Main Menu
User Menu

Oddělení průzkumu [1950-1965]

Reconnaissance Department of the 2nd Military District

     
Název:
Name:
Oddělení průzkumu
Originální název:
Original Name:
Oddělení průzkumu 2. vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1950-01.09.1965 Štáb 2. vojenského okruhu
Dislokace:
Deployed:
15.09.1950-01.09.1965 Trenčín, kasárny /
Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-01.10.1958 Okruhový sklad map
01.11.1955-01.10.1958 22. výsadková brigáda
01.11.1955-01.10.1958 Topografický odřad
01.10.1958-01.09.1963 2. okruhový kartografický odřad
01.10.1958-01.10.1960 2. okruhový sklad map
01.09.1963-01.09.1965 2. okruhový kartoreprodukční odřad

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (Velitelství 2. vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-pruzkumu-1950-1965-t183945#537164Verze : 0
MOD