Main Menu
User Menu
Příkop


Uměle vytvořené zahloubení zpravidla obíhající celou fortifikaci. Zvláště v pravěku byl materiál získaný hloubením příkopu využit ke stavbě dřevohlinité hradby či valu. Jelikož fortifikace zpravidla využívají terénních vlastnosti, někdy proto mohlo být využito i přirozeného zahloubení jako výchozí bod. Příkopy máme kopané i tesané (lámané) do skály. Někdy příkopem mohla vést komunikace (aby tato byla prostřelovatelná a kontrolovatelná z hradeb) nebo mohl být příkop zaplaven, ať již stále nebo až v případě ohrožení. K jeho překonání v mírových dobách sloužil obvykle most, ale také mohl být v tomto prostoru příkop přerušen. Tento typ fortifikace náleží k nejstaršímu typu opevňovacího prvku a během času dostal jistých obměn. Obecným problémem příkopů je jejich postupné zanášení, proto bývaly v některých případech čištěny, ale např. zvláště u hradů byly obvykle využívány i jako smetiště. Příkopy mohou být rovněž doplněny o různé jiné překážky či zábrany.
Římské tábory byly obehnány příkopy ve tvaru písmene „V“.
Z moderní doby máme třeba protitankové příkopy, ty mohou být čistě polní (vykopané do terénu, maximálně zpevněné dřevem) nebo trvalé (např. československé předválečné příkopy proti útočné vozbě).
URL : https://www.valka.cz/Prikop-t182402#533557Verze : 0