Main Menu
User Menu

Kindersley, Hugh Kenyon Molesworth

     
Příjmení:
Surname:
Kindersley
Jméno:
Given Name:
Hugh Kenyon Molesworth
Jméno v originále:
Original Name:
Hugh Kenyon Molesworth Kindersley
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
2. Baron Kindersley of West Hoathly
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.05.1899 Londýn
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.10.1976 Tonbridge
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 6. výsadkovej brigády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
www.forces-war-records.co.uk
en.wikipedia.org
www.pegasusarchive.org
URL : https://www.valka.cz/Kindersley-Hugh-Kenyon-Molesworth-t169552#507199Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kindersley
Jméno:
Given Name:
Hugh Kenyon Molesworth
Jméno v originále:
Original Name:
Hugh Kenyon Molesworth Kindersley
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1917 podporučík
28.02.1919 poručík
DD.MM.RRRR kapitán
09.12.1940 major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
24.05.1943 Acting brigádní generál
24.11.1943 War Substantive podplukovník
24.11.1943 Temporary brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Škótska garda
12.11.1938-DD.MM.RRRR Škótska garda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel ? tankovej brigády Škótskej gardy
24.05.1943-12.06.1944 velitel 6. výsadkovej brigády
12.06.1944-DD.MM.RRRR WIA
DD.MM.1947-DD.MM.1952 čestný plukovník 10. parašutistického praporu
17.10.1950-DD.MM.RRRR vysoký šerif gróftsva Londýn
Vyznamenání:
Awards:

15.02.1919

Vojenský kříž
Military Cross
-

01.01.1941

Řád Britského Impéria 5. třída (MBE)
Order of British Empire 5th Class (MBE)
-

01.02.1945

Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
-

DD.MM.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.1945

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.1945

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.1958

Řád Sv. Olafa komandér (3. třída)
Order of St. Olaf Commander (3rd Class)
Sanct Olavs Orden
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

Poznámka:
Note:
služobné číslo: 61108
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
www.forces-war-records.co.uk
en.wikipedia.org
www.pegasusarchive.org
www.london-gazette.co.uk
www.unithistories.com
URL : https://www.valka.cz/Kindersley-Hugh-Kenyon-Molesworth-t169552#507200Verze : 0
MOD
Narodil sa v Kingstonbridge, Londýn. Kindersley je roku 1917 pridelený k Škotskej garde a spolu s touto jednotkou slúži počas prvej svetovej vojny. Roku 1919 je ocenený vojenským krížom.


12.11.1938 je poručíkom rezervým armádnym dôstojníkom a po vypuknutí vojny znovu sa vracia ku svojej jednotke Škoteskej gardy. Neskôr velí tankovému praporu Škótskej gardy v rámci Gardovej obrnenej divízie.


Po vytvorení výsadkových sil sa účastní parašutistického výcviku kde sa kvalifikuje ako pilot klzáku.


V máji 1943 sa stáva povereným brigadierom a velitelom 6. výsadkovej brigády. Spolu s touto jednotkou sa účastní výsadku v Normandii 6.6.1944, kde pristáva o 03,00. V neskoršícho bojoch je zranený u Breville a je evakuovaný do Anglie. Jeho post velitela zaujíma brig. Edwin Flavell.


Kindersley je roku 1941 MBE a v roku 1945 CBE.


Po ukončení vojny slúži v rôznych civilných postoch medzi inými riaditel Bank of England od 6.3.1947 do marca 1967 a v rokoch 1956 až 1968 riaditel Rolls-Royce Limited.


Taktiež v rokoch 1946-1956 zastával post predsedu Asociácie dôstojníkov, od 1947 do 1952 bol čestným plukovníkom 10. parašutistického praporu a v 1951 je vysokým šerifom grófstva Londýn.


V 1958 je mu udelený rád sv. Olava. Umiera v Tonbridge, Kent 6.10.1976


Vojenský kríž je mu udelený:


Za mimoriadnu odvahu a líderstvo počas 11-13.101918. Jeho čata ako jednotka ktorá bola vyslaná ako podpora západne od železničnej trate u Saint-Python obsadila bránené kulometné postavenie.


Nasledovného rána viedol dve čaty v južnej časti obce a čitsil dom po dome pričom bjoval obdivudone. Územie bolo získané s minimálnymi stratami vďaka jeho práci. Jeho správanie bolo príkladom pre vśetkích spolubojovníkov.www.forces-war-records.co.uk
en.wikipedia.org
www.pegasusarchive.org

Kindersley, Hugh Kenyon Molesworth - zlava doprava  genmjr. Gale, Field Marshal Montgomery a brig. Kindersley

zlava doprava genmjr. Gale, Field Marshal Montgomery a brig. Kindersley
URL : https://www.valka.cz/Kindersley-Hugh-Kenyon-Molesworth-t169552#507202Verze : 0
MOD