Main Menu
User Menu

Prapor ISTAR [2014- ]

ISTAR Battalion

     
Název:
Name:
Prapor ISTAR
Originální název:
Original Name:
Prápor ISTAR
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2014
Předchůdce:
Predecessor:
Prieskumná rota 2. MB / Rota ISTAR 2. MB
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2014-DD.MM.RRRR 2. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.07.2014-DD.MM.RRRR Prešov, kasárna

Velitel:
Commander:
01.07.2014-31.12.2017 Ševčík, Peter (Podplukovník)
01.01.2018-DD.MM.RRRR Cisár, Dušan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
ISTAR - Intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance (spravodajstvo, sledovanie, určovanie cieľov a prieskum)
Zdroje:
Sources:
https://www.mil.sk/46359/
URL : https://www.valka.cz/Prapor-ISTAR-2014-t173386#514943Verze : 2
MOD
Znak Práporu ISTAR priznaný Nariadením MO SR o priznaní znaku č. 76/2015 zo dňa 25.11.2015 (vestník MO SR č. 76/205). V znaku je na gotickom štíte v zelenom poli umiestnený strieborný orol zvierajúci v pazúroch čierneho hada. Zobák a nohy sú zlaté. Z dolnej časti orla vybiehajú pod uhlom 30° miern od seba po 3 zlaté blesky, pričom stredný blesk je najdlhší. Súčasťou znaku je aj strieborný nápis pr ISTAR v hornej časti.Zdroj: archív autora

Prapor ISTAR [2014- ] - Znak Práporu ISTAR

Znak Práporu ISTAR
URL : https://www.valka.cz/Prapor-ISTAR-2014-t173386#544953Verze : 3
MOD

.
Prapor ISTAR [2014- ] - ISTAR v Afganistane

ISTAR v Afganistane
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Prapor-ISTAR-2014-t173386#615215Verze : 1