Main Menu
User Menu

Vojenský týl 2. vojenského okruhu [1950-1965]

Army Rear of the 2nd Military District

     
Název:
Name:
Vojenský týl 2. vojenského okruhu
Originální název:
Original Name:
Vojenský týl 2. vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1950-01.09.1965 2. vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
15.09.1950-01.09.1965 Trenčín, kasárny /
Velitel:
Commander:
DD.05.1953-06.05.1955 Brabec, Matěj (Plukovník)
06.05.1955-DD.09.1959 Brabec, Matěj (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.11.1953-28.04.1955 Dzúr, Martin (Podplukovník)
28.04.1955-DD.07.1958 Dzúr, Martin (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1950-01.12.1950 Automobilní prapor 8
15.09.1950-01.12.1950 Intendačný sklad 7
15.09.1950-01.12.1950 Intendačný sklad 8
15.09.1950-01.12.1950 Vozatajský prapor 4
15.09.1950-01.12.1950 Zbrojnice 7
15.09.1950-01.12.1950 Zbrojnice 8
15.09.1950-01.09.1965 Zdravotnické oddělení
01.12.1950-01.01.1953 10. intendačný sklad
01.12.1950-01.11.1954 23. sklad pohonných hmot a maziv
01.12.1950-01.10.1953 4. vozatajský prapor
01.12.1950-01.03.1951 6. intendačný sklad
01.12.1950-01.09.1964 7. automobilní prapor
01.12.1950-01.12.1951 7. zbrojnice
01.12.1950-01.01.1953 8. intendačný sklad
01.12.1950-01.12.1951 8. zbrojnice
01.03.1951-01.11.1954 14. proviantní sklad
01.03.1951-01.11.1954 6. proviantní sklad
01.09.1951-01.01.1953 2. okruhová tankoopravní základna
01.12.1951-01.10.1958 7. dělostřelecká základna
DD.MM.1951-01.09.1965 2. okruhový chemický sklad
01.05.1952-01.10.1958 2. okruhový tankový sklad
28.06.1952-01.10.1958 2. okruhový sklad politicko-osvětového materiálu
01.01.1953-01.11.1954 10. sklad výstroje
01.01.1953-01.10.1958 2. okruhová pojízdní tanková opravna
01.01.1953-01.11.1954 8. sklad výstroje
01.01.1953-01.10.1958 Okruhový sklad map
01.10.1953-01.11.1954 2. vozatajská rota
01.11.1954-01.11.1958 2. okruhový sklad pohonných hmot a maziv
01.11.1954-01.09.1963 2. okruhový sklad výstroje
01.11.1954-01.10.1958 6. okruhový sklad proviantu
01.11.1955-01.10.1958 Topografický odřad
15.07.1958-01.09.1961 2. automobilní prapor
15.07.1958-01.09.1965 2. tanková základna
01.10.1958-01.09.1961 2. okruhová opravárenská a zásobovací základna
01.10.1958-01.09.1965 2. okruhová základna politicko-osvětových prostředků
01.10.1958-01.09.1963 2. okruhový kartografický odřad
01.10.1958-01.10.1960 2. okruhový sklad map
01.10.1958-01.04.1960 2. okruhový sklad proviantu
01.04.1960-01.10.1960 2. ústřední sklad proviantního materiálu
01.09.1961-01.09.1962 2. automobilní výcvikový prapor
01.09.1961-01.09.1962 2. okruhová tanková základna
01.09.1962-01.09.1965 2. okruhový sklad tankového materiálu
01.09.1962-01.09.1965 5. tanková základna
01.09.1963-01.09.1965 2. okruhový kartoreprodukční odřad
01.09.1963-01.09.1965 2. okruhový sklad výstroje

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (Velitelství 2. vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-tyl-2-vojenskeho-okruhu-1950-1965-t183942#537161Verze : 3
MOD