Sojček, Karol

     
Příjmení:
Surname:
Sojček Sojček
Jméno:
Given Name:
Karol Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Sojček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
podplukovník -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.11.1902 Budapešť /
11.11.1902 Budapest /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel Leteckého pluku SVZ -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ŠUMICHRAST, Peter: „Takmer koniec vojenskej kariéry“ mjr. let. Karola Sojčeka, VOJENSKÁ HISTÓRIA 3/2013, Bratislava 2013, ISSN 1335-3314
Cséfalvay, František a kol: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava, Vojenský historický ústav, 2013. ISBN:978-80-89523-20-7
URL : https://www.valka.cz/Sojcek-Karol-t187810#545997 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Sojček Sojček
Jméno:
Given Name:
Karol Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Sojček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Reálné gymnázium Ružomberok
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1921-DD.MM.1923 Vojenská akademie
DD.MM.1928-DD.MM.1928 pilotní a stíhací výcvik
04.11.1935-08.02.1936 kurs velitelů letek
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1923 poručík pěchoty
01.01.1926 poručík letectva
01.10.1928 nadporučík letectva
01.10.1931 kapitán letectva
01.10.1936 štábní kapitán letectva
17.05.1939 major letectva
01.02.1943 podplukovník letectva
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.09.1923-24.09.1924 Pěší pluk 3
25.09.1924-17.06.1925 Letecký pluk 1
17.06.1925-30.04.1927 Letecký pluk 2
01.05.1927-15.05.1929 Letecký pluk 1
15.05.1929-30.09.1934 Vojenské letecké učiliště
30.09.1934-14.08.1937 Letka 32 (velitel)
15.08.1937-29.04.1938 II. peruť Leteckého pluku 4 (dočasný velitel)
30.04.1938-15.02.1939 Letka 41 (velitel)
15.02.1939-14.03.1939 Letka 38 (velitel)
14.03.1939-DD.MM.1939 Letecký pluk (velitel)
DD.MM.1939-30.05.1940 Náhradní peruť (velitel)
01.06.1940-01.06.1941 mimo službu
01.06.1941-30.06.1942 Oddíl vzdušného spravodajstva (velitel)
30.06.1942-DD.MM.1945 Letecký pluk (velitel)
01.08.1945-30.08.1946 Letecký náhradní pluk 4
01.10.1947-01.05.1948 přednosta 4. oddelenia VLO 4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
01.09.1948 - přeložen do zálohy
18.10.1948 - zrušena povýšení na majora a podplukovníka
-
Zdroje:
Sources:
ŠUMICHRAST, Peter: „Takmer koniec vojenskej kariéry“ mjr. let. Karola Sojčeka, VOJENSKÁ HISTÓRIA 3/2013, Bratislava 2013, ISSN 1335-3314
Cséfalvay, František a kol: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava, Vojenský historický ústav, 2013. ISBN:978-80-89523-20-7
URL : https://www.valka.cz/Sojcek-Karol-t187810#545998 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více