Main Menu
User Menu

Čihák, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Čihák
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Čihák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.07.1891 Kratonohy /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.04.1944 Londýn
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu Ministerstva národní obrany v exilu
předseda Československého červeného kříže v exilu
člen Státní rady československé
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Cihak-Jaroslav-t60680#218636Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Čihák
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Čihák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1907-DD.07.1911 Státní reálka, Nový Bydžov
DD.10.1911-DD.07.1912 Báňská akademie, Příbram
DD.10.1913-DD.06.1914 Státní obchodní akademie, abiturientský kurs, Chrudim
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1912-DD.02.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, České Budějovice
DD.07.1915-DD.07.1915 Ženijní důstojnický kurs, Budapest
DD.08.1917-DD.09.1917 Důstojnická škola, Borispol
DD.09.1917-DD.11.1917 Údernický kurs, Borispol
DD.06.1924-DD.08.1924 Aplikační kurs alpských střelců, Grenoble
DD.10.1928-DD.02.1929 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.10.1935-DD.09.1936 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
26.07.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
16.04.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
30.09.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 podporučík legií
01.04.1918 poručík legií
01.11.1918 kapitán legií
01.05.1920 major legií
18.09.1920 major pěchoty
30.12.1922 podplukovník pěchoty
30.12.1929 plukovník pěchoty
22.01.1938 brigádní generál
26.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1921-00.12.1922 Velitel : Horský prapor IX
00.12.1922-00.07.1923 Velitel : Horský prapor IX
00.07.1923-00.10.1925 Velitel : Horský prapor VI
00.10.1925-00.10.1926 Velitel : Horský prapor V
DD.09.1931-DD.01.1934 Velitel : Pěší pluk 45
DD.07.1934-DD.10.1935 Velitel : Pěší pluk 45
DD.09.1936-22.01.1938 Velitel : Pěchotní učiliště
22.01.1938-24.09.1938 Velitel : Pěchotní učiliště
27.09.1938-18.11.1938 Velitel : 21. divise
DD.06.1940-DD.07.1940 Velitel : Velitelství pěchoty 1. československé divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1912-DD.11.1912 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 88, Beroun
DD.11.1912-DD.02.1913 vojenské studium, České Budějovice
DD.02.1913-DD.09.1913 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 88, Beroun
DD.07.1914-DD.10.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 88, východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování po zranění
DD.01.1915-DD.02.1915 velitel náhradní pěší čety Pěšího pluku č. 88, Beroun
DD.02.1915-DD.04.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 88, východoevropské válčiště
DD.04.1915-DD.06.1915 nemocniční ošetřování po zranění
DD.06.1915-DD.06.1915 velitel náhradní pěší čety Pěšího pluku č. 88, Szolnok
DD.06.1915-DD.07.1915 vojenské studium, Budapest
DD.07.1915-DD.09.1915 velitel náhradní zákopnické čety Pěšího pluku č. 88, Szolnok
DD.09.1915-DD.02.1916 nemocniční ošetřování
DD.02.1916-DD.06.1916 velitel náhradní zákopnické čety Pěšího pluku č. 88, Szolnok
DD.06.1916-DD.09.1916 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 88, východoevropské válčiště
05.09.1916-05.09.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1916-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.07.1917-DD.08.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, Bobrujsk
DD.08.1917-DD.11.1917 vojenské studium, Borispol
DD.11.1917-DD.05.1920 velitel úderné roty 1. československého úderného praporu, Jagotin, přesun a sibiřské válčiště
DD.05.1920-DD.07.1920 zástupce velitele 1. československého úderného praporu, sibiřské válčiště
DD.07.1920-DD.09.1920 velitel 1. československého úderného praporu, přesun
DD.09.1920-DD.12.1920 repatriační dovolená
DD.12.1920-DD.07.1923 velitel Horského pěšího praporu 9, Stará Lubovňa
DD.07.1923-DD.06.1924 velitel Horského pěšího praporu 6, Ružomberok
DD.06.1924-DD.08.1924 vojenské studium, Grenoble
DD.08.1924-DD.11.1925 velitel Horského pěšího praporu 6, Ružomberok
DD.11.1925-DD.11.1926 velitel Horského pěšího praporu 5, Ružomberok
DD.11.1926-DD.09.1928 profesorem taktiky pěchoty na Válečné škole, Praha
DD.10.1928-DD.02.1929 vojenské studium, Praha
DD.02.1929-DD.09.1929 zástupce velitele Pěšího pluku 28, Praha
DD.09.1929-DD.09.1931 profesorem taktiky pěchoty na Velitelské škole, Praha
DD.09.1931-DD.01.1934 velitel Pěšího pluku 45, Chust
DD.01.1934-DD.07.1934 člen Komise pro zpracování služebního předpisu P-I-1, Praha
DD.07.1934-DD.10.1935 velitel Pěšího pluku 45, Chust
DD.10.1935-DD.11.1935 zástupce velitele Pěchotního učiliště, Milovice
DD.11.1935-DD.07.1936 vojenské studium, Praha
DD.07.1936-DD.09.1936 zástupce velitele Pěchotního učiliště, Milovice
DD.09.1936-DD.09.1938 velitel Pěchotního učiliště, Milovice
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel 21. divise za branné pohotovosti státu
DD.10.1938-DD.07.1939 velitel Pěchotního učiliště, Milovice
15.01.1940-15.01.1940 odchod do exilu pod jménem Jaroslav Znamenáček
DD.02.1940-DD.03.1940 zmocněnec Československé vojenské správy, západoevropské válčiště
DD.03.1940-DD.06.1940 zástupce velitele 1. československé divise, západoevropské válčiště
DD.06.1940-DD.07.1940 velitel pěchoty 1. československé divise, západoevropské válčiště
DD.07.1940-DD.01.1941 náčelník štábu Ministerstva národní obrany v exilu, západoevropské válčiště
DD.10.1940-DD.02.1943 předseda Československého červeného kříže v exilu, Londýn
DD.02.1941-DD.04.1944 člen Státní rady československé, Londýn
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Československá revoluční medaile
Czechoslovak Revolutionary Medal
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

Rumunská spojená knížectví [1861-1881] / United Principalites of Romania [1861-1881] DD.MM.1935

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-

DD.MM.1940

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1940

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
-

DD.MM.1941

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1941

Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
-

DD.MM.1941

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-

DD.MM.1941

Řád polského znovuzrození 3. třída
Order of Polonia Restituta 3rd Class
Order Odrodzenia Polski III Klasa
-

DD.MM.1943

Řád polského znovuzrození 2. třída
Order of Polonia Restituta 2nd Class
Order Odrodzenia Polski II Klasa
-

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

in memoriam

DD.MM.1944

Československá vojenská medaile "Za zásluhy" I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
Československá vojenská medaile "Za zásluhy"" I. stupeň
in memoriam

DD.MM.1945

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
in memoriam

DD.MM.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Cihak-Jaroslav-t60680#374935Verze : 0
MOD