Main Menu
User Menu
Reklama

Catania

Catania

     
Název:
Name:
Catania
Originální název:
Original Name:
Catania
Další názvy:
Other Names:
Κατάνη / Katáne
Catăna
Catĭna
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
37°30'00.00"N 15°05'25.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
I. Centro
II. Ognina-Picanello
III. Borgo-Sanzio
IV. Barriera-Canalicchio
V. San Giovanni Galermo
VI. Trappeto-Cibali
VII. Monte Po-Nesima
VIII. San Leone-Rapisardi
IX. San Giorgio-Librino
X. San Giuseppe La Rena-Zia Lisa
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.12.1940-DD.01.1942
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 121
1st Squadron (Long Range) of the 121st Reconnaissance Group
DD.12.1940-01.05.1941
Instrukční eskadra 1
1st Instruction Wing
06.01.1941-DD.01.1941
4. letka Bombardovací eskadry 26
4th Squadron of the 26th Bomber Wing
06.01.1941-DD.01.1941
5. letka Bombardovací eskadry 26
5th Squadron of the 26th Bomber Wing
06.01.1941-DD.01.1941
6. letka Bombardovací eskadry 26
6th Squadron of the 26th Bomber Wing
06.01.1941-DD.01.1941
II. skupina Bombardovací eskadry 26
2nd Group of the 26th Bomber Wing
06.01.1941-DD.01.1941
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 2nd Group of 26th Bomber Wing
12.01.1941-05.04.1941
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
15.01.1941-05.04.1941
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
DD.01.1941-DD.05.1941
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
1st Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.01.1941-DD.05.1941
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
2nd Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.01.1941-DD.05.1941
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
3rd Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.01.1941-DD.05.1941
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
4th Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.01.1941-DD.05.1941
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 9
9th Special Purpose Bomber Group
DD.01.1941-DD.05.1941
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
Staff of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.02.1941-DD.06.1941
2. letka (dálková) Průzkumné skupiny 123
2nd Squadron (Long Range) of the 123rd Reconnaissance Group
06.04.1941-16.05.1941
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
06.04.1941-03.05.1941
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
15.11.1941-04.01.1942
1. letka Noční stíhací eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
15.11.1941-16.11.1941
2. letka Noční stíhací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
15.11.1941-04.01.1942
3. letka Noční stíhací eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
15.11.1941-04.01.1942
I. skupina Noční stíhací eskadry 2
1st Group of the 2nd Night Fighter Wing
15.11.1941-04.01.1942
Štáb I. skupiny Noční stíhací eskadry 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Night Fighter Wing
29.11.1941-04.01.1942
2. letka Noční stíhací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
30.11.1941-08.12.1941
III. skupina Stíhací eskadry 53
3rd Group of the 53rd Fighter Wing
DD.11.1941-25.02.1942
4. letka Noční stíhací eskadry 2
4th Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
17.12.1941-20.05.1942
III. skupina Stíhací eskadry 53
3rd Group of the 53rd Fighter Wing
21.12.1941-21.05.1943
Bombardovací eskadra 54
54th Bomber Wing
21.12.1941-21.05.1943
Štáb Bombardovací eskadry 54
Staff of the 54th Bomber Wing
DD.12.1941-31.08.1942
1. letka Bombardovací skupiny 806
1st Squadron of the 806th Bomber Group
DD.12.1941-DD.05.1942
1. letka Pobřežní letecké skupiny 606
1st Squadron of the 606th Coastal Air Group
DD.12.1941-01.09.1942
2. letka Bombardovací skupiny 806
2nd Squadron of the 806th Bomber Group
DD.12.1941-DD.05.1942
2. letka Pobřežní letecké skupiny 606
2nd Squadron of the 606th Coastal Air Group
DD.12.1941-01.09.1942
3. letka Bombardovací skupiny 806
3rd Squadron of the 806th Bomber Group
DD.12.1941-DD.05.1942
3. letka Pobřežní letecké skupiny 606
3rd Squadron of the 606th Coastal Air Group
DD.12.1941-01.09.1942
Bombardovací skupina 606
606th Bomber Group
DD.12.1941-01.09.1942
Bombardovací skupina 806
806th Bomber Group
DD.12.1941-01.09.1942
Štáb Bombardovací skupiny 806
Staff of the 806th Bomber Group
16.01.1942-DD.09.1942
1. letka Noční stíhací eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
16.01.1942-DD.01.1942
2. letka Noční stíhací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
16.01.1942-DD.01.1942
3. letka Noční stíhací eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
16.01.1942-DD.09.1942
I. skupina Noční stíhací eskadry 2
1st Group of the 2nd Night Fighter Wing
16.01.1942-DD.09.1942
Štáb I. skupiny Noční stíhací eskadry 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Night Fighter Wing
16.02.1942-23.02.1942
II. skupina Stíhací eskadry 53
2nd Group of the 53rd Fighter Wing
22.02.1942-24.02.1942
I. skupina Instrukční eskadry 1
1st Group of the 1st Instruction Wing
08.03.1942-11.03.1942
I. skupina Instrukční eskadry 1
1st Group of the 1st Instruction Wing
16.03.1942-02.05.1942
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
17.03.1942-19.03.1942
I. skupina Instrukční eskadry 1
1st Group of the 1st Instruction Wing
21.03.1942-DD.09.1942
2. letka Noční stíhací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
21.03.1942-DD.09.1942
3. letka Noční stíhací eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
DD.05.1942-DD.01.1943
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 122
1st Squadron (Long Range) of the 122nd Reconnaissance Group
15.06.1942-19.06.1942
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
01.09.1942-DD.02.1943
1. letka Bombardovací eskadry 77
1st Squadron of the 77th Bomber Wing
01.09.1942-DD.02.1943
2. letka Bombardovací eskadry 77
2nd Squadron of the 77th Bomber Wing
01.09.1942-DD.02.1943
3. letka Bombardovací eskadry 77
3rd Squadron of the 77th Bomber Wing
01.09.1942-21.02.1943
7. letka Bombardovací eskadry 54
7th Squadron of the 54th Bomber Wing
01.09.1942-21.02.1943
8. letka Bombardovací eskadry 54
8th Squadron of the 54th Bomber Wing
01.09.1942-21.02.1943
9. letka Bombardovací eskadry 54
9th Squadron of the 54th Bomber Wing
01.09.1942-DD.02.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 77
1st Group of the 77th Bomber Wing
01.09.1942-21.02.1943
III. skupina Bombardovací eskadry 54
3rd Group of the 54th Bomber Wing
01.09.1942-DD.02.1943
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 77
Staff of the 1st Group of 77th Bomber Wing
01.09.1942-21.02.1943
Štáb III. skupiny Bombardovací eskadry 54
Staff of the 3rd Group of 54th Bomber Wing
14.09.1942-20.12.1942
1. letka Bombardovací eskadry 54
1st Squadron of the 54th Bomber Wing
14.09.1942-20.12.1942
2. letka Bombardovací eskadry 54
2nd Squadron of the 54th Bomber Wing
14.09.1942-20.12.1942
3. letka Bombardovací eskadry 54
3rd Squadron of the 54th Bomber Wing
14.09.1942-20.12.1942
I. skupina Bombardovací eskadry 54
1st Group of the 54th Bomber Wing
14.09.1942-20.12.1942
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 54
Staff of the 1st Group of 54th Bomber Wing
10.10.1942-22.10.1942
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
27.10.1942-26.05.1943
4. letka Bombardovací eskadry 54
4th Squadron of the 54th Bomber Wing
27.10.1942-26.05.1943
5. letka Bombardovací eskadry 54
5th Squadron of the 54th Bomber Wing
27.10.1942-26.05.1943
6. letka Bombardovací eskadry 54
6th Squadron of the 54th Bomber Wing
27.10.1942-26.05.1943
II. skupina Bombardovací eskadry 54
2nd Group of the 54th Bomber Wing
27.10.1942-26.05.1943
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 54
Staff of the 2nd Group of 54th Bomber Wing
DD.10.1942-09.11.1942
6. letka Bombardovací eskadry 26
6th Squadron of the 26th Bomber Wing
08.11.1942-13.11.1942
I. skupina Instrukční eskadry 1
1st Group of the 1st Instruction Wing
08.11.1942-14.11.1942
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
26.11.1942-29.11.1942
I. skupina Instrukční eskadry 1
1st Group of the 1st Instruction Wing
06.12.1942-17.03.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 76
1st Group of the 76th Bomber Wing
26.12.1942-DD.05.1943
Bombardovací eskadra 76
76th Bomber Wing
26.12.1942-DD.05.1943
Štáb Bombardovací eskadry 76
Staff of the 76th Bomber Wing
17.02.1943-05.06.1943
1. letka Bombardovací eskadry 54
1st Squadron of the 54th Bomber Wing
17.02.1943-05.06.1943
2. letka Bombardovací eskadry 54
2nd Squadron of the 54th Bomber Wing
17.02.1943-05.06.1943
3. letka Bombardovací eskadry 54
3rd Squadron of the 54th Bomber Wing
17.02.1943-05.06.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 54
1st Group of the 54th Bomber Wing
17.02.1943-05.06.1943
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 54
Staff of the 1st Group of 54th Bomber Wing
19.03.1943-16.05.1943
III. skupina Bombardovací eskadry 76
3rd Group of the 76th Bomber Wing
19.05.1943-16.06.1943
I. skupina Stíhací eskadry 53
1st Group of the 53rd Fighter Wing
DD.05.1943-DD.07.1943
Stíhací velitelství Sicílie
Fighter Command Sicily
10.07.1943-13.07.1943
Stíhací eskadra 53
53rd Fighter Wing
13.07.1943-19.07.1943
3. letka Kluzákové eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Airlanding Wing
28.08.1943-02.09.1943
93. peruť RAF
No. 93 Squadron RAF
29.08.1943-02.09.1943
111. peruť RAF
No. 111 Squadron RAF
29.08.1943-30.08.1943
243. peruť RAF
No. 243 Squadron RAF
29.08.1943-30.08.1943
43. peruť RAF
No. 43 Squadron RAF
29.08.1943-02.09.1943
72. peruť RAF
No. 72 Squadron RAF
30.08.1943-02.09.1943
243. peruť RAF
No. 243 Squadron RAF
30.08.1943-02.09.1943
43. peruť RAF
No. 43 Squadron RAF
02.09.1943-06.09.1943
111. peruť RAF
No. 111 Squadron RAF
02.09.1943-06.09.1943
243. peruť RAF
No. 243 Squadron RAF
02.09.1943-06.09.1943
43. peruť RAF
No. 43 Squadron RAF
02.09.1943-06.09.1943
72. peruť RAF
No. 72 Squadron RAF
02.09.1943-06.09.1943
93. peruť RAF
No. 93 Squadron RAF
03.09.1943-02.10.1943
117. peruť RAF
No. 117 Squadron RAF
29.09.1943-29.06.1944
51. křídlo pro přepravu jednotek
51st Troop Carrier Wing
21.10.1943-03.02.1944
272. peruť RAF
No. 272 Squadron RAF
30.01.1944-01.04.1944
229. peruť RAF
No. 229 Squadron RAF
03.04.1944-21.06.1944
87. peruť RAF
No. 87 Squadron RAF
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Catania
http://cs.wikipedia.org/wiki/Catania
URL : https://www.valka.cz/Catania-t173416#515004Verze : 0
MOD
Reklama