Main Menu
User Menu

Městská vojenská správa Bratislava [1960-1992]

City Military Administration Bratislava

     
Název:
Name:
Městská vojenská správa Bratislava
Originální název:
Original Name:
Mestská vojenská správa Bratislava
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1960
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Mestská vojenská správa Bratislava
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.04.1960-01.01.1992 Krajská vojenská správa Bratislava
01.01.1992-31.12.1992 Vyšší doplňovací velitelství Bratislava
Dislokace:
Deployed:
01.04.1960-31.12.1992 Bratislava, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1976-31.12.1992 Obvodová vojenská správa Bratislava I
01.09.1976-31.12.1992 Obvodová vojenská správa Bratislava II
01.09.1976-31.12.1992 Obvodová vojenská správa Bratislava III
01.09.1976-31.12.1992 Obvodová vojenská správa Bratislava IV
01.06.1986-31.12.1992 Obvodová vojenská správa Bratislava V

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
VÚ 1627
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Mestska-vojenska-sprava-Bratislava-1960-1992-t184133#537682Verze : 0
MOD