Main Menu
User Menu

SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher]

9К35М3 Стрела-10М3

     
Název:
Name:
9K35M3 Strela-10M3
Originální název:
Original Name:
9К35М3 Стрела-10М3
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkeho dosahu
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M333
9M37MD


Možnosť používať staršie rakety 9M31, 9M37, 9M37M
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
4 x 9A34M3
1 x 9A35M3
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
PU-12 / PU-12M


PPRU-1 / PPRU-1M


PU-12M6
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V915M-1 (technická ošetřovna)
9V839M (kontrolní a skušební stanice)
9I111 (vonkajší napájací zdroj)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F624-1 (trenažér)
9F75 (zariadenie pre kontrolu operátora)
9F22 (imitátor vzdušného cieľa pro rádiový zameriavač)
9F828 (rozmerovo hmotnostný ekvivalent rakety 9M333 s kontajnerom)
9F931 (učebno výcviková raketa)
rez rakety v kontajneri
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:...
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://forum.presscont.eu/viewtopic.php?f=41&t=210
http://www.ausairpower.net/APA-9K35-Strela-10.html
https://ru.wikipedia.org/wiki
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#521892Verze : 0
MOD
9K35M3


Po vykonaní modernizácie kompletu 9K35M na úroveň 9K35M2 pokračovali v Sovietskom zväze práce na ďalšej modernizácii na variantu 9K35M3. Modernizácia mala zlepšiť rozmery priestoru účinnej pôsobnosti (priestoru odpálenia) kompletu a skvalitniť ochranu najmä proti novým efektívnejším druhom rušenia. Komplet mal umožňovať streľbu voči všetkým druhom nízkoletiacich vzdušných prostriedkov protivníka - lietadlám, vrtuľníkom, strelám s plochou dráhou letu a bezpilotným prostriedkom. Vývoj začal v roku 1986 a vlastný komlet bol prijatý do výzbroje Sovietskej armády v roku 1989, spolu s novou protilietadlovou strelou určenou pre tento komplet - 9M333. Komplet je vybavený zariadeniami na automatické udanie cieľa a navedenie operátora na cieľ tak isto ako komlet 9K35M2.


Oba typy bojových vozidiel (9A34M3 a 9A35M3) obdržali nový optický dvojkanálový zameriavač 9Š127M. Hlavné konštrukčné zmeny v optickom zameriavači boli zrealizované z dôvodu zväčšenia pravdepodobnosti vyhľadania nízkolietajúcich a malorozmerných cieľov. Sú použité dva objektívy. Jeden objektív, tzv. široký lúč má 35° zorný uhol a 1,8 násobné zväčšenie. Druhý objektív, tzv. úzky lúč má 15° zorný uhol a zväčšenie 3,75 násobné.
Optický zameriavač zabezpečuje:
1) Vyhľadanie, zistenie a sledovanie nízkoletiacich a malorozmerných cieľov.
2) Navedenie samonavádzacej hlavice rakety na cieľ .
3) Informáciu o cieli, ktorý sa nachádza v priestore odpálenia rozsvietením indikačnej žiarovky "ZONA".
4) Kontrolu zachytenia cieľa samonavádzacou hlavicou rakety.
Podľa údajov výrobcu je týmto zväčšená diaľka zistenia cieľa operátorom o 20-30 %.


Takticko - technické údaje:


Maximálna diaľka streľby
- 5 000 m
Minimálna diaľka streľby
- 800m - 1 200 m
Rozmedzie výšok cieľov
- 10m - 3 500 m (infrakanál)
- 25m - 3 500 m (fotokontrast)
Rozmedzie výšok pre rakety s plochou dráhou letu a malorozmerné prostriedky
- 10m - 2 500 m (infrakanál)
- 25m - 2 500 m (fotokanál)
Maximálny parameter cieľa
- 3 000 m
Rýchlosti cieľa
- na prílete 417 m/s ( 1 500 km/h )
- na odlete 310 m/s ( 1 100 km/h )
- vrtuľníky 0 - 100 m/s
- rakety s plochou dráhou letu 200 - 250 m/s
- malorozmerné prostriedky do100 m/s
Pravdepodobnosť zničenia cieľa jednou raketou
- 0,6 - 0,8
Palebný priemer bojového vozidla
- 4 rakety
Obsluha bojového vozidla
- 3 osoby
Komplet umožňuje streľbu
- z miesta
- z krátkych zastávok
- za jazdy do 30 km/h
Doba prechodu :
- bojová - pochodová poloha do 20 s
- pochodová - bojová poloha do 20 s
Doba nabitia 4 raketami
- 3 min


Protilietadlový raketový komplet 9K35M3 sa skladá z nasledujúcich častí:
a) Bojové prostriedky
- bojové vozidlo 9A35 M3 (s pasívnym rádiovým zameriavačom 9S16) alebo 9A34 M3 (bez pasívneho zameriavača),
- raketa 9M333 (9M37M, 9M37), umožňuje použiť aj raketu 9M31 z PLRK 9K31 Strela-1.
b) Technické prostriedky
- kontrolná preverovacia stanica 9V839M,
- technická ošetrovňa 9V915M-1.
- vonkajší napájací zdroj 9I111
c) Učebné a výcvikové zariadenia
- trenažér 9F624-1
- zariadenie pre kontrolu operátora 9F75
- rozmerovo-váhová maketa rakety s kontajnerom 9F828
- učebno-výcviková raketa 9F931
- rez rakety v kontajneri.


Bojové vozidlo 9A34M3 a 9A35M3 sa skladá z nasledujúcich hlavných častí:


viacúčelový pásový podvozok, ťahač MT-LB,
- odpaľovacie zariadenie so štyrmi lištami pre rakety v kontajneroch a elektrickými pohonmi,
- zariadenie pre odpálenie rakiet 9V385M3,
- pasívny rádiový zameriavač 9S16 (iba vozidlo 9A35M3)
- zariadenie pre vyhodnotenie priestoru odpálenia 9S86,
- rádiolokačný dopytovač 1RL 246-10-2,
- optický zameriavač 9Š127 M
- aparatúra príjmu udania cieľa 9V179 - 1,
- aparatúra realizácie udania cieľa 9V180,
- blok riadenia indikácie 9Š23,
- blok indikácie 9Š24,
- spojovacie prostriedky:
--- rádiová stanica R173M,
--- rádiový prijímač 3173PM,
--- aparatúra 9S612-5 (612-4),
- napájacia sústava,
- ochranný rám kolísky,
- súprava náhradných dielov podvozku a bojového vozidla.


V zadnej časti bojového vozidla je možné ešte prevážať ďalšie štyri rakety v kontajneroch.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#140710Verze : 1
MOD

RAKETA 9M333
Táto raketa je určená pre modernizovanú variantu PLRK STRELA-10M3, je možné ju ale použiť aj na starších verziách PLRK, pretože raketa 9M333 a 9M37M má rovnaký rozlišovací obvod nabitej rakety, a preto bojové vozidlo považuje raketu 9M333 za raketu 9M37M. Raketa 9M333 používa rovnakú motorovú časť a kontajner z rakety 9M37M, Parametre diaľkového a výškového dosahu ostali nezmenené a tak isto sa nezmenili ani maximálne možné rýchlosti cieľov, ktoré je raketa schopná postreľovať.. Úlohou rakety je dopraviť bojovú nálož ku nízkoletiacim cieľom, vrtuľníkom a bezpilotným prostriedkom v každú ročnú i dennú dobu aj za podmienok rušenia a ničiť ciele trhavým a trieštivým účinkom. Raketa je osovo symetrická, s aerodynamickým usporiadaním typu “kačka″. Systém navedenia – samonavedenie v jednom z dvoch kanálov, fotokontrastnom alebo infračervenom.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/143415Viac informácií v téme venovanej rakete 9M333.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#521894Verze : 0
MOD
Streľby S-10M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Posledné streľby PLRK STRELA-10M3 v Slovenskej republike vo VVP Zaľubica v máji 2005.

Posledné streľby PLRK STRELA-10M3 v Slovenskej republike vo VVP Zaľubica v máji 2005.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#145343Verze : 0
MOD
Streľby S-10M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#145346Verze : 0
MOD
Streľby S-10M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Posledné streľby STRELA-10 v Slovenskej republike v roku 2005 vo VVP Zaľubica

Posledné streľby STRELA-10 v Slovenskej republike v roku 2005 vo VVP Zaľubica
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#145349Verze : 0
MOD
Letectvo vs STRELA-10M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - S-10 a MI-24V

S-10 a MI-24V
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#145351Verze : 0
MOD
Streľby S-10M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#145353Verze : 0
MOD
Z VVP Lešť 2004
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Strela-10 vs MI-24V II.

Strela-10 vs MI-24V II.
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Strela-10 na Lešti r 2004

Strela-10 na Lešti r 2004
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#145354Verze : 0
MOD
Strelby - 25.5.2004 VVP Záľubica - Ruskinovce (Kežmarok)
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#89944Verze : 0
MOD
Streľby S-10M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - 5 krát Strela-10M3

5 krát Strela-10M3
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#145357Verze : 0
MOD
Streľby S-10M3, cieľ FLG-5000
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Na takýto terč sa strieľa úloha bojových strelieb č. 3. Terč je tvorený osvetľovacou bombou FLG-5000 z výroby bývalej NDR.

Na takýto terč sa strieľa úloha bojových strelieb č. 3. Terč je tvorený osvetľovacou bombou FLG-5000 z výroby bývalej NDR.
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Letectvo vs PVO

Letectvo vs PVO
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#145359Verze : 0
MOD
Rádiový prijímač R-173PM a aparatúra príjmu udania cieľa 9V179-1 (vlastné foto)
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Aparatúra príjmu udania cieľa 9V179-1

Aparatúra príjmu udania cieľa 9V179-1
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Rádiový prijímač R-173PM

Rádiový prijímač R-173PM
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#229809Verze : 0
MOD
9K35M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - http://www.vttvomsk.ru/rus/gallery/?action=view&type=2&tid=3

www.vttvomsk.ru
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - http://pvo.guns.ru/images/expo/ekaterinburg03/2003_may_09_02.jpg

pvo.guns.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M3-Strela-10M3-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177142#234356Verze : 0
MOD