Main Menu
User Menu

Trenčín, Kasárna na ul. M. Rázusa [RRRR- ]

M. Razus Street Barracks / Kasárne na ul. M. Rázusa

     
Název:
Name:
Kasárna na ul. M. Rázusa
Originální název:
Original Name:
Kasárne na ul. M. Rázusa
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Objekt A
Obec:
Municipality:
Trenčín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°53'55.19"N 18°03'01.31"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
21.06.1945-01.10.1947
VII. sbor
VII Corps
01.10.1945-01.12.1945
7. dělostřelecká brigáda
7th Artillery Brigade
15.09.1950-01.09.1965
2. vojenský okruh
2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
6. oddělení
6th Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Finanční oddělení
Finance Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.07.1957
Intendační oddělení
Intendant Service Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Kádrové oddělení
Personnel Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Oddělení bojové připravy
Combat Training Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Oddělení pro zásobování pohonných hmot a maziv
Department of Fuels and Lubricants of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Oddělení průzkumu
Reconnaissance Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Oddělení vojenské dopravy
Military Transport Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Operační oddělení
Operation Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Organizační a mobilizační oddělení
Organisational and Mobilisation Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Politická správa
Political Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Proviantní oddělení
Rations Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Spojovací velitelství
Signal Command of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Technické oddělení
Technical Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Ubytovací a stavební oddělení
Accommodation and Construction Department
15.09.1950-01.09.1965
Velitelství chemického vojska
Chemical Troops Command of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Velitelství dělostřelectva
Artillery Command of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Velitelství ženijního vojska
Engineer Command of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Vojenský týl
Army Rear of the 2nd Military District
15.09.1950-01.01.1992
Zdravotnické oddělení
Medical Department of the Eastern Military District
15.09.1950-01.09.1965
Zdravotnické oddělení
Medical Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Školské oddělení
School Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Štáb 2. vojenského okruhu
Staff of the 2nd Military District
01.07.1957-01.09.1965
Výstrojní oddělení
Equipment Department of the 2nd Military District
01.09.1960-01.09.1965
Velitelství vojsk protivzdušné obrany
Air Defence Troops Command of the 2nd Military District
01.09.1965-01.01.1992
Finanční oddělení
Financial Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.04.1990
Kádrové oddělení
Personnel Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Oddělení chemických vojsk
Department of Chemical Troops of the Eastern Military District
01.09.1965-01.09.1969
Oddělení operační a bojové připravy
Operational and Combat Training Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Oddělení pohonných hmot a maziv
Department of Fuels and Lubricants of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Oddělení raketového vojska a delostřelectva
Department of Rocket and Artillery Troops of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Oddělení vojenské dopravy
Military Transport Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Oddělení vojsk protivzdušné obrany
Department of Air Defence Troops of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Oddělení ženijního vojska
Department of Engineer Troops of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Operační oddělení
Operation Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Organizační a mobilizační oddělení
Organizational and Mobilization Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1990
Politická správa
Political Department
01.09.1965-01.01.1990
Politické oddělení
Political Department
01.09.1965-31.12.1992
Proviantní oddělení
Quartermaster Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Spojovací oddělení
Signal Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Tankové a automobilní oddělení
Tank and Automobile Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.09.1969
Technická správa
Technical Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Topografické oddělení
Topografical Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Ubytovací a stavební oddělení
Accommodation and Construction Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Vojenský týl
Army Rear of Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Východní vojenský okruh
Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Výstrojní oddělení
Equipment Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Zpravodajské oddělení
Intelligence Department of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Štáb Východního vojenského okruhu
Staff of the Eastern Military District
01.09.1965-01.01.1992
Štáb tyla
Staff of Rear of the Eastern Military District
01.09.1969-01.01.1992
Oddělení bojové připravy
Combat Training Department of the Eastern Military District
01.09.1969-01.09.1985
Výzbrojní oddělení
Armament Department of the Eastern Military District
01.09.1971-01.01.1992
8. oddělení
8th Department of the Eastern Military District
01.10.1976-01.01.1992
Oddělení civilní obrany
Civil Defence Department of the Eastern Military District
01.09.1985-01.01.1992
Služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování
Artillery and Rocket Armament Department of the Eastern Military District
01.11.1986-01.01.1992
Školské oddělení
School Department
01.01.1990-01.01.1992
Oddělení výchovy a kultury
Department of Education and Culture of the Eastern Military District
01.04.1990-01.01.1992
Personální oddělení
Personnel Department of the Eastern Military District
01.01.1992-31.12.1992
8. oddělení
8th Department of the Military Command East
01.01.1992-01.01.1992
Administrativne-hospodářské oddělení
Administrative-Economic Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Finanční oddělení
Financial Department of the Military Command East
01.01.1992-01.01.1992
Oddělení automatizace velení
Department of Automation Command of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení chemických vojsk
Department of Chemical Troops of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení civilní obrany
Civil Defence Department of the Military Command East
01.01.1992-01.01.1992
Oddělení mechanizovaného a tankového vojska
Department of Mechanized and Tank Troops of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení operačně-technického zabezpečení
Operational and Technical Supply Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení pohonných hmot a maziv
Department of Fuels and Lubricants of the Military Command East
01.01.1992-01.01.1992
Oddělení radioelektronického boje
Electronic Warfare Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení raketového a dělostřeleckého vyzbrojování
Artillery and Rocket Armament Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení raketového vojska a delostřelectva
Department of Rocket and Artillery Troops of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení sociálního řízení
Department of Social Management of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení vojenské dopravy
Military Transport Department of the Military Command East
01.01.1992-01.01.1992
Oddělení vojenské policie
Military Police Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení vojsk protivzdušné obrany
Department of Air Defence Troops of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení ženijního vojska
Department of Engineer Troops of the Military Command East
01.01.1992-01.01.1992
Operační správa
Operation Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Organizační a mobilizační správa
Organizational and Mobilization Department of the Military Command East
01.01.1992-01.01.1992
Organizační a plánovací oddělení
Organizational and Planning Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Personální oddělení
Personnel Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Proviantní oddělení
Quartermaster Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Spojovací oddělení
Signal Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Správa přípravy vojsk
Combat Training Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Správa vyzbrojování a technického zabezpečení
Armament and Technical Supply Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Technické oddělení
Technical Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Topografická skupina
Topografical Group of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Ubytovací a stavební oddělení
Accommodation and Construction Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Veterinární služba
Veterinary Services of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Vojenské velitelství Východ
Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Vojenský týl
Army Rear of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Výstrojní oddělení
Equipment Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Zdravotnické oddělení
Medical Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Zpravodajské oddělení
Intelligence Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Štáb Vojenského velitelství Východ
Staff of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Štáb tyla Vojenského velitelství Východ
Staff of Rear of the Military Command East
01.01.1993-01.09.1994
Velitelství Armády Slovenské republiky
Army of the Slovak Republic Command
01.01.2000-DD.MM.RRRR
Velitelství pozemních sil
Land Forces Command


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mil.sk/7285/
https://maps.google.com/
URL : https://www.valka.cz/Trencin-Kasarna-na-ul-M-Razusa-RRRR-t168222#504696Verze : 0
MOD