Main Menu
User Menu

Stade, Předsunutá přistávací polocha B-162 Stade [1945-1947]

Advanced Landing Ground B-162 Stade

     
Název:
Name:
Předsunutá přistávací polocha B-162 Stade
Originální název:
Original Name:
Advanced Landing Ground B-162 Stade
Další názvy:
Other Names:
DD.10.1935-DD.05.1945 Fliegerhorst Stade
Obec:
Municipality:
Stade
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°33'40.00"N 09°29'57.00"E
Vznik:
Established:
DD.10.1935 vybudováním
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
12.11.1939-09.12.1939
10. (noční) letka Stíhací eskadry 26
10th (Night) Squadron of the 26th Fighter Wing
27.02.1940-04.03.1940
1. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
1st Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
27.02.1940-04.03.1940
2. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
2nd Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
27.02.1940-04.03.1940
3. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
3rd Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
27.02.1940-04.03.1940
I. (stíhací) skupina Instrukční eskadry 2
1st (Fighter) Group of the 2nd Instruction Wing
27.02.1940-04.03.1940
Štáb I. (stíhací) skupiny Instrukční eskadry 2
Staff of the 1st (Fighter) Group of the 2nd Instruction Wing
DD.03.1940-DD.05.1940
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 104
1st Squadron of the 104th Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-DD.05.1940
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 104
2nd Squadron of the 104th Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-DD.05.1940
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 104
3th Squadron of the 104th Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-DD.05.1940
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 104
4th Squadron of the 104th Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-DD.05.1940
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 104
104th Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-DD.05.1940
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 104
Staff of the 104th Special Purpose Bomber Group
19.09.1940-25.09.1940
II. skupina Stíhací eskadry 52
2nd Group of the 52nd Fighter Wing
01.10.1940-21.10.1940
I. skupina Stíhací eskadry 27
1st Group of the 27th Fighter Wing
01.10.1940-04.10.1940
II. skupina Stíhací eskadry 51
2nd Group of the 51st Fighter Wing
01.04.1941-01.02.1942
Stíhací velitelství Střed
Fighter Command Centre
25.09.1941-29.09.1941
Těžká stíhací eskadra 26
26th Heavy Fighter Wing
29.09.1941-08.05.1945
Noční stíhací eskadra 3
3rd Night Fighter Wing
29.09.1941-DD.05.1945
Štáb Noční stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Night Fighter Wing
01.11.1941-DD.04.1943
8. letka Noční stíhací eskadry 3
8th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
01.11.1941-DD.08.1944
9. letka Noční stíhací eskadry 3
9th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
01.11.1941-DD.08.1944
III. skupina Noční stíhací eskadry 3
3rd Group of the 3rd Night Fighter Wing
01.11.1941-DD.08.1944
Štáb III. skupiny Noční stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Group of the 3rd Night Fighter Wing
14.02.1942-25.02.1942
5. letka Stíhací eskadry 1
5th Squadron of the 1st Fighter Wing
14.02.1942-25.02.1942
6. letka Stíhací eskadry 1
6th Squadron of the 1st Fighter Wing
14.02.1942-25.02.1942
II. skupina Stíhací eskadry 1
2nd Group of the 1st Fighter Wing
14.02.1942-25.02.1942
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 1
Staff of the 2nd Group of 1st Fighter Wing
DD.07.1942-DD.02.1944
Noční stíhací prostorové velitelství 2
2nd Night Fighter Area Command
DD.09.1943-DD.12.1943
Stíhací velitelství 2
2nd Fighter Command
01.11.1943-DD.01.1944
Stíhací eskadra 302
302nd Fighter Wing
DD.11.1943-DD.07.1944
Vzdušná pozorovací letka 2
2nd Air Observation Squadron
DD.04.1944-DD.08.1944
7. letka Noční stíhací eskadry 3
7th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
DD.04.1944-DD.08.1944
8. letka Noční stíhací eskadry 3
8th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
24.07.1944-20.08.1944
III. skupina Stíhací eskadry 76
3rd Group of the 76th Fighter Wing
DD.12.1944-DD.05.1945
7. letka Noční stíhací eskadry 3
7th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
DD.12.1944-DD.05.1945
8. letka Noční stíhací eskadry 3
8th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
DD.12.1944-DD.05.1945
9. letka Noční stíhací eskadry 3
9th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
DD.12.1944-DD.05.1945
III. skupina Noční stíhací eskadry 3
3rd Group of the 3rd Night Fighter Wing
DD.12.1944-DD.05.1945
Štáb III. skupiny Noční stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Group of the 3rd Night Fighter Wing
07.04.1945-13.04.1945
1. letka Stíhací eskadry 26
1st Squadron of the 26th Fighter Wing
07.04.1945-13.04.1945
2. letka Stíhací eskadry 26
2nd Squadron of the 26th Fighter Wing
07.04.1945-13.04.1945
3. letka Stíhací eskadry 26
3rd Squadron of the 26th Fighter Wing
07.04.1945-13.04.1945
4. letka Stíhací eskadry 26
4th Squadron of the 26th Fighter Wing
07.04.1945-13.04.1945
I. skupina Stíhací eskadry 26
1st Group of the 26th Fighter Wing
07.04.1945-13.04.1945
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 26
Staff of the 1st Group of 26th Fighter Wing


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
31.12.1950 zcivilnění
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://de.wikipedia.org/wiki/Flugplatz_Stade
http://www.relikte.com/stade/
http://www.skylighters.org/etofields/
www.ww2.dk
URL : https://www.valka.cz/Stade-Predsunuta-pristavaci-polocha-B-162-Stade-1945-1947-t173775#515700Verze : 0
MOD