Main Menu
User Menu

Liptovský Mikuláš, Povážské kasárny [RRRR-RRRR]

Liptovský Mikuláš, Považské kasárne

     
Název:
Name:
Povážské kasárny
Originální název:
Original Name:
Považské kasárne
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Liptovský Mikuláš
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°05'19.83"N 19°36'16.12"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.01.1921-15.09.1933
Horský prapor IV
4th Mountain Battalion
15.09.1933-24.09.1938
1. rota horského pěšího pluku 2
1st Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
2. rota horského pěšího pluku 2
2nd Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
3. rota horského pěšího pluku 2
3rd Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 2
4th Company /Machine-gun/ of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
I. prapor horského pěšího pluku 2
1st Battalion of the 2nd Mountain Infantry Regiment
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 4/6
4th Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 5/6
5th Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 6/6
6th Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horský pěší prapor II/6
2nd Mountain Infantry Battalion
01.10.1939-01.10.1940
Náhradní prapor horského pěšího pluku 6
Replacement Battalion of 6th Mountain Infantry Regiment
01.09.1940-01.10.1940
Horský pěší pluk 6
6th Mountain Infantry Regiment
01.10.1940-22.06.1941
Pěší pluk 4
4th Infantry Regiment
12.08.1941-30.08.1944
Pěší pluk 4
4th Infantry Regiment
DD.MM.1944-30.08.1944
Velitelství divisní oblasti 2
2nd Divisional District Command
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl III/10
3rd Artillery Battalion
19.09.1946-01.10.1947
Železniční prapor IV
4th Railway Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Železniční prapor 2
2nd Railway Battalion
01.10.1949-01.10.1951
Železniční prapor III/1
3rd Railway Battalion
01.10.1951-12.10.1959
8. železniční stavební prapor
8th Railways Construction Battalion
01.11.1959-01.09.1961
19. železniční mostní prapor
19th Railways Bridge Battalion
01.09.1967-01.09.1976
Vojenská střední odborná škola elektrotechnická a radiolokační
Military Secondary Technical School of Electrical and Radar
01.11.1979-01.09.1989
Vojenské učiliště Liptovský Mikuláš
Military Apprentice School of Liptovský Mikuláš
01.09.1986-28.08.1991
Vojenské střední odborné učiliště protivzdušné obrany státu a protivzdušné obrany vojsk
Air Defense Military Apprentice School
01.09.1989-31.12.1992
Vojenská střední škola protivzdušné obrany
Air Defense Military High School
28.08.1992-31.12.1992
Školící a výcvikové středisko protivzdušné obrany
Air Defense School and Training Centre


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.2003 ?
Poznámka:
Note:

(objekt "C")
V objekte bolo veliteľstvo Vojenskej strednej školy, pod ktorú patrili aj Kasárne "Pod Hájom" a časť objektov na Mokradi.
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Liptovsky-Mikulas-Povazske-kasarny-RRRR-RRRR-t166549#501292Verze : 0
MOD
Kasárne boli postavené v medzivojnovom období a do užívania odovzdané v roku 1922. Hlavným užívateľom kasární do roku 1939 bol IV. horský prápor (1920 – 1933), neskôr I. prápor horského pešieho pluku 2 (1933 – 1939), a 1. oddiel delostrelecký pluku 201, po vojne tu bol dislokovaný IV. prápor železničnej brigády (1946-47), neskôr 2. prápor železničnej brigády, nasledoval III. prápor železničného pluku 1 a od roku 1951 tu sídlil 8. železničný stavebný prápor. Železničné vojsko tu sídlilo až do prelomu 60-70 rokov. Potom sa tu začali usídlovať zložky rozširujúceho sa Technického učilišťa (vzniklo 1959). Železničiari sa odsťahovali do kasární v Ondrašovej. Po vzniku VVTŠ (1973) sa objekt kasární stal súčasťou školy až do roku 1979 kedy sa stal sídlom Vojenského učilišťa, neskôr Vojenskej strednej školy PVO (od 1989). Tá po roku 1993 prešla do štruktúry Armády SR. Po zániku vojenskej strednej školy v roku 2004 boli kasárne ako prebytočný majetok ponúknuté mestu L. Mikuláš. Dnes v objekte kasární v budove 1 sídli Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, v budove 2 Bankový inštitút - Vysoká škola Praha, v budovách 3 základná a stredná evanjelická škola L. Mikuláš a v ostatných menších rôzne súkromné firmy.


Zdroj: vlastný archív

Liptovský Mikuláš, Povážské kasárny [RRRR-RRRR] - fotografia Považských kasární z roku 1922 kedy boli dokončené a odovzdané československej armáde - pohľad z Palúdzky

fotografia Považských kasární z roku 1922 kedy boli dokončené a odovzdané československej armáde - pohľad z Palúdzky
Liptovský Mikuláš, Povážské kasárny [RRRR-RRRR] - fotografia Považských kasární z roku 1936 - pohľad od severu na juh

fotografia Považských kasární z roku 1936 - pohľad od severu na juh
Liptovský Mikuláš, Povážské kasárny [RRRR-RRRR] - nastúpená vojenská jednotka v Považských kasárňach, okolo r.1939-42, v pozadí Hodžovo gymnázium

nastúpená vojenská jednotka v Považských kasárňach, okolo r.1939-42, v pozadí Hodžovo gymnázium
Liptovský Mikuláš, Povážské kasárny [RRRR-RRRR] - otrofotomapa kasární z roku 1950

otrofotomapa kasární z roku 1950
Liptovský Mikuláš, Povážské kasárny [RRRR-RRRR] - vtáčí pohľad googlu na kasárne v súčasnosti

vtáčí pohľad googlu na kasárne v súčasnosti
URL : https://www.valka.cz/Liptovsky-Mikulas-Povazske-kasarny-RRRR-RRRR-t166549#526633Verze : 0
V medzivojnovom stál pred Považskými kasáňami vojenský barakový tábor v ktorom sídlila Odbočka Proviantního skladu 11 (1920-1926). Kedy bol tábor zlikvidovaný sa mi zatiaľ nepodarilo zistiť, no na vyššie uvedenej ortofotomape z roku 1950 už tábor neexistuje. Delostrelecké jednotky z Delostreleckého pluku 201 boli v predvojnovom období dočasne umiestnené aj na druhom konci mesta vo františkánskom kláštore v Okoličnom.
Zdroj: vlastný archív

Liptovský Mikuláš, Povážské kasárny [RRRR-RRRR] - Považské kasárne a barakový tábor, v popredí most cez Váh

Považské kasárne a barakový tábor, v popredí most cez Váh
Liptovský Mikuláš, Povážské kasárny [RRRR-RRRR] - Považské kasárne a barakový tábor

Považské kasárne a barakový tábor
Liptovský Mikuláš, Povážské kasárny [RRRR-RRRR] - Barakový tábor - pohľad od Považských kasární

Barakový tábor - pohľad od Považských kasární
Liptovský Mikuláš, Povážské kasárny [RRRR-RRRR] - Delostrelci na nádvorí pred františkánskym kláštorom v Okoličnom

Delostrelci na nádvorí pred františkánskym kláštorom v Okoličnom
Liptovský Mikuláš, Povážské kasárny [RRRR-RRRR] - Dnešná podoba františkánskeho kláštora aj s kostolom

Dnešná podoba františkánskeho kláštora aj s kostolom
URL : https://www.valka.cz/Liptovsky-Mikulas-Povazske-kasarny-RRRR-RRRR-t166549#527046Verze : 0
Diskuse
Vážený pane "ujeto"
Se zájmem jsem si přečetl Váš příspěvek o Povážských kasárnách (objektu "C") neboť jsem delší dobu bydlel v ulici Hurbanova a sloužil (vyučoval) v TU.
Jako posluchač jsem do TU nastoupil v roce 1960, v tu dobu v těchto kasárnách byl dislokován železniční útvar. Vím to docele přesně neboť jsme z "A" jezdili dělat pořádek po nich do těchto kasáren. Dle mě nikdy v Povážských kasárnách nebyla žádná součást bývalého LTU.
LaMi - rotarepo
URL : https://www.valka.cz/Liptovsky-Mikulas-Povazske-kasarny-RRRR-RRRR-t166549#526646Verze : 0
Som rád že ste tak rýchlo zareagoval na môj príspevok a doplnil ho vlastným poznaním a skúsenosťou. Už dlhší čas pátram po histórii liptovsko mikulášskych kasární a napriek tomu že tu (v LM) žije ešte pomerne dosť - tak povediac pamätníkov - hovoriť veľa nechcú. Pátranie v slovenských vojenských archívoch končí obvykle poznaním že údaje zostali v Prahe a odpovede historikov (napr. Vaše dotazy č.1655 z vojenstvi.cz)nedávajú vyčerpávajúcu odpoveď. K napísaniu dnešného príspevku ma vyprovokovala jedna nesprávna informácia o letisku Mokraď uvedená na tomto portáli. Najmenej informácií sa mi však podarilo dať dokopy ohľadne kasární Pod Hájom a budem preto rád ak svoje znalosti uvediete aj k týmto kasárňam - špeciálne ma zaujíma či tam bol dislokovaný napr. 188. delostrelecký oddiel (v LM bol v r. 1946-48). Predpokladám - podľa Vášho nicku, že ste autorom rozsiahlej práce o histórii PVO PV a mohli by ste ako pamätník protilietadlového vojska o tomto útvare niečo vedieť.


Ako ste si možno všimol, prosil som moderátora o návod ako opraviť svoj príspevok (ešte pred tým než ste zverejnil ten svoj) nakoľko na tomto portáli som donedávna neprispieval a nepoznal teda všetky nástroje na písanie príspevkov. Týmto chcem poďakovať "buko1" že mi takmer obratom poslal návod ako postupovať pri dodatočnej editácii vlastného príspevku.


Súhlasím s Vami že v Považských kasárňach boli aj súčasti železničného vojska, ktoré tu v LM malo svoju históriu od r.1945 až do jeho zrušenia okolo roku 2002?. Kedy boli postavené Železničné kasárne v Ondrašovej sa mi presne nepodarilo zistiť ale domnievam sa, že to bolo až v prvej polovici 60-rokov. Nakoľko sa však železničiarom nevenujem (som bývalý rakeťák od PVOS a tiež som potom dlhé roky učil vo VVTŠ a VA LM ), tak som po nich ani nejako intenzívne nepátral. V LM sú ešte jedny veľké kasárne - zdravotnícke sklady - po osude ktorých som však tak isto zatiaľ nepátral.


Bude mi potešením, ak budem môcť tu alebo na inom mieste prečítať nové informácie z Vašej ruky. Lacoza (ujeto200@gmail.com)
URL : https://www.valka.cz/Liptovsky-Mikulas-Povazske-kasarny-RRRR-RRRR-t166549#526650Verze : 0

Citace - ujeto :

K napísaniu dnešného príspevku ma vyprovokovala jedna nesprávna informácia o letisku Mokraď uvedená na tomto portáli.Vážený pán kolega, ak narážate na môj príspevok o Mokradi, tak napísal som len to, k čomu som sa dopátral podľa uvedených zdrojov. Budem rád, ak doplníte biele miesta. A pôvodné letisko malo rozmery 1500x1500 m, ako to ostalo po vojne, to som nemal odkiaľ zistiť.
URL : https://www.valka.cz/Liptovsky-Mikulas-Povazske-kasarny-RRRR-RRRR-t166549#526652Verze : 0
MOD
Pán Paliga neberte moju vetu -
"K napísaniu dnešného príspevku ma vyprovokovala jedna nesprávna informácia o letisku Mokraď uvedená na tomto portáli" - ako narážku alebo niečo podobné, to by som si nikdy nedovolil - ale ako v dobrom slova zmysle poopravenie spomínaného údaja. Ja som veľmi vďačný za akúkoľvek informáciu ktorú Vy alebo mnohí ďalší získajú a uverejnia ju na tomto či podobnom webe nakoľko viem ako ťažko sa niektoré informácie získavajú a ešte ťažšie verifikujú. Ak sa Vás tá moja veta dotkla hlboko sa Vám týmto ospravedlňujem.
s pozdravom Lacoza (ujeto200@gmail.com).
URL : https://www.valka.cz/Liptovsky-Mikulas-Povazske-kasarny-RRRR-RRRR-t166549#526681Verze : 0
Nebojte sa, Vaša veta sa ma vôbec nedotkla Smile. Len som chcel vysvetliť, prečo je to tam tak napísané. Nie som urážlivý typ Very Happy.
URL : https://www.valka.cz/Liptovsky-Mikulas-Povazske-kasarny-RRRR-RRRR-t166549#526705Verze : 0
MOD
Vďaka za informácie a doplnenia. Len chcem požiadať o doplnenie zdrojov (najmä ak je súčasťou príspevku fotografia).


Ak ide o informácie získané vlastnou službou, alebo rozhovormi so známymi a pod., tak úplne stačí uviesť "Vlastný archív", resp. "Vlastné foto" (pre fotografie) a pod.
URL : https://www.valka.cz/Liptovsky-Mikulas-Povazske-kasarny-RRRR-RRRR-t166549#526706Verze : 0
MOD