Main Menu
User Menu

Horský prapor X [1921-1933]

10th Mountain Battalion

     
Název:
Name:
Horský prapor X
Originální název:
Original Name:
Horský prapor X
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1921
Předchůdce:
Predecessor:
I. prapor Horského pěšího pluku 4
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1933
Nástupce:
Successor:
I. prapor horského pěšího pluku 4
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1921-15.09.1933 Horský pěší pluk 4
Dislokace:
Deployed:
01.01.1921-15.09.1933 Sabinov, Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa /

Velitel:
Commander:
01.01.1921-00.10.1924 Dvořák, Theodor (major pěchoty)
00.10.1924-00.04.1927 Dvořák, Theodor (podplukovník pěchoty)
00.04.1927-00.10.1928 Stolina, Jan (podplukovník pěchoty)
00.10.1928-00.09.1930 Kozelský, Vlastimil (podplukovník pěchoty)
00.09.1930-00.03.1931 Konečný, Jaroslav (podplukovník generálního štábu)
00.03.1931-00.07.1931 Konečný, Jaroslav (podplukovník pěchoty)
00.07.1931-00.10.1932 Kozelský, Vlastimil (podplukovník pěchoty)
00.10.1932-15.09.1933 Vedral, Jaroslav (podplukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1921-15.09.1933 1. rota horského praporu X
01.01.1921-15.09.1933 2. rota horského praporu X
01.01.1921-15.09.1933 3. rota horského praporu X
01.01.1921-15.09.1933 4. rota /kulometná/ horského praporu X
01.01.1921-15.09.1933 Náhradní rota horského praporu X
01.01.1921-15.09.1933 Technická rota horského praporu X

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 4
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Horsky-prapor-X-1921-1933-t165327#499006Verze : 1
MOD