Main Menu
User Menu

Montereau-sur-le-Jard

Montereau-sur-le-Jard (FR-77)

     
Název:
Name:
Montereau-sur-le-Jard
Originální název:
Original Name:
Montereau-sur-le-Jard
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Departmán Seina a Marna
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°35'24.35"N 2°40'03.35"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1842
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.08.1940-30.03.1941
1. letka Bombardovací eskadry 51
1st Squadron of the 51st Bomber Wing
01.08.1940-30.03.1941
2. letka Bombardovací eskadry 51
2nd Squadron of the 51st Bomber Wing
01.08.1940-30.03.1941
3. letka Bombardovací eskadry 51
3rd Squadron of the 51st Bomber Wing
01.08.1940-30.03.1941
I. skupina Bombardovací eskadry 51
1st Group of the 51st Bomber Wing
01.08.1940-30.03.1941
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 51
Staff of the 1st Group of 51st Bomber Wing
14.04.1941-12.06.1941
I. skupina Bombardovací eskadry 55
1st Group of the 55th Bomber Wing
02.06.1941-04.08.1941
7. letka Bombardovací eskadry 30
7th Squadron of the 30th Bomber Wing
02.06.1941-04.08.1941
8. letka Bombardovací eskadry 30
8th Squadron of the 30th Bomber Wing
02.06.1941-04.08.1941
9. letka Bombardovací eskadry 30
9th Squadron of the 30th Bomber Wing
02.06.1941-04.08.1941
III. skupina Bombardovací eskadry 30
3rd Group of the 30th Bomber Wing
02.06.1941-04.08.1941
Štáb III. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 3rd Group of 30th Bomber Wing
01.10.1941-30.12.1941
I. skupina Bombardovací eskadry 55
1st Group of the 55th Bomber Wing
15.04.1942-22.04.1942
1. letka Bombardovací eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Bomber Wing
15.04.1942-22.04.1942
2. letka Bombardovací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Bomber Wing
15.04.1942-22.04.1942
3. letka Bombardovací eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Bomber Wing
15.04.1942-22.04.1942
I. skupina Bombardovací eskadry 2
1st Group of the 2nd Bomber Wing
15.04.1942-22.04.1942
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 2
Staff of the 1st Group of 2nd Bomber Wing
22.08.1942-22.04.1944
10. letka Bombardovací eskadry 2
10th Squadron of the 2nd Bomber Wing
22.08.1942-17.11.1943
11. letka Bombardovací eskadry 2
11th Squadron of the 2nd Bomber Wing
22.08.1942-06.02.1944
12. letka Bombardovací eskadry 2
12th Squadron of the 2nd Bomber Wing
22.08.1942-22.04.1944
IV. skupina Bombardovací eskadry 2
4th Group of the 2nd Bomber Wing
22.08.1942-22.04.1944
Štáb IV. skupiny Bombardovací eskadry 2
Staff of the 4th Group of 2nd Bomber Wing
DD.12.1943-22.04.1944
11. letka Bombardovací eskadry 2
11th Squadron of the 2nd Bomber Wing
04.06.1944-28.06.1944
6. letka Bombardovací eskadry 6
6th Squadron of the 6th Bomber Wing
04.06.1944-14.07.1944
II. skupina Bombardovací eskadry 6
2nd Group of the 6th Bomber Wing
04.06.1944-14.07.1944
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 6
Staff of the 2nd Group of 6th Bomber Wing
10.06.1944-02.07.1944
4. letka Bombardovací eskadry 6
4th Squadron of the 6th Bomber Wing
10.06.1944-01.07.1944
7. letka Bombardovací eskadry 6
7th Squadron of the 6th Bomber Wing
10.06.1944-01.07.1944
8. letka Bombardovací eskadry 6
8th Squadron of the 6th Bomber Wing
10.06.1944-01.07.1944
9. letka Bombardovací eskadry 6
9th Squadron of the 6th Bomber Wing
10.06.1944-01.07.1944
III. skupina Bombardovací eskadry 6
3rd Group of the 6th Bomber Wing
10.06.1944-01.07.1944
Štáb III.skupiny Bombardovací eskadry 6
Staff of the 3rd Group of 6th Bomber Wing
12.06.1944-10.07.1944
Bombardovací eskadra 6
6th Bomber Wing
12.06.1944-10.07.1944
Štáb Bombardovací eskadry 6
Staff of the 6th Bomber Wing
14.06.1944-01.09.1944
1. letka Bombardovací eskadry 6
1st Squadron of the 6th Bomber Wing
14.06.1944-01.09.1944
2. letka Bombardovací eskadry 6
2nd Squadron of the 6th Bomber Wing
14.06.1944-01.09.1944
3. letka Bombardovací eskadry 6
3rd Squadron of the 6th Bomber Wing
14.06.1944-01.09.1944
I. skupina Bombardovací eskadry 6
1st Group of the 6th Bomber Wing
14.06.1944-01.09.1944
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 6
Staff of the 1st Group of 6th Bomber Wing
23.09.1944-12.02.1945
416. bombardovací skupina (lehká)
416th Bombardment Group (Light)
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montereau-sur-le-Jard
URL : https://www.valka.cz/Montereau-sur-le-Jard-t165607#499468Verze : 0
MOD