Main Menu
User Menu

Snailwell, Stanice Královských vzdušných sil Snailwell [1941-1946]

Royal Air Force Station Snailwell / RAF Snailwell

     
Název:
Name:
Stanice Královských vzdušných sil Snailwell
Originální název:
Original Name:
Royal Air Force Station Snailwell
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.194?-DD.MM.194? USAAF Station 361
Obec:
Municipality:
Snailwell
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
52°16'23.82"N 0°24'50.15"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1941
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.04.1941-26.04.1941
268. peruť RAF
No. 268 Squadron RAF
28.04.1941-20.06.1941
268. peruť RAF
No. 268 Squadron RAF
25.06.1941-21.07.1941
268. peruť RAF
No. 268 Squadron RAF
27.07.1941-04.08.1941
268. peruť RAF
No. 268 Squadron RAF
08.08.1941-28.09.1941
268. peruť RAF
No. 268 Squadron RAF
25.08.1941-31.08.1941
152. peruť RAF
No. 152 Squadron RAF
01.10.1941-25.10.1941
268. peruť RAF
No. 268 Squadron RAF
02.10.1941-02.10.1941
26. peruť RAF
No. 26 Squadron RAF
26.10.1941-24.11.1941
268. peruť RAF
No. 268 Squadron RAF
08.12.1941-20.05.1942
268. peruť RAF
No. 268 Squadron RAF
30.03.1942-29.05.1942
56. peruť RAF
No. 56 Squadron RAF
01.06.1942-24.08.1942
56. peruť RAF
No. 56 Squadron RAF
02.06.1942-09.08.1942
268. peruť RAF
No. 268 Squadron RAF
15.06.1942-13.07.1942
168. peruť RAF
No. 168 Squadron RAF
24.08.1942-17.09.1942
137. peruť RAF
No. 137 Squadron RAF
10.12.1942-01.03.1943
181. peruť RAF
No. 181 Squadron RAF
17.01.1943-20.01.1943
182. peruť RAF
No. 182 Squadron RAF
08.03.1943-24.03.1943
181. peruť RAF
No. 181 Squadron RAF
08.03.1943-12.03.1943
183. peruť RAF
No. 183 Squadron RAF
10.03.1943-31.05.1943
268. peruť RAF
No. 268 Squadron RAF
26.03.1943-26.06.1943
170. peruť RAF
No. 170 Squadron RAF
03.06.1943-06.11.1943
309. peruť RAF
No. 309 Squadron RAF
15.07.1943-12.10.1943
613. peruť RAF
No. 613 Squadron RAF
15.09.1943-17.09.1943
184. peruť RAF
No. 184 Squadron RAF
31.10.1943-05.11.1943
247. peruť RAF
No. 247 Squadron RAF
24.11.1943-23.04.1944
309. peruť RAF
No. 309 Squadron RAF
28.02.1944-28.04.1944
527. peruť RAF
No. 527 Squadron RAF


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1946
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Snailwell
www.rafweb.org
http://www.abct.org.uk/airfields/snailwell
URL : https://www.valka.cz/Snailwell-Stanice-Kralovskych-vzdusnych-sil-Snailwell-1941-1946-t174284#516524Verze : 0
MOD