Main Menu
User Menu

Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě [1951- ]

Supreme Headquarters Allied Powers Europe / SHAPE

     
Název:
Name:
Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě
Originální název:
Original Name:
Supreme Headquarters Allied Powers Europe
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.04.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1951-DD.MM.2003 Spojenecké velitelství v Evropě
DD.MM.2003-DD.MM.RRRR Velitelství spojeneckých sil pro operace
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Vrchni-velitelstvi-spojeneckych-sil-v-Evrope-1951-t170951#510322Verze : 5
MOD
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-velitelstvi-spojeneckych-sil-v-Evrope-1951-t170951#591648Verze : 0
MOD
Prehľad národných vojenských predstaviteľov Slovenskej republiky pri SHAPE:


01.11.2005-31.07.2007 briggen. Martin Babiak
01.08.2007-31.07.2011 briggen. Milan Čelko
01.08.2011-31.07.2014 briggen. Ivan Hirka
01.08.2014-DD.MM.RRRR briggen. Josef Pokorný
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-velitelstvi-spojeneckych-sil-v-Evrope-1951-t170951#537071Verze : 0
MOD