Main Menu
User Menu

Reichenau, Walter von

     
Příjmení:
Surname:
von Reichenau
Jméno:
Given Name:
Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Karl Ernst August von Reichenau
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.10.1884 Karlsruhe /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.01.1942 Poltava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 6. armády
veliteľ Armádnej skupiny Juh
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Walther_von_Reichenau
URL : https://www.valka.cz/Reichenau-Walter-von-t19443#403855Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Reichenau
Jméno:
Given Name:
Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Karl Ernst August von Reichenau
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1904 poručík
18.08.1912 nadporučík
28.11.1914 kapitán
01.07.1923 major
01.04.1929 podplukovník
01.02.1932 plukovník
01.02.1934 generálmajor
01.10.1935 generálporučík
01.10.1936 generál dělostřelectva
01.10.1939 generálplukovník
19.07.1940 generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
16.10.1935-04.02.1938 Velitel : VII. armádní sbor
16.10.1935-04.02.1938 Velitel : Vojenský okruh VII
01.03.1938-26.08.1939 Velitel : Skupinové velitelství pozemního vojska 4
26.08.1939-10.10.1939 Velitel : 10. armáda
10.10.1939-19.07.1940 Velitel : 6. armáda
19.07.1940-DD.MM.1941 Velitel : 6. armáda
01.12.1941-15.01.1942 Velitel : Skupina armád Jih

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

30.09.1939

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny 4. třída
Order of Crown 4th Class
Kronenorden 4. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 12 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 12 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 12 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 18 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 18 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 18 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 25 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 25 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 25 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 4 roky
Long Service Medal (Wehrmacht) 4 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 4 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
se sponou "Pražský hrad"

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Královský hohenzollernský domácí řád - rytíř s meči
Knight's Cross with Swords of the Royal House Order of Hohenzollern
Ritterkreuz des Königlichen Hausorden von Hohenzollern mit Schwerten
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž (Hamburk)
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Friedricha - rytíř 2. třídy
Order of Friedrich - Knight 2nd Class
Friedrichs -Orden
s meči

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
s meči

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Reichenau-Walter-von-t19443#421839Verze : 1
MOD
Generalfeldmarschall Walter von ReichenauNarodený : 08.10.1884 v Karlsruhe
Zomrel : 17.01.1942 Ľvov, Sovietsky zväz
Walter von Reichenau sa narodil v rodine pruského generálporučíka, ktorý neskôr pracoval ako odborný poradca Erhardovej zbrojovky v Düsseldorfe.
1903 po zložení maturitnej skúšky vstupuje do pruskej armády .
1904 von Reichenau je povýšený do hodnosti poručík u 1. gardového pluku poľného delostrelectva (1.Garde-Feldartillerie-Regiment)
1911 poslucháč Kriegsakademie
1913 povýšený do hodnosti nadporučík


I. svetová vojna
1914 začiatok vojny ho zastihol vo funkcii pobočníka veliteľa 1. gardového pluku poľného delostrelectva a ešte do konca roka je povýšený do hodnosti kapitán
1915 prevelený ako štábny dôstojník Generálneho štábu
1916 prevzal funkciu štábneho dôstojníka u 47. záložnej pešej divízie (47. Reserve-Infanterie-Division) následne prevelený 7. jazdeckej školskej divízii (7. Kavallerie-Schul-Division)


Weimarská republika a Reichswehr
1919
po skončení vojny pôsobí von Reichenau ako dôstojník generálneho štábu Grenzschutz Ost ktorý pôsobí
v Sliezsku. Grenzschutz Ost zastrešuje rôznorodé jednotky (Freikorps, Freiwilligen-Verbände, Selbstschutz Oberschlesien, atď.), ktoré chránia východnú hranicu Nemecka pre poľskými nacionalistami a Červenou armádou. Po podpise zmluvy z Versailles je Grenzschutz Ost rozpustený, ale jeho veliteľské štruktúry sú prevzaté novo vznikajúcim Reichswehrom.
1924
povýšený do hodnosti major
1929
stáva sa podplukovníkom a náčelníkom štábu spravodajskej inšpekcie Ríšskeho ministerstva obrany
1930
Reichenau náčelník štábu Vojenskej správy I. (Wehrkreiskommando I.) vo Východnom Prusku
1931
prevelený k 1. pešej divízii
01.02.1932
povýšený do hodnosti plukovník
1932
zoznamuje sa s Adolfom Hitlerom
01.02.1932
Von Reichenau je menovaný do funkcie vedúceho úradu Ríšskeho ministra obrany a neskôr sa stáva aj osobným poradcom Ríšskeho ministra obrany a budúceho ministra vojny Wernera von Blomberg. V týchto funkciách sa dostáva von Reichenau do kontaktu s najvyššími predstaviteľmi NSDAP.


Nemecká ríša
13.02.1934
V rámci reštrukturalizácie Reichswehru na Wehrmacht sa stáva vedúcim Wehrmachtsamt a je povýšený do hodnosti generálmajor
30.06.1934
Reichenau sa vyslovuje za jedinečnosť funkcie Wehrmachtu ako jedinej ozbrojenej zložky národa a podporuje akcie proti SA a následné zavraždenie Ernsta Röhma .
1935
za svoje angažovanie sa o prepojenie armády a nacionálne-socialistického režimu je označovaný v armádnych kruhoch "politický generál"
01.10.1935
Von Reichenau v hodnosti generálporučík preberá velenie VII. armádneho zboru a súčasne bol poverený reorganizáciou olympijských hier v Berlíne v roku 1936. Na jeho post vedúceho Wehrmachtsamt nastupuje generálmajor Wilhelm Keitel
1936
von Reichenau je povýšený do hodnosti Generál delostrelectva
28.2.1938
V súvislosti s aférou Fritsch-Blomberg sa stáva veliteľom Skupinového veliteľstva pozemného vojska 4 v Lipsku
1938/39
Aktívne sa zúčastňuje obsadzovania Sudet a následne v marci 1939 po rozpade Československa zbytku Čiech.

II. svetová vojna

01.09.1939
preberá velenie 10. armády podriadenej Skupine armád Juh a zúčastňuje sa napadnutia Poľska, jeho jednotky postupujú z Horného Sliezska na sever.
18.09.1939
10. armáda sa podieľa na obkľučovacích operáciách v priestore Radom
20.09.1939
10. armáda hlási veleniu Skupiny armád Juh zajatie 80.000 poľských vojakov a ukoristenie 320 diel rôznych ráži, 130 lietadiel a 40 tankov.
01.10.1939
von Reichenau je povýšený do hodnosti Generálplukovník
20.10.1939
je von Reichenau poverený velením 6. armády podriadenej Skupine armád B
10.05.1940
Začiatok Fall Gelb, 6. armáda sa vydáva na pochod cez Holandsko a Belgicko.
19.07.1940
von Reichenau je povýšený do hodnosti generál poľný maršal
XX.10.1940
po zrušení plánu "Seelöwe", kde 6. armáda bola podriadená Skupine armád C, návrat k výcvikovým úlohám
22.06.1941
Napadnutie Sovietskeho zväzu, kde 6. armáda sa prebojovala až ku Kyjevu a Charkovu. V úseku fronty 6. armády bolo spáchaných niekoľko masakrov, za ktoré je von Reichenau spoluzodpovedný
22.08.1941
von Reichenau nariaďuje popravu 90 židovských detí v Bila Cerkwa (ukrajinsky Бiла Церква; rusky Белая Церковь), kyjevská oblasť
29.-30.09.1941
na základe dobrých kontaktov s veliteľom Sonderkommando SS 4a, SS-Standartenführerom Paulom Blobelom, dochádza k úzkej spolupráci medzi Wehrmachtom (poskytnutie logistickej pomoci a zabezpečovacích jednotiek) a Sonderkommandom pri najväčšom masakri v Sovietskom zväze počas II. svetovej vojny u Kyjeva v priestore Babin Jar (ukrajinsky Бабин Яр; rusky Бабий Яр), pri ktorom bolo zavraždených 33.771 židov v priebehu dvoch dní
10.10.1941
von Reichenau vydáva takzvaný "Reichenauov-rozkaz", kde vyzýva svojich vojakov na podporu Hitlerovho nemilosrdného pohľadu na vedenie vojny a vykonanie "spravodlivého trestu pre židovských pod ľudí", inými slovami ide o ospravedlňovanie vojnových zločinov páchaných na židoch.
Citát z rozkazu :
"Vojak na východe nie je iba bojovník podľa pravidiel umenia vojny, ale aj nositeľ neutíchajúcich národných ideí a pomstiteľ za všetky beštiálnosti, ktoré boli spôsobené nemeckému národu a spriazneným národom.
Preto musí mať vojak pochopenie pre tvrdý, ale spravodlivý trest pre židovských pod ľudí."

Účelom rozkazu je zadusiť už v zárodku ohniská vzbúr v tyle Wehrmachtu, ktoré sú podľa skúseností vždy podnecované Židmi.
3.12.1941
von Reichenau preberá velenie Skupiny armád Juh od generál poľného maršala Gerda von Rundstedt
15.01.1942
von Reichenau dostáva srdcový infarkt v ukrajinskej Poltave
17.01.1942
Walter von Reichenau je letecky transportovaný do Nemecka, ale lietadlo pri medzipristátí v ukrajinskom Ľvove havaruje a on je smrteľne zranený. Jeho telo bolo večer letecky dopravené do Lipska a oficiálne potvrdená smrť.


Generalfeldmarschall Walter von Reichenau bol pochovaný na berlínskom cintoríne Invalidenfriedhof.

Vyznamenania:
Ehrenkreuz für Frontkämpfer / Čestný kríž frontového vojaka
1914 Eisernes Kreuz I. und II. Klasse /1914 Železný kríž I.a II. triedy
Spange zum Eiseren Kreuz I. Klasse / Spona k železnému krížu I. triedy
Spange zum Eiseren Kreuz II. Klasse / Spona k železnému krížu II. triedy
Ritterkreuz des Königlichen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern / Rytířský kříž řádu Královského domu Hohenzollernů s meči
Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes / Rytiersky kríž rádu Železného kríža 30.09.1939Zdroje:
1. www.dhm.de(Online-Biografie des Deutschen Historischen Museums)
2. de.wikipedia.org/wiki/Walter_von_Reichenau
3.Erich von Manstein, Ztracená vítězství, Vydavateľstvo JOTA, 1.vydanie, 2006, ISBN 80-7217-443-6
URL : https://www.valka.cz/Reichenau-Walter-von-t19443#210819Verze : 0