Main Menu
User Menu

Reichenau, Walter von

     
Příjmení:
Surname:
von Reichenau
Jméno:
Given Name:
Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter von Reichenau
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.10.1884 Karlsruhe /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.01.1942 Poltava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 6. armády
veliteľ Armádnej skupiny Juh
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Walther_von_Reichenau
URL : https://www.valka.cz/Reichenau-Walter-von-t19443#403855Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Reichenau
Jméno:
Given Name:
Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter von reichenau
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1904 Leutnant
18.08.1912 Oberleutnant
28.11.1914 Hauptmann
01.07.1923 Major
01.04.1929 Oberstleutnant
01.02.1932 Oberst
01.02.1934 Generálmajor
01.10.1935 Generálporučík
01.10.1936 Generál dělostřelectva
01.10.1939 Generálplukovník
19.07.1940 Generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
16.10.1935-04.02.1938 Velitel : Vojenský okruh VII
16.10.1935-04.02.1938 Velitel : VII. armádní sbor
01.03.1938-26.08.1939 Velitel : Skupinové velitelství pozemního vojska 4
26.08.1939-10.10.1939 Velitel : 10. armáda
10.10.1939-19.07.1940 Velitel : 6. armáda
19.07.1940-DD.MM.1941 Velitel : 6. armáda
01.12.1941-15.01.1942 Velitel : Skupina armád Jih

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

30.09.1939

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Walther_von_Reichenau
URL : https://www.valka.cz/Reichenau-Walter-von-t19443#421839Verze : 0
MOD
Generalfeldmarschall Walter von ReichenauNarodený : 08.10.1884 v Karlsruhe
Zomrel : 17.01.1942 Ľvov, Sovietsky zväz
Walter von Reichenau sa narodil v rodine pruského generálporučíka, ktorý neskôr pracoval ako odborný poradca Erhardovej zbrojovky v Düsseldorfe.
1903 po zložení maturitnej skúšky vstupuje do pruskej armády .
1904 von Reichenau je povýšený do hodnosti poručík u 1. gardového pluku poľného delostrelectva (1.Garde-Feldartillerie-Regiment)
1911 poslucháč Kriegsakademie
1913 povýšený do hodnosti nadporučík


I. svetová vojna
1914 začiatok vojny ho zastihol vo funkcii pobočníka veliteľa 1. gardového pluku poľného delostrelectva a ešte do konca roka je povýšený do hodnosti kapitán
1915 prevelený ako štábny dôstojník Generálneho štábu
1916 prevzal funkciu štábneho dôstojníka u 47. záložnej pešej divízie (47. Reserve-Infanterie-Division) následne prevelený 7. jazdeckej školskej divízii (7. Kavallerie-Schul-Division)


Weimarská republika a Reichswehr
1919
po skončení vojny pôsobí von Reichenau ako dôstojník generálneho štábu Grenzschutz Ost ktorý pôsobí
v Sliezsku. Grenzschutz Ost zastrešuje rôznorodé jednotky (Freikorps, Freiwilligen-Verbände, Selbstschutz Oberschlesien, atď.), ktoré chránia východnú hranicu Nemecka pre poľskými nacionalistami a Červenou armádou. Po podpise zmluvy z Versailles je Grenzschutz Ost rozpustený, ale jeho veliteľské štruktúry sú prevzaté novo vznikajúcim Reichswehrom.
1924
povýšený do hodnosti major
1929
stáva sa podplukovníkom a náčelníkom štábu spravodajskej inšpekcie Ríšskeho ministerstva obrany
1930
Reichenau náčelník štábu Vojenskej správy I. (Wehrkreiskommando I.) vo Východnom Prusku
1931
prevelený k 1. pešej divízii
01.02.1932
povýšený do hodnosti plukovník
1932
zoznamuje sa s Adolfom Hitlerom
01.02.1932
Von Reichenau je menovaný do funkcie vedúceho úradu Ríšskeho ministra obrany a neskôr sa stáva aj osobným poradcom Ríšskeho ministra obrany a budúceho ministra vojny Wernera von Blomberg. V týchto funkciách sa dostáva von Reichenau do kontaktu s najvyššími predstaviteľmi NSDAP.


Nemecká ríša
13.02.1934
V rámci reštrukturalizácie Reichswehru na Wehrmacht sa stáva vedúcim Wehrmachtsamt a je povýšený do hodnosti generálmajor
30.06.1934
Reichenau sa vyslovuje za jedinečnosť funkcie Wehrmachtu ako jedinej ozbrojenej zložky národa a podporuje akcie proti SA a následné zavraždenie Ernsta Röhma .
1935
za svoje angažovanie sa o prepojenie armády a nacionálne-socialistického režimu je označovaný v armádnych kruhoch "politický generál"
01.10.1935
Von Reichenau v hodnosti generálporučík preberá velenie VII. armádneho zboru a súčasne bol poverený reorganizáciou olympijských hier v Berlíne v roku 1936. Na jeho post vedúceho Wehrmachtsamt nastupuje generálmajor Wilhelm Keitel
1936
von Reichenau je povýšený do hodnosti Generál delostrelectva
28.2.1938
V súvislosti s aférou Fritsch-Blomberg sa stáva veliteľom Skupinového veliteľstva pozemného vojska 4 v Lipsku
1938/39
Aktívne sa zúčastňuje obsadzovania Sudet a následne v marci 1939 po rozpade Československa zbytku Čiech.

II. svetová vojna

01.09.1939
preberá velenie 10. armády podriadenej Skupine armád Juh a zúčastňuje sa napadnutia Poľska, jeho jednotky postupujú z Horného Sliezska na sever.
18.09.1939
10. armáda sa podieľa na obkľučovacích operáciách v priestore Radom
20.09.1939
10. armáda hlási veleniu Skupiny armád Juh zajatie 80.000 poľských vojakov a ukoristenie 320 diel rôznych ráži, 130 lietadiel a 40 tankov.
01.10.1939
von Reichenau je povýšený do hodnosti Generálplukovník
20.10.1939
je von Reichenau poverený velením 6. armády podriadenej Skupine armád B
10.05.1940
Začiatok Fall Gelb, 6. armáda sa vydáva na pochod cez Holandsko a Belgicko.
19.07.1940
von Reichenau je povýšený do hodnosti generál poľný maršal
XX.10.1940
po zrušení plánu "Seelöwe", kde 6. armáda bola podriadená Skupine armád C, návrat k výcvikovým úlohám
22.06.1941
Napadnutie Sovietskeho zväzu, kde 6. armáda sa prebojovala až ku Kyjevu a Charkovu. V úseku fronty 6. armády bolo spáchaných niekoľko masakrov, za ktoré je von Reichenau spoluzodpovedný
22.08.1941
von Reichenau nariaďuje popravu 90 židovských detí v Bila Cerkwa (ukrajinsky Бiла Церква; rusky Белая Церковь), kyjevská oblasť
29.-30.09.1941
na základe dobrých kontaktov s veliteľom Sonderkommando SS 4a, SS-Standartenführerom Paulom Blobelom, dochádza k úzkej spolupráci medzi Wehrmachtom (poskytnutie logistickej pomoci a zabezpečovacích jednotiek) a Sonderkommandom pri najväčšom masakri v Sovietskom zväze počas II. svetovej vojny u Kyjeva v priestore Babin Jar (ukrajinsky Бабин Яр; rusky Бабий Яр), pri ktorom bolo zavraždených 33.771 židov v priebehu dvoch dní
10.10.1941
von Reichenau vydáva takzvaný "Reichenauov-rozkaz", kde vyzýva svojich vojakov na podporu Hitlerovho nemilosrdného pohľadu na vedenie vojny a vykonanie "spravodlivého trestu pre židovských pod ľudí", inými slovami ide o ospravedlňovanie vojnových zločinov páchaných na židoch.
Citát z rozkazu :
"Vojak na východe nie je iba bojovník podľa pravidiel umenia vojny, ale aj nositeľ neutíchajúcich národných ideí a pomstiteľ za všetky beštiálnosti, ktoré boli spôsobené nemeckému národu a spriazneným národom.
Preto musí mať vojak pochopenie pre tvrdý, ale spravodlivý trest pre židovských pod ľudí."

Účelom rozkazu je zadusiť už v zárodku ohniská vzbúr v tyle Wehrmachtu, ktoré sú podľa skúseností vždy podnecované Židmi.
3.12.1941
von Reichenau preberá velenie Skupiny armád Juh od generál poľného maršala Gerda von Rundstedt
15.01.1942
von Reichenau dostáva srdcový infarkt v ukrajinskej Poltave
17.01.1942
Walter von Reichenau je letecky transportovaný do Nemecka, ale lietadlo pri medzipristátí v ukrajinskom Ľvove havaruje a on je smrteľne zranený. Jeho telo bolo večer letecky dopravené do Lipska a oficiálne potvrdená smrť.


Generalfeldmarschall Walter von Reichenau bol pochovaný na berlínskom cintoríne Invalidenfriedhof.

Vyznamenania:
Ehrenkreuz für Frontkämpfer / Čestný kríž frontového vojaka
1914 Eisernes Kreuz I. und II. Klasse /1914 Železný kríž I.a II. triedy
Spange zum Eiseren Kreuz I. Klasse / Spona k železnému krížu I. triedy
Spange zum Eiseren Kreuz II. Klasse / Spona k železnému krížu II. triedy
Ritterkreuz des Königlichen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern / Rytířský kříž řádu Královského domu Hohenzollernů s meči
Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes / Rytiersky kríž rádu Železného kríža 30.09.1939Zdroje:
1. www.dhm.de(Online-Biografie des Deutschen Historischen Museums)
2. de.wikipedia.org/wiki/Walter_von_Reichenau
3.Erich von Manstein, Ztracená vítězství, Vydavateľstvo JOTA, 1.vydanie, 2006, ISBN 80-7217-443-6
URL : https://www.valka.cz/Reichenau-Walter-von-t19443#210819Verze : 0