Main Menu
User Menu

10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda)

10,5 cm leichte Feld Haubitze 43 (Sk)

10,5cm Leichte Feldhaubitze 43 Skoda


TTD
Ráže: 105 mm
Délka hlavně: (L/35) 3456 mm
Váha v postavení: 2200 kg
Elevace: -5° až +75°
Odměr: 360°
Úsťová rychlost: 610 m/s
Váha střely: 14,81 kg
Dostřel: 13 000 m
Výrobce: Škoda-Werke, Plzeň


V soutěži na nové dělo pro WH byly v roce 1943 osloveny Krupp a Škoda. Škoda vytvořila moderní dělo se speciální lafetou která se po složení stává křížovou a kola jsou zdvižena nad terén což dělu umožňuje kruhový odměr. Byly vyrobeny pouze prototypy (snad dokonce jen jeden) fotky jsou z muzea ve Woolwich. Jde o fotku ze staré expozice, takže si nejsem jist zda je dělo ještě přístupné.
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - závěr zbraně

závěr zbraně
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - pohled zezadu

pohled zezadu
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - boční pohled

boční pohled
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#71340Verze : 0
Niesom si istý, či sa jednalo o toto, ale je to možné...
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) -


URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#72680Verze : 0
MOD
No mám i jiné TTD:


Osloveny byly tři firmy: zbraň a lafetu do soutěže dodaly jen dvě Škodovka a Krupp, oslovena byla i fma. Rheinmetall-Borsig. Jednalo se vlastně o osazení modernizované hlavně a brzdovratného zařízení leHF18/40 na novou lafetu.


Ráže: 105 mm
Délka zbraně: 3,46 m
Délka hlavně: 2,47 m
Váha v postavení: 2200 kg
Elevace: -5° až +75°
Odměr: 360°
Úsťová rychlost: 610 m/s
Váha střely: 14,80 kg
Dostřel: 15 000 m


TTD lafeta Krupp:
Ráže: 105 mm
Délka zbraně: 2,94m
Váha v postavení: 2400 kg
Elevace: -5° až +75°
Odměr: 360°
Úsťová rychlost: 610 m/s
Váha střely: 14,80 kg
Dostřel: 13 000 m
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#72862Verze : 0
Prototyp firmy Krupp
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) -


URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#72863Verze : 0
to Cichy obávám se že se mýlíš, hlaveň houfnice leFH 18/40 byla užita jen u prototypu firmy Krupp. To ovšem do tohoto příspěvku nepatří (asi bys měl založit samostatný - tady tohle dělo těžko někdo najde), pokud by to bylo jak píšeš pak by stačilo jen dodat lafetu a na ni umístit hlaveň. Háček je že hlaveň je u Škody jiná, nejvíc se podobá leFH 42, která ovšem existovala jen v jednom prototypu, ale na rozdíl od ní (i od tebou uváděné verze) se hlaveň liší délkou, ani ta tebou uváděná neodpovídá, a hlavně závěr i brzdovratné zařízení je jiné (u Škodovky se odsouvá na druhou stranu, je zde i jiné ovládání náměru a odměru a spousta dalších detailů. Pokud budeš zakládat příspěvek na Krupp pak nezapomeň že prototypy byly dva a dost se lišily lafetou, první měl novou čtyřnohou lafetu, druhý používal lafetu PAK 43, problém je že žádný nebyl podle mého zdroje dokončen a existovaly jen dřevěné modely. Tebou uváděné parametry odpovídají první verzi, druhá měla mít delší hlaveň a větší úsťovou rychlost (655 m/s) a také deprese byl větší (-10). I tebou uvedená fotka odpovídá spíš dřevěné maketě než opravdovému dělu.
Zdrojem pro mé psaní je kniha "Small arms, artillery and special weapons of the Third Reich".
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#72904Verze : 0
Tiež som narazil na informáciu, že boli vyrobené 2 prototypy. Jeden ukoristili Angličania v Nemecku a druhý Američania v Škodovke.
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#147984Verze : 0
MOD
Jen jedna fotka z archivu leFH 43 "v palebné pozici".


Zdroj: Archiv autora
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) -


URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#321065Verze : 0
Vážení,
dovoluji si předložit záběry z odvozu 10,5 cm leFH 43 (Sk) na nové stanoviště ve Virgínii. V pátek 04.09.2009 byl zahájen postupný odvoz exponátů z Aberdeen Proving Ground. Do konce roku 2011 vznikne nové muzeum ve Fort Lee. Převezené exponáty budou umístěny v prostorných halách, kde budou chráněny před povětrnostními vlivy.


Zdroj
https://www.flickr.com/search/ ...
https://maps.google.cz/
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - Foto via Flickr, autor: Matthew Montgomery.

Foto via Flickr, autor: Matthew Montgomery.
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - Foto via Flickr, autor: Mike Strasser.

Foto via Flickr, autor: Mike Strasser.
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - Trasa přesunu, podle mapy Google.

Trasa přesunu, podle mapy Google.
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#364532Verze : 0
MOD
Vážení,
nedávno jsem navštívil podnikový archiv Škodovky a z předložené dokumentace na 10,5 cm leichte Feld Haubitze 43 jsem pořídil přes dvě stě fotografií dokumentů z let 1942-1947. Zde si dovoluji předložit první část nástinu vývoje houfnice.Stručná historie


1942.03.17
OKH odeslalo výzvu a zadávací podmínky k výrobě: 10,5 cm leFH43 a 15 cm sFH43.
Pozn. JRT: Korespondence o houfnici před tímto datem nebyla nalezena.


1942.03.24
Výrobní porada představitelů Skodawerke v Plzni o vývoji nových děl.


1942.04.07
OKH zaslalo výzvu, podle které má Skodawerke závazně oznámit zda přistupuje ke konstrukci houfnic.


1942.04.25
OKH zasílá přepracované zadávací podmínky na konstrukci houfnic.


1942.05.08
Porada v Berlíně na WaPrüf 1, během které, zástupci Škodovky předložili projekty houfnic s dvouramennou lafetou s podpěrou. Toto uspořádání mělo umožnit odměr 360° po 65°. Přepokládaný dostřel zbraně při použití standardního střeliva vypočítán na 13 km.


1942.05.14
Do Plzně dorazila z Düsseldorfu sada výkresů vyhotovená firmou Rheinmetall-Borsig.
Pozn. JRT: Seznam výkresů a průvodní dopis RB nebyly nalezeny.


1942.05.15
Na základě předložených výkresů schválilo OKH WaPrüf 1 vývojovou koncepci Škodovky. Zároveň s tím byl schválen vývoj takzvané dvourážové nárazové střely (Triebspiegelgeschoss) a dvourážové protipancéřové střely (Unterkalibergeschoss).


1942.05.21
OKH odeslalo Škodovce návrh znění smlouvy na vývoj nových houfnic a střeliva. Návrh smlouvy dorazil do Plzně 29. května.
Pozn. JRT: OKH požadovalo:
- jmenovitou ráži: 10,5 cm,
- možnost použití standardního střeliva z houfnice vz. 18,
- dostřel s tímto střelivem: 13 km,
- dostřel se speciálním střelivem: 15 km,
- hmotnost v palebném postavení: 1600 kg (nejvýše 2200 kg),
- náměr v rozsahu: -5° až +45°,
- schopnost vést palbu v odměru: 360°,
- odměr s jemným posuvem, v rozsahu: 60°,
- schopnost palby: do 1 minuty,
- rychlost palby: 10-12 ran za minutu,
- čelní štít,
- zaměřovač: optický se schopností střelby na tanky,
- bržděný podvozek pro mototrakci s koly o rozměrech: 1300x110 mm, nebo 1200x120 mm,
- hlaveň konstruovat z materiálu s odolností: 686,5 MPa (70 kg/mm2).1942.06.01
OKH vyzvalo níže uvedené firmy k vypracování těchto projektů zbraně leFH43:
- pro verzi samohybnou (Selbsfahrlafette) s možností odměru v rozsahu 360°,
- pro verzi s mototrakcí a odměrem 360°,
- pro verzi s hipotrakcí a odměrem 360°.


Vyzvány byly firmy:
Aktiengesellschaft vorm. Skoda. Škodovka dopis obdržela 6. června.
Fried. Krupp A. G.,
Gebr. Böhler & Co. A. G.,
Reinmetall-Borsig A. G.


1942.06.01
V dopise OKH nalezena zmínka o přeznačení hipotrakčních verzí houfnic na leFH42 a sFH42.


1942.07.04
Konstrukční kancelář Škodovky má připravenu k odeslání projektovou dokumentaci leFH42 a leFH43. Zásilka byla určena pro Verbindungsstelle WaPrüf 4. Průvodní dopis naznačuje, že došlo k změnám v přiložené dokumentaci, například:
- pro verzi s mototrakcí bylo ponecháno kódové označení: D1-187 a zakázkové číslo: 96-80-45313,
- pro verzi s hipotrakcí bylo určeno nové kódové označení: D1-200 a nové zakázkové číslo: 96-80-45314.


1942.08.21
Ze zbrojního oddělení odeslán účtárně Škodovky požadavek na vystavení dílčích zakázkových listů OKH:
- s číslem 96-80-3882, pro výrobu dřevěného modelu leFH42 v měřítku M1:10,
- s číslem 96-80-3883, pro výrobu dřevěného modelu leFH43 v měřítku M1:10,
- s číslem 96-80-3884, pro výrobu dřevěného modelu sFH43 v měřítku M1:10.


1942.08.28
OKH vznáší požadavek, aby do 19. září byl vyroben dřevěný model leFH43 v měřítku 1:1.


1942.09.03
Zbrojní oddělení Škodovky odesílá nástěnné skici leFH43. Výkresy byly provedeny světlotiskem a očíslovány: Zb.460S-1,2 až Zb.462S-1,2.


1942.09.17
Porada se zástupci OKH o projektu leFH43. V dopise téhož data oznamuje Škodovka skluz při výrobě dřevěného modelu v M1:1 do 30. září.


1942.09.25
Škodovka vystavuje dílčí zakázkové listy pro leFH43:
- číslo 96-80-3905 na výrobu hlavně, závěru a úsťové brzdy,
- číslo 96-80-3906 na výrobu lafety,
- číslo 96-80-3907 na výrobu výstroje a záložních součástek,
- číslo 96-80-3908 na výrobu miřidel,
- číslo 96-80-3909 na provedení střeleckých zkoušek,
- číslo 96-80-3910 na přejímání, nastřelení a předělávky,
- číslo 96-80-3911 na nátěry, balení a odeslání,
- číslo 96-80-3912 na předpokládané předělávky dle přání zákazníka,
- číslo 96-80-3913 na výrobu přístrojů pro dělovku,
- číslo 96-80-3914 na výrobu přístrojů pro dílnu zaměřovačů,
- číslo 96-81-3758 na dodávku střeliva pro chystané zkoušky.


Dřevěný model leFH43 v M1:1 měl být vyúčtován z konta 96-80-45313.


1942.09.28
Porada se zástupci OKH o projektech 10,5 cm leFH43 a 8,8 cm PaK43 (Sk). Na poradě bylo stanoveno datum dodání dřevěných maket k 1. dubnu 1943. V textu je odkaz na výkres: Zb.1050P, který pravděpodobně měl vztah k výrobě dřevěné makety leFH43 v měřítku M1:1.
Pozn. JRT: Ze zápisu vyznívá, že o tyto zbraně projevili zájem i zástupci SS-Waffen.


1942.12.17
Výrobní porada konaná v Škodovce se zástupci OKH.
Pozn. JRT: Zápis z porady nebyl nalezen.


1942.12.18
Zbrojní oddělení oznámilo obchodnímu oddělení Škodovky vyhotovení několika sad fotografií pro potřebu OKH:
- pro D1-187 (10,5 cm leFH43), č. fotografie: 47001-47005 a 47006,
- pro D1-188 (15 cm sFH43), č. fotografie: 47072, 47073, 47076 až 47078,
- pro D1-203 (12,8 cm K43), č. fotografie: 47213, 47215 až 47217 a 47219,
- pro D1-204 (15 cm GrW43), č. fotografie: 47087, 47089, 47090, 47092 a 47093.
Pozn. JRT: Vyjmenované pozitivy, ani negativy nebyly nalezeny.


1942.12.19
V dopise z OKH je poprvé zmínka o novém kódovém označení 10,5 cm leFH43: Gerät 5-1025.


1942.12.23
Vnitropodnikovou poštou Škodovky vznesen dotaz na krycí číslo výkresů (Zeichnungsnummer) pro leFH43.


1943.01.07
V dopise OKH požaduje označení výkresů, těmito číselnými kódy:
Zeichnungs-Nr. 5-1025.000 pro zbraň 10,5 cm leFH43 s kód. ozn. zbraně D1-187,
Zeichnungs-Nr. 5-1203.000 pro zbraň 12,8 cm K43 s kód. ozn. zbraně D1-203,
Zeichnungs-Nr. 5-1509.000 pro zbraň 15 cm GrW43 s kód. ozn. zbraně D4-201 (asi písařská chyba),
Zeichnungs-Nr. 5-1520.000 pro zbraň 15 cm sFH43 s kód. ozn. zbraně D1-188.


Výkresy měly být vyhotoveny podle normy DIN 92100.
Pozn. JRT: Výkresy vyjmenovaných číselných řad nebyly nalezeny.Poznámka
K převodu starých jednotek použita: ČSN 011300, Tabulky SI, Praha 1977
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#367267Verze : 0
MOD
Diskuse
Dobrý den pánové. Předem musím poděkovat "Bitaxi" za další fotky na tuhle krásnou zbraň. A drobně ho poopravit protože odteď už vím o dvou exemplářích této zbraně. Ta druhá se nachází v Aberdeenu. Zatím jsem našel jen 4 fotky z války a 6 fotek ze zmiňovaného Aberdeenu.
S pozdravem Chozee
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#129265Verze : 0
to Josef předpokládám že myslíš Aberdeen v USA v Marylandu, přiznám se že jsem o téhle lokalitě nevěděl že tam tahle zbraň je a jsem za takovou informaci vděčný, mohl bys ty fotky sem dát?
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#129275Verze : 0
To Bitaxe. Dal bych je tam rád, ale neumím to. Jsem pouze brouzdač po netu. Ale maila s fotkami bych Vám poslal a Vy by jste to tam mohl šoupnout, jestli by vám to nevadilo. Kdyby jste mi napsal adresu tak to pošlu. S pozdravem.
Chozee
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#129556Verze : 0
Dle nápisu na štítu jde o fotku z Anglie (Němci by asi nepsali na štít T DEPOT a Britové by asi neprováděli zkoušky střelby u budovy, nejde tedy o "palebné postavení", ale zřejmě o fotku zbraně v době kdy byla už kořistí Britů.
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#321068Verze : 0
Takže to Bitax, dělo je postavené na rozevřených ramenech lafety, takto by bylo dělo postavené v "palebné pozici" jestli je fotka z Anglie nebo od jinud je otázkou ... To depot znamená k odeslání může tedy být pořízená kdekoliv, pokud víš něco víc o autorovy fotky nebo pořízení budu rád, rád si doplním informace k této fotce.
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#321566Verze : 0
to Cichy, reaguji na

Citace - Cichy :

leFH 43 v palebném postavení
pokud se nemýlím je palebné postavení místo odkud vede dělo palbu, to zde zřejmě nehrozí, neb dělo stojí v místě kam bylo odvezeno jako kořist, tedy v nějakém shromaždišti (depotu). Kdybys napsal v "palebné pozici" logicky by nebylo nač reagovat.
Fotka je pravděpodobně přímo z Woollvich, velmi podobná (možná stejná?) tam byla v původní verzi muzea v takzvané rotundě, ale je to už řadu let co jsem ji viděl takže to ber jen jako informaci neověřenou a z druhé ruky. Bylo tam několik fotek děl z doby zkoušek v Británii které byly foceny v tehdejších dělostřeleckých kasárnách (původní muzeum bylo jejich součástí).
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#321579Verze : 0
dík za info
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#321762Verze : 0
V čem se liší "pozice" a "postavení"?
Použil bych formulaci "připravené ke střelbě".
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#367285Verze : 0
Použít můžeš co chceš, ale pozice je rozestavení děla přichystaného k palbě, což nutně nemusí být příprava pro boj (konkrétně k té fotce by to jen znamenalo že dělo je správně rozloženo i když se z něj střílet nebude), ale třeba i při výcviku. Palebné postavení je místo připravené k činnosti tedy pro to aby z něj dělo působilo (může to být i třeba zemní úprava, maskování a podobně) Ve smyslu který byl použit rozhodně dělo není v "postavení" a rozhodně není "připravené ke střelbě", stojí v areálu kasáren a rydla lafety jsou jen položeny na zem, při výstřelu by to určitě dělalo problémy a to pomíjím že není kam střílet, protože kolem děla stojí budovy. Takže o jaké připravenosti ke střelbě chceš mluvit. Pozice sice není úplně správně, ale celkem je to použitelné a použil jí Cichy, protože na ni posléze opravil původně použité "palené postavení". Technicky má dělo rozloženou lafetu, zda je připravené třeba upevněním zaměřovače, není z fotky znát. A ještě jednou, jde o kořistní věc dovezenou do místa skladování a zkoumání, takže střelby zcela jistě nehrozí, k ní by se kořistní materiál neumisťoval do vnitřku kasáren (za dělem je vidět jejich ohrazení).
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#367288Verze : 0
Vážení,
sháním foto 10,5 cm leFH43 (Škoda) - spodní pohled. Má někdo fotografii s větším rozlišením?


Originál
farm3.static.flickr.com
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - Pohled na spodek 10,5 cm leFH43 (zmenšeno).

Pohled na spodek 10,5 cm leFH43 (zmenšeno).
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#372385Verze : 0
MOD
Vážení,
v pondělí 11. července 2011 jsme s kolegou Ivanem Fojtíkem navštívili: Firepower - The Royal Artillery Museum v Londýně. Díky laskavosti pana Lese Smitha, Collections Managera RAM, jsme mohli fotografovat v depozitu tohoto dělostřeleckého muzea.


Předkládám výběr fotografií, které dokumentují současný stav 10,5 cm leFH 43 (Sk).


Poznámky
Podle ústní informace pana Smitha, nelze v dohledné době očekávat zahájení restauračních prací. Na moji otázku, zda by bylo možné vypůjčit si tuto houfnici a převést ji do Čech, jsem obdržel ústní odpověď, že lze zahájit jednání o dlouhodobém zapůjčení exponátu. Z jeho slov jsem pochopil, že nejvstřícnější by byli, kdyby jejich muzeum na tom nebylo finančně zainteresováno. Také mluvil o tom, že nejsnazší bude, když naše MO požádá britské MO o udělení povolení k zapůjčení exponátu.


Fotografie s parafou "IF" byly zveřejněny s laskavým svolením Ing. Ivana Fojtíka. Zbytek je vlastní.
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - Současné umístění 10,5-cm leFH43 (Sk) v depozitáři muzea.

Současné umístění 10,5-cm leFH43 (Sk) v depozitáři muzea.
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - V pozadí samohybná houfnice 2S1 ukořistěná v Iráku.

V pozadí samohybná houfnice 2S1 ukořistěná v Iráku.
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) -


10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - Kolega Fojtík v akci.

Kolega Fojtík v akci.
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - ... a moje maličkost v pozadí.

... a moje maličkost v pozadí.
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - Na závěru houfnice nebyly nalezeny výrobní údaje. Na hřbetu závěru se nachází pouze tento štítek, který může být britského původu.

Na závěru houfnice nebyly nalezeny výrobní údaje. Na hřbetu závěru se nachází pouze tento štítek, který může být britského původu.
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) -


10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - Originální pneumatiky firmy Baťa.

Originální pneumatiky firmy Baťa.
10,5 cm leFH 43 (Modell Skoda) - Pneu Baťa 9.00-20.

Pneu Baťa 9.00-20.
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-leFH-43-Modell-Skoda-t19081#414494Verze : 0
MOD