Main Menu
User Menu

Saint-André-de-l´Eure

Saint-André-de-l´Eure (FR-27)

     
Název:
Name:
Saint-André-de-l´Eure
Originální název:
Original Name:
Saint-André-de-l´Eure
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Departmán Eure
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°54'27.00"N 01°16'38.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
kostel svatého Ondřeje (Église Saint-André)
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
22.06.1940-24.06.1940
1. letka Stíhací eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Fighter Wing
22.06.1940-24.06.1940
2. letka Stíhací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Fighter Wing
22.06.1940-24.06.1940
3. letka Stíhací eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Fighter Wing
22.06.1940-24.06.1940
I. skupina Stíhací eskadry 2
1st Group of the 2nd Fighter Wing
22.06.1940-24.06.1940
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 2
Staff of the 1st Group of 2nd Fighter Wing
27.07.1940-14.04.1941
4. letka Bombardovací eskadry 54
4th Squadron of the 54th Bomber Wing
27.07.1940-14.04.1941
5. letka Bombardovací eskadry 54
5th Squadron of the 54th Bomber Wing
27.07.1940-14.04.1941
6. letka Bombardovací eskadry 54
6th Squadron of the 54th Bomber Wing
27.07.1940-14.04.1941
II. skupina Bombardovací eskadry 54
2nd Group of the 54th Bomber Wing
27.07.1940-14.04.1941
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 54
Staff of the 2nd Group of 54th Bomber Wing
01.07.1941-DD.08.1941
1. letka Bombardovací eskadry 30
1st Squadron of the 30th Bomber Wing
01.07.1941-DD.08.1941
2. letka Bombardovací eskadry 30
2nd Squadron of the 30th Bomber Wing
01.07.1941-DD.08.1941
3. letka Bombardovací eskadry 30
3rd Squadron of the 30th Bomber Wing
01.07.1941-DD.08.1941
I. skupina Bombardovací eskadry 30
1st Group of the 30th Bomber Wing
01.07.1941-DD.08.1941
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 1st Group of 30th Bomber Wing
18.11.1941-24.04.1942
II. skupina Bombardovací eskadry 55
2nd Group of the 55th Bomber Wing
27.07.1942-14.11.1942
10. (stíhací-bombardovací) letka Stíhací eskadry 26
10th (Fighter-Bomber) Squadron of the 26th Fighter Wing
DD.09.1942-09.11.1942
10. (stíhací-bombardovací) letka Stíhací eskadry 2
10th (Fighter-Bomber) Squadron of the 2nd Fighter Wing
01.12.1942-11.06.1943
Eskadra rychlých bombardérů 10
10th Fast Bomber Wing
01.12.1942-DD.10.1943
I. skupina Eskadry rychlých bombardérů 10
1st Group of the 10th Fast Bomber Wing
01.12.1942-11.06.1943
Štáb Eskadry rychlých bombardérů 10
Staff of the 10th Fast Bomber Wing
DD.11.1943-DD.01.1944
2. letka Stíhací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Fighter Wing
06.12.1943-29.02.1944
1. letka Bombardovací eskadry 51
1st Squadron of the 51st Bomber Wing
04.06.1944-10.06.1944
4. letka Bombardovací eskadry 6
4th Squadron of the 6th Bomber Wing
04.06.1944-10.06.1944
4. letka Bombardovací eskadry 66
4th Squadron of the 66th Bomber Wing
07.06.1944-09.06.1944
III. skupina Stíhací eskadry 3
3rd Group of the 3rd Fighter Wing
07.06.1944-09.06.1944
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Group of 3rd Fighter Wing
15.06.1944-05.07.1944
4. letka (dálková) Průzkumné skupiny 123
4th Squadron (Long Range) of the 123rd Reconnaissance Group
06.07.1944-11.07.1944
Stíhací eskadra 3
3rd Fighter Wing
06.07.1944-11.07.1944
Štáb Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Fighter Wing
27.08.1944-01.09.1944
121. křídlo RAF
No. 121 Wing RAF
28.08.1944-02.09.1944
174. peruť RAF
No. 174 Squadron RAF
28.08.1944-02.09.1944
175. peruť RAF
No. 175 Squadron RAF
28.08.1944-02.09.1944
184. peruť RAF
No. 184 Squadron RAF
28.08.1944-02.09.1944
245. peruť RAF
No. 245 Squadron RAF
30.08.1944-03.09.1944
143. (kanadské) křídlo RAF
No. 143 (RCAF) Wing RAF
31.08.1944-03.09.1944
438. peruť RCAF
No. 438 Squadron RCAF
31.08.1944-03.09.1944
439. peruť RCAF
No. 439 Squadron RCAF
31.08.1944-03.09.1944
440. peruť RCAF
No. 440 Squadron RCAF
01.09.1944-02.09.1944
411. peruť RCAF
No. 411 Squadron RCAF
01.09.1944-02.09.1944
412. peruť RCAF
No. 412 Squadron RCAF
01.09.1944-02.09.1944
442. peruť RCAF
No. 442 Squadron RCAF
01.09.1944-03.09.1944
65. peruť RAF
No. 65 Squadron RAF
02.09.1944-03.09.1944
122. křídlo RAF
No. 122 Wing RAF
02.09.1944-03.09.1944
122. peruť RAF
No. 122 Squadron RAF
02.09.1944-03.09.1944
19. peruť RAF
No. 19 Squadron RAF
02.09.1944-03.09.1944
401. peruť RCAF
No. 401 Squadron RCAF
10.09.1944-27.09.1944
409. peruť RCAF
No. 409 Squadron RCAF
11.09.1944-27.09.1944
148. křídlo RAF
No. 148 Wing RAF
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Saint-Andre-de-l-Eure-t174594#517060Verze : 0
MOD