Main Menu
User Menu

2. mechanizovaná brigáda [2006- ]

2nd Mechanized Brigade

     
Název:
Name:
2. mechanizovaná brigáda
Originální název:
Original Name:
2. mechanizovaná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Mechanizovaná brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2006-DD.MM.RRRR Veliteľstvo pozemných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.2006-DD.MM.RRRR Prešov, budova velitelství

Velitel:
Commander:
01.10.2006-05.10.2006 Salaganič, Ján (Brigádny generál)
05.10.2006-17.09.2007 Mečár, Štefan (Brigádny generál)
17.09.2007-03.12.2007 Pach, Ivan 1) (Plukovník)
03.12.2007-01.10.2010 Novosad, Ondřej (Brigádny generál)
01.10.2010-01.10.2012 Navrátil, Karol (Plukovník)
01.10.2012-01.05.2015 Michalko, Martin (Plukovník)
01.05.2015-25.11.2015 Stoklasa, Martin (Plukovník)
22.11.2015-01.01.2019 Stoklasa, Martin (Brigádny generál)
01.01.2019-01.02.2021 Kubáň, Vladimír (Brigádny generál)
01.02.2021-19.10.2021 Verčimák, Slavomír (Plukovník)
19.10.2021-30.06.2022 Verčimák, Slavomír (Brigádny generál)
01.07.2022-DD.MM.RRRR Kecsö, Róbert (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.2006-01.09.2008 Zmeko, Daniel (Podplukovník)
01.09.2008-01.10.2010 Michalko, Martin (Podplukovník)
01.10.2010-17.02.RRRR Stavrovský, Ján (Podplukovník)
17.02.2014-01.04.2016 Kochanský, Ľubomír (Podplukovník)
01.04.2016-31.03.2018 Ivan, Jozef (Plukovník)
01.06.2018-15.11.2018 Funtaľ, Róbert (Plukovník)
15.11.2018-01.01.2020 Vaško, Ondrej (Plukovník)
01.01.2020-DD.MM.2021 Borsuk, Miroslav (Plukovník)
DD.MM.2021-DD.MM.RRRR Kmec, Maroš (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2006-01.07.2009 21. mechanizovaný prapor
01.10.2006-DD.MM.RRRR 22. mechanizovaný prapor
01.10.2006-01.10.2015 Prapor logistické podpory
01.10.2006-30.06.2009 Protiletadlová baterie
01.10.2006-01.07.2014 Průzkumná rota
01.10.2006-DD.MM.RRRR Rota ISTAR
01.10.2006-DD.MM.RRRR Rota podpory velení
01.10.2006-01.07.2009 Smíšený samohybný dělostřelecký oddíl
01.10.2006-01.07.2009 Tankový prapor
01.10.2006-01.09.2015 Ženijní technická rota
01.07.2009-01.06.2019 21. smíšený mechanizovaný prapor
01.07.2009-01.11.2021 Samohybný dělostřelecký oddíl
01.07.2014-01.11.2021 Prapor ISTAR
01.09.2015-01.01.2020 23. motorizovaný prapor
01.05.2016-01.03.2017 Středisko CIMIC a PSYOPS
01.06.2019-DD.MM.RRRR 21. mechanizovaný prapor
01.06.2019-01.11.2021 Tankový prapor
01.11.2021-DD.MM.RRRR 14. tankový prapor
01.11.2021-31.08.2022 21. samohybný dělostřelecký oddíl
01.11.2021-31.08.2022 65. průzkumný prapor
01.09.2022-DD.MM.RRRR 20. prapor logistiky

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
03.09.2007-DD.MM.RRRR Mechanizovaná Brigáda generála Rudolfa Viesta
30.04.2014-DD.MM.RRRR Prešovská mechanizovaná brigáda 2)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1)zástupca veliteľa - poverený velením
2) historický názov priznaný Rozkazom Preziodenta SR z 28.4.2014 (vestník MO SR č. 31/2014)
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, archív autora
http://mbpo.mil.sk/75344/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#295682Verze : 9
MOD
2. mechanizovaná brigáda


Krycie číslo:


Podřízené oddíly01.10.2006-30.06.2009 Tankový prápor
01.10.2006-30.06.2009 21. mechanizovaný prápor
01.07.2009- 21. zmiešaný mechanizovaný prápor
01.10.2006- 22. mechanizovaný prápor
01.10.2006-30.06.2009 Zmiešaný samohybný delostrelecký oddiel
01.07.2009- Samohybný delostrelecký oddiel
01.10.2006- Prápor logistickej podpory
Podřízené setniny01.10.2006-30.06.2009 Protilietadlová batéria
01.10.2006- Ženijná technická rota
01.10.2006- Prieskumná rota
01.10.2006- Rota podpory velenia
01.10.2006- Rota ISTAR
Výzbroj a vybavení
01.10.2006- BVP-1
01.10.2006- OT-90
01.10.2006- BPsV Svatava
01.10.2006- 9K111
01.10.2006- 98 mm mínomet vz.97
01.10.2006- T-72
01.10.2006- UAZ-469
01.10.2006- Praga V3S
01.10.2006- 155 mm ShKH vz.2000 Zuzana
01.10.2006- 152 mm ShKH vz.77 Dana
01.07.2005-30.06.2009 9K35M3 Strela-10M3
DD.MM.2007-30.06.2009 9K38 IGLA
01.07.2005-30.06.2009 OT-90
01.07.2005-30.06.2009 9V915Zdroj: http://www.mbpo.mil.sk/ ,Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, archív autora
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#184738Verze : 1
MOD
Znak 2. mechanizovanej brigády Prešov (priznaný 6.2.2007).
2. mechanizovaná brigáda [2006- ] - Znak 2. mechanizovanej brigády Prešov

Znak 2. mechanizovanej brigády Prešov
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#208658Verze : 0
MOD
Rozkaz Prezidenta Slovenskej republiky č. 12/2007 zo dňa 03.09.2007:


Citace :

12
R O Z K A Z
PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


z 3. septembra 2007


o zapožičaní čestného názvuČl. 1


Podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej
republiky zapožičiavam 2. mechanizovanej brigáde Prešov čestný názov MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA GENERÁLA RUDOLFA VIESTA.
Čestný názov zapožičiavam 2. mechanizovanej brigáde Prešov za výborné plnenie úloh bojovej prípravy, výcviku a zabezpečenie bojovej pohotovosti.
Príslušníci 2. mechanizovanej brigády Prešov profesionálne plnia úlohy súvisiace s obranou Slovenskej republiky. Hrdo sa hlásia k obdobiu národnooslobodzovacieho boja počas 2. svetovej vojny, s ktorým je bytostne spojené hrdinstvo, vernosť, statočnosť, odvaha a rozhodnosť jednej z najvýznamnejších osobností vojenských dejín Slovenska, generála Rudolfa Viesta. Nezabúdajú na jeho významný podiel pri organizovaní protifašistického odboja a na aktívnu účasť v boji za našu slobodu.
Zapožičanie čestného názvu 2. mechanizovanej brigáde Prešov po antifašistovi, vlastencovi a dôstojníkovi československej armády generálovi Rudolfovi Viestovi, ktorý sa významným spôsobom zúčastňoval na protifašistickom odboji doma i v zahraničí, prispeje k ďalšiemu rozvíjaniu jeho odkazu a obohateniu národných a vojenských tradícií ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Príslušníkom 2. mechanizovanej brigády Prešov blahoželám k zapožičaniu čestného názvu.


Čl. 2


Tento rozkaz nadobúda účinnosť 3. septembra 2007.Ivan G A Š P A R O V I Č , v. r.
prezident
Slovenskej republiky
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#241120Verze : 0
MOD
Nášivka / Patch
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#559554Verze : 0
MOD
Na základe rozkazu Prezidenta Slovenskej republiky č. 1 o zapožičaní bojovej zástavy z 16.04.2010 bola 2. mechanizovanej brigáde v Prešove s účinnosťou od 30.04.2010 zapožičaná bojová zástava. Slávnostný akt zapožičania bojovej zástavy (spolu s uvedením nového veliteľa brigády - plukovníka Karola Navrátila - do funkcie) prezidentom SR Ivanom Gašparovičom bol realizovaný 01.10.2010.Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#373366Verze : 0
MOD
Rozkazom Prezidenta SR z 28.04.2014 bol 2. mechanizovanej brigáde zapožičaný dňom 30.04.2014 historický názov Prešovská mechanizovaná brigáda (Vestník MO SR č. 31/2014).

Citace - z rozkazu: :

Mesto Prešov je historicky spojené s vojenskými zväzkami a vojenskými útvarmi; v súčasnosti je sídlom vojenského zväzku - 2. mechanizovanej brigády Prešov. Po druhej svetovej vojne pôsobil v meste peší pluk patriaci k 10. pešej divízii v Košiciach. Táto divízia bola viac ráz reorganizovaná a jej veliteľstvo bolo v roku 1960 premiestnené práve do Prešova. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 bola divízia reorganizovaná na mechanizovanú brigádu. Miestom jej dislokácie opäť zostalo mesto Prešov.
Príslušníci vojenského zväzku - 2. mechanizovanej brigády Prešov sú hrdí a sebavedomí nositelia historických tradícií mesta a všestranne rozvíjajú tradície ozbrojených síl Slovenskej republiky; príkladne plnia úlohy ozbrojených síl Slovenskej republiky najmä pri zaručovaní obrany našej vlasti, bezpečnosti štátu, ale aj pri humanitárnej pomoci, odstraňovaní následkov živelných pohrôm, havárií a katastrof.
Zapožičanie historického názvu vojenskému zväzku - 2. mechanizovanej brigáde Prešov zaväzuje všetkých jej príslušníkov prejavovať hrdosť na svoj zväzok a mesto Prešov, naďalej pokračovať v úspešnej vzájomnej spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy mesta a rozvíjať tradície ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#512036Verze : 0
MOD
V článku mesačníka Ministerstva obrany SR "Obrana č. 6/2019" je uvedené, že 2. mechanizovanej brigáde bol už rozkazom ministra obrany SR z 15.12.2000 zapožičaný čestný názov "Mechanizovaná brigáda generála Rudolfa Viesta".

Purdek, I.: Vojenská symbolika, 2. mechanizovaná brigáda, Obrana ročník XXVII, číslo 6, str. 30
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#628642Verze : 2
MOD
Diskuse
Chcel by som poopraviť to čo je napísané v štruktúre o rote ISTAR. ISTAR nie je jednotka rádioelektornického boja .. ako je uvedené v plnom znení názvu je to jednotka spravodajstva, pozorovania, označovania cieľov a prieskumu .. teda niečo čo by sa dalo nazvať rotou hĺbkového prieskumu. Jednotky tohto typu sú označované ako ISTAR, STAR, RSTA.


zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/ISTAR
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#257814Verze : 0
rajco: rota ISTAR vznikla k 1.10.2005 reorganizáciou - zrušením práporu elektronického boja v Štúrove, prieskumného práporu v Bardejove a strediska elektronického prieskumu v Prešove. Primárnou úlohou tejto jednotky zostáva elektronický prieskum (na rozdiel od prieskumnej roty mb v Prešove a prieskumnej roty ľb Topoľčany v Leviciach). Štandartný hĺbkový prieskum v OS SR zabezpečuje 5.pŠU.
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#257937Verze : 1
MOD

Citace - Panzer :

V článku mesačníka Ministerstva obrany SR "Obrana č. 6/2019" je uvedené, že 2. mechanizovanej brigáde bol už rozkazom ministra obrany SR z 15.12.2000 zapožičaný čestný názov "Mechanizovaná brigáda generála Rudolfa Viesta".

Purdek, I.: Vojenská symbolika, 2. mechanizovaná brigáda, Obrana ročník XXVII, číslo 6, str. 30


To je pravda, lenže podľa rozkazu Ministra obrany č. 49/2000 zo dňa 15.12.2000 (Vestník č. 40/2000 zverejnený dňa 18.12.2000) bol tento názov priznaný 1. mechanizovanej brigáde Prešov - a tam je priznanie tohto názvu v tabuľke uvedené. Táto bola v roku 2003 transformovaná na Mechanizovanú brigádu a následne v roku 2006 na 2. mechanizovanú brigádu, ktorej bol tento názov priznaný Rozkazom Prezidenta SR č. 12/2007 z 03.09.2007 (vyššie ho citujem).
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#628656Verze : 2
MOD