Main Menu
User Menu

Ho Či Min

Ho Či Min, vl. jménem Nguyen Sinh Cung


(1890 - 1969)Narodil se ve Vietnamu 9. května 1890, jako syn učitele francouzštiny Nguyen Sin Hua. Během mládí Ho hodně inklinoval ke studiu Vietnamské historie a četl knihy a práce Vietnamských klasiků. V téže době si počal uvědomovat nesouhlas Vietnamců s koloniálním zřízením a nadvládou Francie. Přesto se ale ještě žádných protestů neúčastnil.


Vše se změnilo po jeho příjezdu do Francie (1915 - 1924), kde četl Marxův Kapitál, zúčastňoval se levicových shromáždění a když se ve Francii v prosinci 1920 vznikla komunistická strana, stal se jejím zakládajícím členem. V té době již byl inspirován také Leninem a neskrýval obdiv k SSSR. Ten byl ještě umocněn jeho návštěvou Sovětského svazu roku 1924, po které tvrdil, že je to země plná svobody a nezávislosti. Také se již naplno angažoval v boji za nezávislost Vietnamu na Francii, řečnil na shromážděních a hojně psal antifrancouzské články do novin. Když se poté vracel zpět do Vietnamu, byl již Francouzskými úřady monitorován pro svou nebezpečnost a proto se vzápětí musel uchýlit do Číny (poblíž hranic s Vietnamem), kde spoluzakládá exilový „Vietnamský revoluční svaz“.


Když v září 1940 Japonsko vpadne do Indočíny a vzápětí je Francie okupována Německem, Ho si uvědomí situaci a začne organizovat v Číně vojenské jednotky známé jako Vietminh, pod vedením své pravé ruky, generála Vo Nguyen Giapa. V září 1945 Japonsko kapituluje a odchází z území Vietnamu, Ho má dobrou pozici pro kontrolu země a vstupuje s Vietminhem do Hanoje. Postupimská konference však dává Indočínu pod správu Británie. Ta vzápětí předává kontrolu zpět Francii, ale Vietminh již kontroluje sever Vietnamu a poští se do boje s Francouzským jednotkami (s notnou podporou „neutrální“ Číny). V prosinci 1953 jsou Francouzi poraženi u Dien Bien Phu a postupně vyklízejí sever země. Severní Vietnam (Vietnamská demokratická republika) je uznán (1954) a Ho Či Min se stává jeho prezidentem (Tím je již od roku 1945, po jeho příchodu do Hanoje).


V následující válce (proti jednotkám jižního Vietnamu a USA), Ho již pokročilém věku plní spíše jen symbolické činnosti, související s jeho slavným jménem. Umírá 3. září 1969. Na jeho počest je přejmenováno město Saigon jako Ho Či Minovo město.
URL : https://www.valka.cz/Ho-Ci-Min-t17052#62499Verze : 0