Main Menu
User Menu

Pokorný, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Pokorný
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Pokorný
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., MSS, PhD.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.12.1960 Moravská Třebová /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
národný vojenský predstaviteľ pri veliteľstve SHAPE (2014-RRRR)
riaditeľ Sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania MOSR (2017-2018)
zástupca náčelníka GŠ OS SR (2018-2020)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
mosr.sk
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Pokorny-Josef-t119387#410134Verze : 5
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pokorný
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Pokorný
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1990-DD.MM.1993 Slovenská technická univerzita, Bratislava
DD.MM.2004-DD.MM.2008 Akadémia policajného zboru - doktorandské štúdium, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1976-DD.MM.1980 Vojenské gymnázium Moravská Třebová
DD.MM.1980-DD.MM.1985 Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
DD.MM.1997-DD.MM.1997 Námorná postgraduálna škola, Monterey, CA
DD.MM.2002-DD.MM.2003 Vojnová škola pozemných síl, Carlisle, PA
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1984 podporučík
DD.07.1985 poručík
01.10.1986 nadporučík
01.10.1989 kapitán
01.10.1992 major
01.10.1998 podplukovník
01.07.2003 plukovník
04.05.2011 brigádny generál
26.04.2018 generálmajor
15.01.2020 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
16.12.2011-29.06.2012 Velitel : Velitelství sil výcviku a podpory
01.07.2012-01.01.2014 Velitel : Štáb strategického plánování a rozvoja spůsobilostí
01.01.2014-01.08.2014 Velitel : Štáb strategického plánování

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.2000-DD.MM.2003 vedúci Oddelenia obranného plánovania GŠ OSSR
DD.MM.2003-DD.MM.2003 štúdium Vojnová škola pozemného vojska, Carlisle Barracks (Pensylvania)
DD.MM.2003-DD.MM.2004 náčelník Odboru strategického plánovania GŠ OSSR
DD.MM.2004-DD.MM.2008 zástupca predstaviteľa strategického veliteľa NATO pri Vojenskom výbore NATO v Bruseli
DD.MM.2008-DD.MM.2010 zástupca náčelníka Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR
DD.MM.2011-30.09.2011 náčelník Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR
01.10.2011-29.06.2012 zástupca veliteľa Síl výcviku a podpory (od 16.12.2011 poverený velením)
29.06.2012-31.07.2014 náčelník Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR
01.08.2014-DD.MM.RRRR národný vojenský predstaviteľ pri Hlavnom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE)
DD.MM.2017-14.10.2018 generálny riaditeľ Sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania MOSR
15.10.2018-31.12.2020 Zástupca náčelníka GŠ OS SR
01.01.2021-DD.MM.RRRR vojenský predstaviteľ pri Vojenskom výbore NATO
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1999

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.2006

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.2010

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
-

DD.MM.2010

Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
Commemorative Medal for participation in the fight against fascism and for the liberation of homeland
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
-

DD.MM.2011

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 3rd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

DD.MM.2012

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 20th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak k 50. výročí vzniku VÚ 4444
Commemorative badge for the 50th anniversary of the military unit 4444
Pamätný odznak k 50. výročiu vzniku VÚ 4444
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 10. výročí vstupu SR do NATO
Commemorative Medal of the 10th Anniversary of Slovakia's accession to NATO
Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
www.prezident.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
https://www.mosr.sk/data/files/520.pdf
URL : https://www.valka.cz/Pokorny-Josef-t119387#410135Verze : 6
MOD