Main Menu
User Menu

Horský prapor IX [1921-1933]

9th Mountain Battalion

     
Název:
Name:
Horský prapor IX
Originální název:
Original Name:
Horský prapor IX
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1921
Předchůdce:
Predecessor:
III. prapor horského pěšího pluku 3
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1933
Nástupce:
Successor:
III. prapor horského pěšího pluku 3
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1921-15.09.1933 Horský pěší pluk 3
Dislokace:
Deployed:
01.01.1921-07.02.1921 Stará Lubovňa, ? /
07.02.1921-15.09.1933 Podolínec, Podjavorinské kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1921-00.12.1922 Čihák, Jaroslav (major pěchoty)
00.12.1922-00.07.1923 Čihák, Jaroslav (podplukovník pěchoty)
00.07.1923-00.11.1923 Zicha, Otakar (podplukovník pěchoty)
00.11.1923-00.04.1924 Slonek, Antonín (podplukovník pěchoty)
00.04.1924-00.10.1925 Orel, Bedřich (podplukovník pěchoty)
00.10.1925-00.04.1928 Němeček, Mikuláš (podplukovník pěchoty)
00.04.1928-15.09.1933 Ontl, Alois (podplukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1921-15.09.1933 1. rota horského praporu IX
01.01.1921-15.09.1933 2. rota horského praporu IX
01.01.1921-15.09.1933 3. rota horského praporu IX
01.01.1921-15.09.1933 4. rota /kulometná/ horského praporu IX
01.01.1921-15.09.1933 Náhradní rota horského praporu IX
01.01.1921-15.09.1933 Technická rota horského praporu IX

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 3
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Horsky-prapor-IX-1921-1933-t165326#499005Verze : 2
MOD