímž se hovořilo u anglického dvora za krále Viléma I. ovlivnil anglosasko-keltský jazyk a stal se jedním ze základů angličtiny.
URL : https://www.valka.cz/Vilem-I-t19971#90319Verze : 0