Main Menu
User Menu

Stupava

okr. Malacky

     
Název:
Name:
Stupava
Originální název:
Original Name:
Stupava
Další názvy:
Other Names:
Stupava - Ztumpa (1269), Ztumpa (1271), Ztumpa, Stumpa (1288), Stampha (1314), Stampha (1314), Stompa (1373), Sthomffa aliter Borosthyankew (1528), Stupawa (1773); maďarsky Stomfa; nemecky Stampfen


Mást – Mesth (1377), Masth (1448); maďarsky Maszt
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Malacky
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°16'29.71"N 17°01'54.78"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1269
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Lokalita rímsko-vojenskej stanice (castrum) z 2. a 3. storočia
- Kaštieľ pôvodne renesančný zo 17. storočia na mieste stredovekého vodného hradu (spomínaný z roku 1271), upravený a dostavaný v polovici 18. storočia, prestavaný koncom 19. storočia a v 50. rokoch 20. storočia, s veľkým parkom
- Kostol rímsko-katolícky renesančný z 1. polovice 17. storočia, začiatkom 18. storočia barokovo upravený, rozšírený v rokoch 1709 – 67, vnútorné zariadenie barok
- Kaplnka kalvárie baroková z rokov 1709-13
- Synagóga z roku 1803
- Budova bývalého majera renesančná neskôr upravovaná
- Mariánsky stĺp z polovice 18. storočia
- Na cintoríne kríž a náhrobníky z 18. storočia
- Pranier z roku 1766
- Trojičný stĺp pred kostolom z polovice 18. storočia
- Domy barokové a klasicistické
- Chudobinec z roku 1850
- Kaplnky z 2. polovice 19. storočia
- Rodný dom národného umelca F. Kostku s muzeálnou inštaláciou
- Pomník padlým
- Pamätná tabuľa Jánovi Nálepkovi
- Na cintoríne náhrobník F. Kostku (J. Kostka – D Kuzma) bronz a švédska žula z roku 1959

Mást:
- Kostol rímsko-katolícky barokový z roku 1701, v roku 1749 upravený a rozšírený
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Rodisko:
- Ferdiš Kostka (11.10.1878 – 28.6.1951) - keramikár, národný umelec

Pôsobisko:
- Ján Nálepka (1912 – 1943) - partizánsky veliteľ, hrdina ZSSR, pôsobil tu v roku 1934
- Jozef Putz (1735 – 1805) - džbankár, tu zomrel, pôsobil tu v rokoch 1771-1805
- Kornel Schimpl (1886 - 1935) – hudobný pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1924-1935
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Obec Mást bola pričlenená ku Stupave v roku 1953.
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk ; www.stupava.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Stupava-t170605#509591Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/okr-Malacky-t170605#509591Version : 0
MOD