Main Menu
User Menu

Brezová pod Bradlom

okr. Myjava

     
Název:
Name:
Brezová pod Bradlom
Originální název:
Original Name:
Brezová pod Bradlom
Další názvy:
Other Names:
Brizoua (1262), Brezoua (1263), Brezová (1773), Brezová pod Bradlom (1927); maďarsky Brezova, Berezó
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Myjava
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°39'51.95"N 17°32'34.32"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1262
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Kostol rímskokatolícky z roku 1650, upravený v 18. storočí a v roku 1773 vybavený rokokovým zariadením, obraz z roku 1784 od J. Zanussiho
- Kostol evanjelický klasicistický z rokov 1783-1784, doplnený vežou v roku 1795, romantický upravený v roku 1893
- Pamätný dom S. Jurkoviča
- Pamätné tabule, pomníky J. M. Hurbana od J. Sládeka a F. Motošku z roku 1933, D. Jurkoviča na cintoríne, J. Husa od F. Fabiáneka z roku 1922, pomník padlých v SNP z roku 1948
- Mohyla M. R. Štefánika na Bradle od J. Jurkoviča z rokov 1927-1928 – národná kultúrna pamiatka
- Pamätník SNP v Hurbanovej doline
- Pomník hrdinov od D. Jurkoviča
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Rodisko:
- Štefan Fajnor (1844 – 1909), hudobný skladateľ
- Samuel Jurkovič (1796 – 1873), ľudovýchovný pracovník, tu pôsobil a tu je aj pochovaný
- Vladimír G. Šaška (1875 - ?), klavírny virtuóz
- Juraj Tvarožek (1892 – 1945), odbojár, politik
- Štefan Osuský (1889 - 1973), diplomat, politik


Pôsobisko:
- Mikuláš Dohnány (1824 – 1852), básnik, prekladateľ
- Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), evanielický kňaz, spisovateľ, politik
- Pavol Jakobei (1695 – 1752), náboženský spisovateľ
- Dušan Jurkovič (1868 – 1947), architekt, národný umelec, tu pochovaný
- Ján Leška (1831 – 1909), skladateľ duchovných piesní,
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Mesto bolo vyznamenané Řádom rudé hvězdy.
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk ; www.brezova.sk
URL : https://www.valka.cz/Brezova-pod-Bradlom-t170980#510406Verze : 0
MOD