Main Menu
User Menu

Aalborg

Aalborg

     
Název:
Name:
Aalborg
Originální název:
Original Name:
Aalborg
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Aalborg
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
57°03'00.00"N 09°55'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
11.04.1940-01.09.1940
1. letka Pobřežní letecké skupiny 906
1st Squadron of the 906th Coastal Air Group
11.04.1940-17.06.1940
5. letka Palubní letecké skupiny 196
5th Squadron of the 196th Shipboard Air Group
11.04.1940-11.04.1942
Pobřežní letecká skupina 906
906th Coastal Air Group
DD.04.1940-DD.06.1940
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 108
1st Squadron of the 108th Special Purpose Bomber Group
DD.04.1940-DD.06.1940
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 108
2nd Squadron of the 108th Special Purpose Bomber Group
DD.04.1940-DD.06.1940
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 108
3rd Squadron of the 108th Special Purpose Bomber Group
DD.04.1940-DD.06.1940
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 108
4th Squadron of the 108th Special Purpose Bomber Group
DD.04.1940-DD.06.1940
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 108
108th Special Purpose Bomber Group
DD.04.1940-DD.06.1940
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 108
Staff of the 108th Special Purpose Bomber Group
15.06.1940-DD.09.1942
1. letka Pobřežní letecké skupiny 706
1st Squadron of the 706th Coastal Air Group
20.06.1940-23.06.1940
5. letka Palubní letecké skupiny 196
5th Squadron of the 196th Shipboard Air Group
DD.09.1940-21.12.1940
3. (palubní) letka Letecké doplňovací skupiny (námořní)
3rd (Shipboard) Squadron of the Air Replacement Group (Maritime)
DD.03.1941-DD.03.1941
Doplňovací letka Těžké stíhací eskadry 76
Replacement Squadron of the 76th Heavy Fighter Wing
DD.03.1941-DD.03.1941
Doplňovací skupina Těžké stíhací eskadry 76
Replacement Group of the 76th Heavy Fighter Wing
23.08.1941-05.09.1941
Doplňovací těžká stíhací skupina
Replacement Heavy Fighter Group
DD.10.1941-14.11.1941
11. letka Noční stíhací eskadry 1
11th Squadron of the 1st Night Fighter Wing
DD.10.1941-14.11.1941
12. letka Noční stíhací eskadry 1
12th Squadron of the 1st Night Fighter Wing
DD.10.1941-14.11.1941
Doplňovací skupina Noční stíhací eskadry 1
Replacement Group of the 1st Night Fighter Wing
DD.10.1941-14.11.1941
Štáb Doplňovací skupiny Noční stíhací eskadry 1
Staff of the Replacement Group of the 1st Night Fighter Wing
01.09.1943-31.05.1944
Palubní letecká skupina 196
196th Shipboard Air Group
24.06.1944-DD.10.1944
3. letka Palubní letecké skupiny 196
3rd Squadron of the 196th Shipboard Air Group
30.08.1944-01.11.1944
Palubní letecká skupina 196
196th Shipboard Air Group
DD.02.1945-DD.04.1945
II. skupina Bitevní eskadry 104
2nd Group of the 104th Ground Attack Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Aalborg
URL : https://www.valka.cz/Aalborg-t173620#515376Verze : 0
MOD