Main Menu
User Menu

SOV - 9M333 (protiletadlová raketa)

RAKETA 9M333
Táto raketa je určená pre modernizovanú variantu PLRK STRELA-10M3, je možné ju ale použiť aj na starších verziách PLRK, pretože raketa 9M333 a 9M37M má rovnaký rozlišovací obvod nabitej rakety, a preto bojové vozidlo považuje raketu 9M333 za raketu 9M37M. Raketa 9M333 používa rovnakú motorovú časť a kontajner z rakety 9M37M, Parametre diaľkového a výškového dosahu ostali nezmenené a tak isto sa nezmenili ani maximálne možné rýchlosti cieľov, ktoré je raketa schopná postreľovať.. Úlohou rakety je dopraviť bojovú nálož ku nízkoletiacim cieľom, vrtuľníkom a bezpilotným prostriedkom v každú ročnú i dennú dobu aj za podmienok rušenia a ničiť ciele trhavým a trieštivým účinkom. Raketa je osovo symetrická, s aerodynamickým usporiadaním typu “kačka″. Systém navedenia – samonavedenie v jednom z dvoch kanálov, fotokontrastnom alebo infračervenom.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M333-protiletadlova-raketa-t177150#143415Verze : 0
MOD
Nová PLRS 9M333 prevzala od PLRS 9M37M kontajner a motorovú časť, parametre diaľkového a výškového dosahu ostali nezmenené a tak isto sa nezmenili ani maximálne možné rýchlosti cieľov, ktoré je raketa schopná postreľovať. Určenie rakety ostalo nezmenené. Má za úlohu dopraviť bojovú nálož k nízkoletiacim cieľom, vrtuľníkom a bezpilotným prostriedkom v každú ročnú i dennú dobu aj za podmienok rušenia a ničiť ciele trhavým a trieštivým účinkom.


Zloženie rakety:
1. Samonavádzacia hlavica 9E425.
2. Autopilot 9B645 s piezoelektrickým kontaktným zapaľovačom 9E263.
3. Bojová časť 9N317 s poistným a iniciačným mechanizmom a napájacím blokom.
4. Nekontaktný laserový zapaľovač 9E347.
5. Raketový motor.
Raketa je osovo symetrická, s aerodynamickým usporiadaním typu “kačka”. Systém navedenia – samonavedenie v jednom z dvoch kanálov, fotokontrastnom alebo infračervenom.


ZÁKLADNÉ KONŠTRUKČNÉ ROZDIELY OPROTI RAKETE 9M37M


1.Samonavádzacia hlavica 9E425
Hlavica je určená na :
- výber cieľa pri použití optického rušenia protivníkom,
- automatické sledovanie cieľa,
- vydáva signály riadenia rakety .
V hlavici sú použité tri prijímače (kanály) s rôznymi spektrálnymi rozsahmi - fotokontrastný, infračervený a kanál porúch.
Základným kanálom u SNH je fotokontrastný kanál. Infračervený kanál sa používapri zhoršenej viditeľnosti a pri streľbe ne ciele na pozadí oblačnosti a horizontu. Kanál porúch je konštrukčne podobný ako u PPLRK 9K38 Igla, je tiež zavedený z dôvodu potlačenia rušenia určitého spektra.

2. Nekontaktný zapaľovač 9E347


Nekontaktný zapaľovač je laserový. Zabezpečuje indikáciu cieľa a vydáva elektrický iniciačný impulz na bojový obvod zapaľovača pri minutí cieľa do 5 m. Bol zvýšený počet šošoviek pre vysielací aj prijímací kanál zo štyroch na osem, z dôvodu zvýšenia pravdepodobnosti ničenia malorozmerných cieľov. Výbuch bojovej nálože v centrálnej časti lietadla, nie na jeho okraji, je riešený oneskorením odrazeného signálu od cieľa o 6µs pri streľbe na prílete a o 12µs pri streľbe na odlete.

3. Kontaktný zapaľovač 9E263


Kontaktný zapaľovač je piezoelektrický, čím sa zvýšila jeho citlivosť a zmenšili jeho rozmery. Je určený na vydanie signálu do bojovej časti pri stretnutí rakety s cieľom.


4. Bojová časť 9N317


V bojovej časti sa zvýšila hmotnosť náplne z 1,07 kg na 2,63 kg, čím sa zväčšila aj rýchlosť rozletu črepín. Táto je teraz 1800 m.s-1 oproti 1300m.s-1 v rakete 9M37M. Nová tyčová náplň je zložená z kužeľových tyčí (na zvýšenie rotácie), čo zvyšuje efektívnosť ničenia cieľov. Dĺžka týchto oceľových tyčí sa zmenila zo 119 mm na 160 mm a pretože je zmenený aj ich tvar, je zabezpečený väčší trhací účinok rotujúcich tyčí pri výbuchu bojovej nálože. Obvod zaistenia bojovej nálože pri minutí cieľa bol nahradený autodeštrukčným zariadením.


Raketu možno používať aj na starších kompletoch 9K35 nakoľko jej kontajner a blok pripojenia je rovnaký ako u rakiet 9M37M. Pri streľbe zo staršćh vozidiel sa raketa chová ako jej predchodkyňa.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M333-protiletadlova-raketa-t177150#140711Verze : 0
MOD
Základné takticko-technické údaje rakety 9M333:


Priemer: 120 mm
Rozpätie: 360 mm
Dĺžka: 2230 mm
Hmotnosť: 41 kg
Pohon: jednostupňový raketový motor na tuhé palivo
Rýchlosť: max. 550 m/s
Dostrel: účinný 500 - 5000 m
Navedenie: dvojkanálový senzor 9E425 s dvojkanálovým pasívnym infačerveným senzorom a optickým fotokontrastným senzorom
Bojová hlavica: trieštivo-trhavá, 5 kg
Zapaľovač: nárazový a nekontaktný laserový (osemlúčový)
Rozmery prepravno-odpaľovacieho kontajnera: 300x330x2300 mmZdroj: weaponsystems.net
www.soldiering.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M333-protiletadlova-raketa-t177150#521985Verze : 0
MOD