Main Menu
User Menu

Manévrovací centrum výjimečnosti Armády Spojených států [?- ]

United States Army Maneuver Center of Excellence

     
Název:
Name:
Manévrovací centrum výjimečnosti Armády Spojených států
Originální název:
Original Name:
United States Army Maneuver Center of Excellence
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vševojskové centrum Armády Spojených států
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Columbus, Fort Benning
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.2013-DD.MM.RRRR 199. pěší brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obrněná škola Armády Spojených států
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pěchotní škola Armády Spojených států

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.benning.army.mil/
URL : https://www.valka.cz/Manevrovaci-centrum-vyjimecnosti-Armady-Spojenych-statu-t192915#555849Verze : 0
MOD