Main Menu
User Menu

Hrodna

Hrodna / Гродна (Grodno)

     
Název:
Name:
Grodno
Originální název:
Original Name:
Гродна
Další názvy:
Other Names:
Hrodna
Горадня / Horadnia
Гродно / Grodno
Gardinas
Garten
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Hrodenský rajón
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°40'00.00"N 23°49'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1005
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
24.03.1922-24.08.1939
29. pěší divize
29th Infantry Division
DD.MM.1936-01.09.1939
7. obrněný prapor
7th Armoured Battalion
24.08.1939-28.08.1939
29. pěší divize
29th Infantry Division
24.08.1939-28.08.1939
33. pěší divize (záložní)
33rd Infantry Division (Reserve)
24.08.1939-25.08.1939
84. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu "B"
84th Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type "B"
24.08.1939-25.08.1939
94. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ "B"
94th Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type "B"
24.08.1939-27.08.1939
Eskadrona obrněných automobilů č. 31
31st Armoured Car Squadron
24.08.1939-DD.08.1939
Eskadrona obrněných automobilů č. 32
32nd Armoured Car Squadron
24.08.1939-27.08.1939
Eskadrona průzkumných tanků č. 31
31st Reconnaissance Tank Squadron
24.08.1939-DD.08.1939
Eskadrona průzkumných tanků č. 32
32nd Reconnaissance Tank Squadron
24.08.1939-27.08.1939
Obrněná korouhev č. 31
31st Armoured Unit
24.08.1939-DD.08.1939
Obrněná korouhev č. 32
32nd Armoured Unit
24.08.1939-01.09.1939
Samostatná rota průzkumných tanků č. 31
31st Independent Reconnaissance Tank Company
24.08.1939-01.09.1939
Samostatná rota průzkumných tanků č. 32
32nd Separate Reconnaissance Tank Company
24.08.1939-27.08.1939
Technicko-hospodářská četa Obrněné korouhve č. 31
Maintenance Platoon of the 31st Armoured Unit
04.11.1939-DD.MM.RRRR
10. samostatná letka pohraničných vojsk NKVD
10th Detached Aviation Squadron of the NKVD Border Guards
14.11.1939-21.06.1941
3. armáda
3rd Army
DD.07.1940-22.06.1941
4. střelecký sbor
4th Rifle Corps
12.09.1941-DD.09.1941
1. letka (armádní) Průzkumné skupiny 14
1st Squadron (Army) of the 14th Reconnaissance Group
DD.07.1945-31.12.1991
28. vševojsková armáda
28th Combined Arms Army
DD.01.1946-05.02.1946
9. gardový střelecký sbor
9th Guards Rifle Corps
05.02.1946-14.05.1956
9. gardový střelecký sbor
9th Guards Rifle Corps
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
6. samostatná gardová mechanizovaná brigáda
6th Separate Guards Mechanized Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Západní operační velitelství
Western Operational Command
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Grodno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Grodno
be.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Hrodna-t177230#522059Verze : 0
MOD