Main Menu
User Menu

Roman, Štefan B.

Štefan B.Roman

(1921-1988)

Narodil sa v dedine Veľký Ruskov (okres Trebišov), v roľníckej rodine. Vyštudoval hospodársku školu v Košiciach a roku 1937 spolu so svojím bratom emigroval do Kanady.

V rokoch 1941-42 slúžil v kanadskej armáde, neskôr pracoval v továrni automobilky General Motors v Oshawe.

Po skončení vojny sa dal na podnikanie v baníctve. Začiatkom 50.rokov skúpil pozemky pri Elliot Lake v štáte Ontário, kde boli nájdené bohaté ložiská uránu. Jeho spoločnosť svojho času vlastnila najväčšie uránove bane na svete. Postupne začal obchodovať aj s naftou, plynom, uhlím a cementom. Zaujímavosťou je, že jeho právnym poradcom v tej dobe bol neskorší americký prezident Richard Nixon.

Popri tom však Roman nezabudol na svoj slovenský pôvod, bol členom a podporovateľom rôznych slovenských spolkov, hlavne Slovenskej ligy v Kanade. Roku 1962 bol delegátom Kanady na Konferencii atlantických štátov a laickým pozorovateľom na Druhom Vatikánskom koncile. Mal zásluhu aj na vytvorení slovenského ústavu sv.Cyrila a Metoda v Ríme. Roku 1970 založil Svetový kongres Slovákov, ktorého predsedom bol do až do svojej smrti v roku 1988. Súčasným predsedom je Paul Rusnak.

Vatikán Romana vyznamenal radom sv.Gregora Veľkého. Roku 1978 ho zaradili medzi desiatich najúspešnejších kanadských podnikateľov.
URL : https://www.valka.cz/Roman-Stefan-B-t17455#63872Verze : 3