Main Menu
User Menu

Ludwigslust

Ludwigslust

     
Název:
Name:
Ludwigslust
Originální název:
Original Name:
Ludwigslust
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Ludwigslust-Parchim
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°19'28.00"N 11°29'50.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Glaisin
Hornkaten
Kummer
Niendorf/Weselsdorf
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1333
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
26.08.1939-DD.MM.RRRR
Dělostřelecký pluk 175
175th Artillery Regiment
12.09.1939-09.10.1939
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
10.10.1939-16.10.1939
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
06.11.1939-14.04.1940
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
27.10.1940-DD.04.1941
Doplňovací letka Bombardovací eskadry 30
Replacement Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.04.1941-07.06.1941
10. letka Bombardovací eskadry 30
10th Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.04.1941-07.06.1941
11. letka Bombardovací eskadry 30
11th Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.04.1941-07.06.1941
12. letka Bombardovací eskadry 30
12th Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.04.1941-07.06.1941
IV. skupina Bombardovací eskadry 30
4th Group of the 30th Bomber Wing
DD.04.1941-07.06.1941
Štáb IV. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 4th Group of 30th Bomber Wing
08.12.1941-13.12.1941
4. letka Bombardovací eskadry 30
4th Squadron of the 30th Bomber Wing
08.12.1941-13.12.1941
5. letka Bombardovací eskadry 30
5th Squadron of the 30th Bomber Wing
08.12.1941-13.12.1941
6. letka Bombardovací eskadry 30
6th Squadron of the 30th Bomber Wing
08.12.1941-13.12.1941
II. skupina Bombardovací eskadry 30
2nd Group of the 30th Bomber Wing
08.12.1941-13.12.1941
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 2nd Group of 30th Bomber Wing
DD.04.1943-DD.04.1943
I. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 172
1st Group of the 172nd Special Purpose Bomber Wing
01.11.1943-06.06.1944
II. skupina Stíhací eskadry 302
2nd Group of the 302nd Fighter Wing
DD.12.1943-25.02.1944
III. skupina Stíhací eskadry 54
3rd Group of the 54th Fighter Wing
26.02.1944-01.03.1944
4. letka Stíhací eskadry 3
4th Squadron of the 3rd Fighter Wing
26.02.1944-01.03.1944
5. letka Stíhací eskadry 3
5th Squadron of the 3rd Fighter Wing
26.02.1944-01.03.1944
6. letka Stíhací eskadry 3
6th Squadron of the 3rd Fighter Wing
26.02.1944-01.03.1944
II. skupina Stíhací eskadry 3
2nd Group of the 3rd Fighter Wing
26.02.1944-01.03.1944
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 2nd Group of 3rd Fighter Wing
01.04.1944-21.07.1944
Doplňovací noční stíhací letka
Replacement Night Fighter Squadron
21.07.1944-15.10.1944
1. letka Doplňovací noční stíhací skupiny
1st Squadron of the Replacement Night Fighter Group
21.07.1944-20.10.1944
2. letka Doplňovací noční stíhací skupiny
2nd Squadron of the Replacement Night Fighter Group
21.07.1944-15.10.1944
Doplňovací noční stíhací skupina
Replacement Night Fighter Group
21.07.1944-15.10.1944
Štáb Doplňovací noční stíhací skupiny
Staff of the Replacement Night Fighter Group
02.11.1944-DD.03.1945
I. skupina Doplňovací stíhací eskadry 2
1st Group of the 2nd Replacement Fighter Wing
15.01.1945-01.03.1945
Bitevní eskadra 111
111th Ground Attack Wing
07.02.1945-DD.02.1945
15. letka Bitevní eskadry 151
15th Squadron of the 151st Ground Attack Wing
21.03.1945-08.04.1945
Doplňovací transportní letka
Replacement Transport Squadron
DD.03.1945-DD.05.1945
3. letka Transportní skupiny 30
3rd Squadron of the 30th Transport Group
08.04.1945-30.04.1945
Stíhací eskadra 1
1st Fighter Wing
08.04.1945-30.04.1945
Štáb Stíhací eskadry 1
Staff of the 1st Fighter Wing
09.04.1945-15.04.1945
1. letka Stíhací eskadry 1
1st Squadron of the 1st Fighter Wing
09.04.1945-15.04.1945
2. letka Stíhací eskadry 1
2nd Squadron of the 1st Fighter Wing
09.04.1945-15.04.1945
3. letka Stíhací eskadry 1
3rd Squadron of the 1st Fighter Wing
09.04.1945-14.04.1945
4. letka Stíhací eskadry 1
4th Squadron of the 1st Fighter Wing
09.04.1945-15.04.1945
I. skupina Stíhací eskadry 1
1st Group of the 1st Fighter Wing
09.04.1945-15.04.1945
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 1
Staff of the 1st Group of 1st Fighter Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwigslust
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwigslust
URL : https://www.valka.cz/Ludwigslust-t188628#547852Verze : 0
MOD