Main Menu
User Menu
Rádiolokátor SNAR-10 je obrnené pásové vozidlo, vybavené rádiolokačným zariadením, navigačným zariadením a orientačnými prostriedkami, optickými pozorovacími prístrojmi, spojovacími prostriedkami, určené k vyhľadávaniu pohybujúcich sa pozemných a hladinových cieľov a k spolupráci pri streľbe delostrelectva.


SNAR-10 umožňuje riešiť :


- nepretržité efektívne vyhľadávanie pohybujúcich sa pozemných cieľov pre raketové vojská a delostrelectvo,
- určovanie polárnych a pravouhlých súradníc sledovaných cieľov a výbuchov granátov pri priamej rádiolokačnej viditeľnosti zo stanoviska rádiolokátoru, v ktorejkoľvek ročnej a dennej dobe, v zložitých meteorologických podmienkach, pri zadymovaní a prašnom ovzduší,
- opravy streľby delostrelectva na pohybujúce sa i nepohyblivé pozemné ciele,
- zisťovanie cieľov na vode ( lodí, výsadkových prepravných prostriedkov a pod.).

Súpravu SNAR-10 tvorí
:


- obrnený transportér MT-LB, upravený pre rádiolokátor SNAR-10,
- pozorovacie prístroje a prostriedky prieskumu,
- prostriedky pre topograficko-geodetické pripojenie,
- spojovacie prostriedky,
- výzbroj – strelecká vežička TKB-01 s guľometom PKT,
- zariadenie pre ochranu osádky pred účinkami zbraní hromadného ničenia (ZHN),
- zdroje elektrickej energie,
- súprava záložných súčiastok, náradia a príslušenstva.


Hlavné technické údaje :


Max. rýchlosť : 60 km / hod.
Jazdný dosah : 500 km


Rozmery v mm:


Dĺžka : 6454
Šírka :2850
Výška : 2390 ( v pochodovej polohe)


Svetlosť : 395 – 415


Hmotnosť v kg :


Bojová : 12206Zdroj : Del-25-50/1 Radiolokátor SNAR-10 Technický popis - Praha 1982
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#315148Verze : 0
Dělostřelecký radiolokátor, využívá kompletní podvozkové skupiny a identické korby jako MT-LB. Ve věži umístěný radar, díky kterému vozidlo ztratilo, na rozdíl od původního MT-LB, schopnost plavat, protože vozidlo je nevyvážené. Maximální vzdálenost pro detekci vozidel se udává asi 16 km, jinak 10.


Hmotnost 12.6 t, nosnost 750 kg, vezená zásoba střeliva 2 000 nábojů 7,62.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#83378Verze : 0
Počet mužů osádky 4 .
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#83984Verze : 0
Snar-10 v službach niekdajšej československej armády niekde v muzeu.
SOV - SNAR-10 (dělostřelecký radiolokátor) -


SOV - SNAR-10 (dělostřelecký radiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#98120Verze : 0
...
SOV - SNAR-10 (dělostřelecký radiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#162170Verze : 0
MOD
SNAR-10 v současné době ( 6/ 06) . Bohužel uvnitř je prázdný bez přístrojů Sad


Beteer
SOV - SNAR-10 (dělostřelecký radiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#164082Verze : 0
SNAR-10, CIAF 2009

Pozn buko1: tá trubka na veži, ktorá má asi imitovať hlaveň nemá s originálnym vozidlom nič spoločné.
SOV - SNAR-10 (dělostřelecký radiolokátor) - vlastní foto

vlastní foto
SOV - SNAR-10 (dělostřelecký radiolokátor) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#325573Verze : 1
MOD
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#613546Verze : 0
MOD
Pozdravujem, tiež som bol v Klatovech ako starší operátor SNAR 10. Narukoval som do Poddôstojníckej školy v Senici na funkciu starší operátor rádiolokátora v apríli 1983, kde som SNAR 10 videl len zvonka v remíze kde bol zaparkovaný, celá PŠ bola čistá teória, ani raz sme ho nespustili do činnosti. Po absolvovaní PŠ som bol ako slobodník (plánovaná hodnosť staršieho operátora bola desiatnik) odvelený k VÚ 8127 Klatovy vo funkcii starší operátor SNAR 10, kde som bol až do konca vojenčiny v apríli 1985. Boli sme samostatná RL čata v rámci batérie velenia s už spomínanými SNAR 2 a ARSOM 1. Veliteľom čaty bol nrtm. ? Karel? Molnár, veliteľ batérie por. Leskovský. Vodiči SNAR 10 za mňa boli Milan Pavlík a Mirek? Bečváŕ. Na cvičenia sme chodili veľmi málo z už uvedených dôvodov. Nepoznám prípad, že delo vystrelilo na podklade súradníc z rádiolokátora, vo výcviku boli najďalej chlapci v Rokycanech kde mali 2 SNAR 10. S bufíkom mám tiež úsmevné príbehy z cvičení a prehliadok špeciálnej vojenskej techniky.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#630951Verze : 2
Diskuse
Snar-10 jsem prolezl během služby celý a neměl počítač, jen mapový stůl - planžet , synchronizovaný s obrazovkou v režimu sledování cíle. Prostě žárovka s nitkovým křížem stála na mapě nad místem, které sledoval operátor, a planžet zároveň ukazoval souřadnice toho bodu.


Snar-10 neuměl sledovat dráhu minometné střely, k tomu byly starší ARSOMy a pak se od toho úplně ustoupilo. Všechny režimy jeho práce byly v optické ose, tedy přímo. Souřadnice nepřátelských baterií při přímé radiolokační viditelnosti zjišťovat uměl. To znamená například že za mlhy by předsunutý radar lokoval nepřátelskou baterii jako mimořádné uskupení odrazivé hmoty. Za kopec tedy v žádném režimu neviděl a letící cíle také nezaměřoval.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#100052Verze : 0
Je to skoro čtvrt století .. řidič - kromě činnost spojených s ovládáním vozidla měl na starosti elektrocentrálu v zadní části objektu a filtroventilační zařízení .
Vpravo od něj byl střelec - měl kromě ve věži zalafetovaného kulometu 12.7 mm na starosti to, co měl přímo před sebou , to jest gyroskopický topopřipojovač. Ten byl ještě nedopplerovský
( na rozdíl od souprav velení 1V12 ) a každých deset kilometrů, pokud jste nejel po poledníku, se musela přestavovat na topopřipojovači poledníková konvergence vyčtená zpětně z mapy. . Což se v praxi nedělalo a výsledek byl, že zatímco po připojení stanice první metry jízdy mapa nelhala , po pár kilácích jste podle mapy projížděli třeba jezerem ... to je rozdíl mezi kilometrovým severem (mapa) a zeměpisným severem ( gyroskopická zařízení) . Střelec měl na stanovišti také na starosti vzdušné pozorování a ostrahu.
Vzadu ve velké věži seděl vlevo velitel stanice , měl před sebou planžet , kde světelný ukazovatel na mapě a 2 číselníky souřadnicemi ukazovaly bod, který má ve sledovacím režimu zaměřený na obrazovce operátor. Ten seděl vpravo obklopený zepředu , zprava a částečně zezadu elektronikou , výhradně elektronkovou .
OPerátor buď vyhledával, v tom případě paprsek přejížděl z úvratě do úvratě jistou úhlovou výseč, a přepínal dálku . To byl monitoring sledovaného sektoru . Nebo sledoval, a to pak měl kříž spojený s rukojetmi , a útvar na obrazovce, který zamknul nitkovým křížem, se zobrazil světelnou značkou na velitelském planžetu a na číselníku souřadnic. To bylo zcela automatické - před započetím průzkumu se lokátor musel topograficky připojit , tedy určit souřadnce X,Y jeho vlastního stanoviště, a směrník osy věže.
Při sledování průběžně analogovým obvod sečetl se znaménkem směrníky věže, paprsku , dálka se měřila časovým monostabilním obvodem podle času uplynulého mezi vysláním impulsu a jeho příchodem . Selsynový koordinátor spočítal od směrníku přes sinus a kosinus delta X, delta Y a přičetl (se znaménkem pochopitelně) k stanovišti lokátoru X,Y, čímž se získaly souřadnice sledovaného bodu a zobrazily na planžetu.
To vše v reálném čase, 1-2 km za předním okrajem. Myslím, že SNAR-10 operoval sám , na rozdíl od SNARU-10 , který operoval po 2 + 1 x ARSOM ( to byl ten na sledování dráhy střely ve vzduchu ). Tahle taktika byla koncem 70. let opuštěna.


SNAR-10 měl vyhodnocovač doppler efektu , který umožňoval vytáhnut odraz od pohyblivých cílů. Vrcholem byla palba na pohybující se kolonou metodou střetného bodu.
To byla ale jen hypotéza, nevím že by se cvičila. To se stanovila pravděpodobná trasa , na ní našel bod, odečetla doba letu střel, odvodil podle rychlosti kolony bod, kdy se musí velet Pal, aby střely i kolona se sešly v jednom bodě střetu, spočítaly a nastavily prvky na bod střetu a velení přebral velitel SNARu , který v okamžiku, kdy kolona dorazila k prvnímu bodu, velel baterii PAl . Dále uměl SNAR10 uhýbat s frekvencí a rozmítat frekvenci, aby se dal hůř zaměřit.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#100356Verze : 0

Citace :

Je to skoro čtvrt století .. řidič - kromě činnost spojených s ovládáním vozidla měl na starosti elektrocentrálu v zadní části objektu a filtroventilační zařízení .
Vpravo od něj byl střelec - měl kromě ve věži zalafetovaného kulometu 12.7 mm na starosti to, co měl přímo před sebou , to jest gyroskopický topopřipojovač. Ten byl ještě nedopplerovský
( na rozdíl od souprav velení 1V12 ) a každých deset kilometrů, pokud jste nejel po poledníku, se musela přestavovat na topopřipojovači poledníková konvergence vyčtená zpětně z mapy. . Což se v praxi nedělalo a výsledek byl, že zatímco po připojení stanice první metry jízdy mapa nelhala , po pár kilácích jste podle mapy projížděli třeba jezerem ... to je rozdíl mezi kilometrovým severem (mapa) a zeměpisným severem ( gyroskopická zařízení) . Střelec měl na stanovišti také na starosti vzdušné pozorování a ostrahu.
Vzadu ve velké věži seděl vlevo velitel stanice , měl před sebou planžet , kde světelný ukazovatel na mapě a 2 číselníky souřadnicemi ukazovaly bod, který má ve sledovacím režimu zaměřený na obrazovce operátor. Ten seděl vpravo obklopený zepředu , zprava a částečně zezadu elektronikou , výhradně elektronkovou .
OPerátor buď vyhledával, v tom případě paprsek přejížděl z úvratě do úvratě jistou úhlovou výseč, a přepínal dálku . To byl monitoring sledovaného sektoru . Nebo sledoval, a to pak měl kříž spojený s rukojetmi , a útvar na obrazovce, který zamknul nitkovým křížem, se zobrazil světelnou značkou na velitelském planžetu a na číselníku souřadnic. To bylo zcela automatické - před započetím průzkumu se lokátor musel topograficky připojit , tedy určit souřadnce X,Y jeho vlastního stanoviště, a směrník osy věže.
Při sledování průběžně analogovým obvod sečetl se znaménkem směrníky věže, paprsku , dálka se měřila časovým monostabilním obvodem podle času uplynulého mezi vysláním impulsu a jeho příchodem . Selsynový koordinátor spočítal od směrníku přes sinus a kosinus delta X, delta Y a přičetl (se znaménkem pochopitelně) k stanovišti lokátoru X,Y, čímž se získaly souřadnice sledovaného bodu a zobrazily na planžetu.
To vše v reálném čase, 1-2 km za předním okrajem. Myslím, že SNAR-10 operoval sám , na rozdíl od SNARU-10 , který operoval po 2 + 1 x ARSOM ( to byl ten na sledování dráhy střely ve vzduchu ). Tahle taktika byla koncem 70. let opuštěna.


SNAR-10 měl vyhodnocovač doppler efektu , který umožňoval vytáhnut odraz od pohyblivých cílů. Vrcholem byla palba na pohybující se kolonou metodou střetného bodu.
To byla ale jen hypotéza, nevím že by se cvičila. To se stanovila pravděpodobná trasa , na ní našel bod, odečetla doba letu střel, odvodil podle rychlosti kolony bod, kdy se musí velet Pal, aby střely i kolona se sešly v jednom bodě střetu, spočítaly a nastavily prvky na bod střetu a velení přebral velitel SNARu , který v okamžiku, kdy kolona dorazila k prvnímu bodu, velel baterii PAl . Dále uměl SNAR10 uhýbat s frekvencí a rozmítat frekvenci, aby se dal hůř zaměřit.Super....akým spôsobom ste teda určovali súradnice vlastného stanovišťa...keď ste nepoužívali gyrák....polygónový ťah??? zaujíma ma ešte zostava : Snar-10 bol prostriedkom plukovného delostrelectva??? (batéria velenia DO delostreleckého pluku alebo vševojskového pluku???)
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#100381Verze : 0
MOD
To wade.
Musíš pozornejšie čítať. všetko Ti to napísal.


Na doplnenie - zrejme sa to mohlo robiť takto :
Na počiatočnú orientáciu prostriedku sa použil orientačný hľadáčik a delostrelecká buzola PAB 12, ktorými sa zistil uhol medzi pozdĺžnou osou prostriedku a ľubovoľným orientačným bodom v teréne. Tým sa stanovili smerníky orientačných smerov a následne sa tieto hodnoty zadali ako súradnice X a Y do smerového a súradnicového počítacieho stroja.


Myslím, že pre počiatočnú orientáciu a vysvetlenie nejasností to stačí. Nie je myslím nevyhnutné opisovať jednotlivé súčasti smerového a súradnicového počítacieho stroja a popisovať podstatu jeho činnosti.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#100447Verze : 0
Ešte pre zaujímavosť, aby si mohol materiál doplniť, typ rádiolokátoru je 1RL127, resp. 1RL232.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#100449Verze : 0
Na tenký ľad sa dostávaš SKOT : Smile Smile Smile
V tej buzole si urobil asi preklep , používajú sa tieto druhy PAB (Polnij artilerskij busol) PAB-1 (plátenné púzdro , drevenný stojan) , PAB-2A (kovové púzdro , kovový stojan , azimutálny nástavec)


Topograficko geodetické údaje na prípravu streľby a pre delostrelecký prieskum zahrňujú východiskové podklady na topograficko geodetické pripojenie a výsledky tohto pripojenia.
Východiskové podklady na topograficko geodetické pripojenie sú topografické a geodetické. Topografické východiskové podklady sú topografické a špeciálne mapy, zvislé letecké snímky s kilometrovou sieťou, prípadne fotoplány. Špeciálne mapy sú topografické mapy s dotiskom trigonometrických a kartometrických bodov a ich súradníc, s dotiskom údajov o magnetickej deklinácii, jej zmenách a plány miest.
Geodetické východiskové podklady sú pravouhlé rovinné súradnice, nadmorské výšky a ďaľšie údaje o bodoch polových geodeticých sietí, súradnice Slnka a jasných hviezd. Polohové geodetické siete sú štátna trigonometrická sieť, špeciálne geodetické siete (ŠGS-60, ŠGS-30,ŠGS-15) a fotogrametrické siete.
Výsledkom topograficko geodetického pripojenia sú pravouhlé rovinné súradnice a nadmorské výšky pripojovaných bodov a smerníky orientačných smerov (základné strany) z týchto bodov.
Topograficko geodetické pripojenie sa podľa druhov rozdeľuje na geodetické a topografické.


Sú dané spôsoby, ktorými sa môže vykonávať topografické pripojenie:
- polárny spôsob,
- pretínanie späť z dĺžok, zo smerníkov a výnimočne i zo zmeraných uhlov,
- porad orientovaným, výnimočne i neorientovaným prístrojom,
- pretínanie vpred.
Pre určenie smerníkov orientačných smerov sa používajú tieto spôsoby:
- astronomickú orientáciu na Polárku buzolou PAB-2A s azimutálnym nástavcom (pravdepodobná chyba 0-01 dielec),
- astronomickú orientáciu na Slnko (Polárku) s využitím tabuľky smerníkov Slnka (Polárky) (pravdepodobná chyba do 0-01 dielca),
- orientáciu s využitím údajov stanovišťa na prenos orientácie (pravdepodobná chyba do 0-01 dielca),
- geodetickú orientáciu a prenos orientácie so smerovým ťahom
- magnetickú orientáciu (pravdepodobná chyba do 0-04 dielcov).

Mňa v mojej otázke zaujímalo ktorý spôsob topografického pripojenia používali v praxi .... Wink Wink Wink
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#100534Verze : 0
MOD
Hi wade.
Tentoraz si ma dobre dorazil. Je naozaj vidieť že si v tom doma.
S tou buzolou to bol čiastočne preklep, ale čiastočne som sa nechal zviesť sovietskym človekom, takže to je naozaj moja chyba.


P.S. Posielam Ti súkromnú správu
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#100721Verze : 0
POkud tomu rozumím správně, jde v diskusi o to, jak zavést počáteční údaje do topopřipojovače
před započetím bojové činnosti.


Kterýkoliv ze způsobů , jež uvedl wade ve své vyčerpávající odpovědi, byl možný, jen astronomické metody se běžně nepoužívaly, ty byly spíše pro raketové jednotky.
Což neznamená, že by se v konkrétním případě nedaly použít. Vím jen, že osádky na ně nebyly cvičeny.


Za nejrychlejší se považovalo využít vlastností samotného lokátoru a změřit směrník a dálku na známý dostatečně vzdálený bod. Za předpokladu platné rektifikace/kalibrace zařízení.


V sestavě jakých jednotek operoval nevím, sám jsem ho zažil u školního pluku a pak v sestavě průzkumného dělostřeleckého oddílu .
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#101088Verze : 0
Zdravim,
som tu prvy krat a neviem ako mam reagovat na vybraneho predrecnika, ked je tu iba v hornej casti moznost pisat odpoved, ale rad by som to aj konkretne adresoval J. Koubovi. Pytal sa, kde posobil tento prostriedok. Ja mozem na to odpovedat - bol som velitelom SNARu-10 v rokoch 1980-81 v praporcickej hodnosti a mal som moznost si ho uzit. Bud pri letnych cviceniach alebo zimnych, bolo to super. Co sa tyka vycviku a praktickeho vyuzitia to bolo slabsie, este nebolo jasne ako ho vyuzit pri praktickom riadeni palby. Takze sme na rozkaz vyssich miest iba imitovali cinnost antenou a pohybom veze v okope. A ako druhu a dolezitejsiu ulohu pri cviceniach plnil ako vyprostovak. Kazdu chvilu nejake auto zapadlo pri premiestnovani v kolonach. No a co sa tyka zaradenia, tak bol u delostreleckeho pluku v Klatovoch. V prieskumnej cate bol jeden radiolokator SNAR-2, jeden radiolokator ARZOM, a jeden SNAR-10.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#245701Verze : 1
Zdravim.
Na tomto pristroji som bol vo funkcii velitela v meste Klatovy u delostreleckeho pluku, viem, co ten pristroj dokaze, sam som ho aj soferoval, chodil som s nim na vyvedenia a na cvicenia, a zasluzil som sa aj o to, ze som ho sprevadzkoval, po tom, ako dlho bol iba ulozeny v autoparku v garazi, a za ziadnu cenu ho nechcel pred mojim prichodom nemenovany velitel pluku ohrozit nejakym poskodenim alebo znicenim. Totiz, predo mnou to mali na starosti "absolventi" a ti neboli akosi dostatocne zodpovedni na prevadzkovanie vtedy tak drahej zbrane. Som poteseny, ze som tu nasiel taky vojensky prostriedok, na ktorom som robil a vyuzival ho, a poznal som ho, ako svoje boty. Na cviceniach ho chodili pozerat rozne generalske skupiny na nasu pozorovatelnu, a robil som pravidelne instruktaz. Bolo velmi vyhodne, ze v utrobach ma aj elektrocentralu na 220V, a ked sme boli v terene hlboko v lesoch a nasli sme huby, mali sme varic a hned sme si ich na masti uprazili. Malo to aj "bufik", a v zime na cviceni, ked vonku bolo -20 stupnov, tak vnutri bolo 30 stupnov. V zime sme tam spali v trenkach. Mnohi nam zavideli. Chudaci vo vetrieskach mrzli, a v stabakoch museli kurit drevom, co obnasalo neustali dozor vojacka... No, je to na cely roman, a keby niekto chcel, tak mu co-to prezradim o cinnosti radaru.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#587120Verze : 1
Tá dovarená trubka ako "hlaveň" je fakt hnus,takáto fotka (ciaf 2009) by tu ani nemala byť.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#615007Verze : 0
Tiež by ma zaujímalo čo chcel majiteľ vozidla tou úpravou (navarením akože hlavne) dokázať. Jediný zmysel by som videl, ak by išlo o úpravu pre účely nejakého akčného filmu v ktorom vozidlo hralo. Pokiaľ niekto vie dôvod, mohol by ho uviesť, dalo by sa to ako poznámka k fotografii aby fotograia nemiatla ľudí.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#630956Verze : 0
MOD
Dôvod nebude žiadny, v súkromných zbierkach existuje kvantum takto upravenej techniky, proste ak to má "hlaveň" je to zaujímavejšie a akčnejšie.Videl som už takto dobabranú techniku mnohokrát na rôznych ukážkach v SR aj v ČR.Najhoršie pak je na tom to, že to neznalých (a niekedy bohužiaľ aj znalých) pozorovateľov (a novinárov) dokáže zmiasť a fotky takejto techniky sa prezentujú ako origo, dokonca aj v odbornejších časopisoch (napríklad strelecká revue č. 10/2016 strana 45 - kulomet na veži bvp)
URL : https://www.valka.cz/SOV-SNAR-10-delostrelecky-radiolokator-t17690#631011Verze : 0