Main Menu
User Menu

Trenčín, Kasárna na ul. M. Rázusa [RRRR- ]

M. Razus Street Barracks / Kasárne na ul. M. Rázusa

     
Název:
Name:
Kasárna na ul. M. Rázusa
Originální název:
Original Name:
Kasárne na ul. M. Rázusa
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Objekt A
Obec:
Municipality:
Trenčín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°53'55.19"N 18°03'01.31"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
21.06.1945-01.10.1947
VII. sbor
VII Corps
01.10.1945-01.12.1945
7. dělostřelecká brigáda
7th Artillery Brigade
15.09.1950-01.09.1965
2. vojenský okruh
2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Oddělení bojové připravy
Combat Training Department
15.09.1950-01.09.1965
Oddělení vojenské dopravy 2. vojenského okruhu
Military Transport Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Operační oddělení 2. vojenského okruhu
Operation Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Organizační a mobilizační oddělení 2. vojenského okruhu
Organisational and Mobilisation Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Spojovací velitelství 2. vojenského okruhu
Signal Command of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Ubytovací a stavební oddělení
Accommodation and Construction Department
15.09.1950-01.09.1965
Velitelství dělostřelectva 2. vojenského okruhu
Artillery Command of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Vojenský týl 2. vojenského okruhu
Army Rear of the 2nd Military District
15.09.1950-31.12.1992
Zdravotnické oddělení
Medical Department
15.09.1950-01.09.1965
Zpravodajské oddělení 2. vojenského okruhu
Intelligence Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Školské oddělení 2. vojenského okruhu
School Department of the 2nd Military District
15.09.1950-01.09.1965
Ženijní velitelství 2. vojenského okruhu
Engineer Command of the 2nd Military District
01.09.1965-01.04.1990
Kádrové oddělení
Personnel Department
01.09.1965-31.12.1992
Oddělení chemických vojsk
Department of Chemical Troops
01.09.1965-01.09.1969
Oddělení operační a bojové připravy
Operational and Combat Training Department
01.09.1965-31.12.1992
Oddělení pohonných hmot a maziv
Department of Fuels and Lubricants
01.09.1965-31.12.1992
Oddělení raketového vojska a delostřelectva
Department of Rocket and Artillery Troops
01.09.1965-31.12.1992
Oddělení vojenské dopravy
Military Transport Department
01.09.1965-31.12.1992
Oddělení vojsk protivzdušné obrany
Department of Air Defence Troops
01.09.1965-31.12.1992
Oddělení ženijního vojska
Department of Engineer Troops
01.09.1965-01.01.1992
Operační oddělení
Operation Department
01.09.1965-01.01.1992
Organizační a mobilizační oddělení
Organizational and Mobilization Department
01.09.1965-01.01.1990
Politická správa
Political Department
01.09.1965-01.01.1990
Politické oddělení
Political Department
01.09.1965-31.12.1992
Proviantní oddělení
Quartermaster Department
01.09.1965-31.12.1992
Spojovací oddělení
Signal Department
01.09.1965-01.01.1992
Tankové a automobilní oddělení
Tank and Automobile Department
01.09.1965-01.09.1969
Technická správa
Technical Department
01.09.1965-31.12.1992
Topografické oddělení
Topografical Department
01.09.1965-31.12.1992
Ubytovací a stavební oddělení
Accommodation and Construction Department
01.09.1965-31.12.1992
Vojenský týl
Army Rear
01.09.1965-01.01.1992
Východní vojenský okruh
Eastern Military District
01.09.1965-31.12.1992
Výstrojní oddělení
Equipment Department
01.09.1965-01.01.1992
Štáb Východního vojenského okruhu
Staff of the Eastern Military District
01.09.1969-01.01.1992
Oddělení bojové připravy
Combat Training Department
01.09.1969-31.12.1992
Spravodajské oddělení
Intelligence Department
01.09.1969-01.09.1985
Výzbrojní oddělení
Armament Department
01.09.1971-31.12.1992
8. oddělení
8th Department
01.10.1976-31.12.1992
Oddělení civilní obrany
Civil Defence Department
01.09.1985-31.12.1992
Služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování
Artillery and Rocket Armament Department
01.09.1985-01.01.1992
Školské oddělení
School Department
01.01.1990-31.12.1992
Oddělení výchovy a kultury
Department of Education and Culture
01.04.1990-31.12.1992
Personální oddělení
Personnel Department
01.01.1992-31.12.1992
Mechanizované a tankové oddělení
Mechanized and Tank Department
01.01.1992-31.12.1992
Organizační a mobilizační správa
Organizational and Mobilization Department of the Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Správa přípravy vojsk
Combat Training Department
01.01.1992-31.12.1992
Vojenské velitelství Východ
Military Command East
01.01.1992-31.12.1992
Štáb Vojenského velitelství Východ
Staff of the Military Command East
01.01.1993-01.09.1994
Velitelství Armády Slovenské republiky
Army of the Slovak Republic Command
01.01.2000-DD.MM.RRRR
Velitelství pozemních sil
Land Forces Command

Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mil.sk/7285/
https://maps.google.com/
URL : https://www.valka.cz/Trencin-Kasarna-na-ul-M-Razusa-RRRR-t168222#504696Verze : 0
MOD