Main Menu
User Menu

Oddělení branné výchovy hlavního štábu branné moci [1937-1938]

Section Civil Defense of the Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
Oddělení branné výchovy hlavního štábu branné moci
Originální název:
Original Name:
Oddělení branné výchovy hlavního štábu branné moci
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1937
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 101
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.03.1937-24.09.1938 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.03.1937-24.09.1938 Praha, Budova hlavního štábu /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.03.1937-24.09.1938 Kudláček, Čeněk (plukovník generálního štábu)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci
Fidler, Jiří: Na čele armády. Praha, Naše vojsko 2005.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-branne-vychovy-hlavniho-stabu-branne-moci-1937-1938-t166810#501818Verze : 1
MOD