Main Menu
User Menu

Masaryk, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Masaryk
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan (Garrigue) Masaryk
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.09.1886 Vila Osvěta, Královské Vinohrady /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.03.1948 Černínský palác /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- 1. vedoucí úřadu Československa ve Washingtonu (1919-1920)
- 3. vyslanec Československa v Londýně (1925-1938)
- 5. ministr zahraničí Československa (1940-1948)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- československý diplomat, politik a bývalý důstojník Rakousko-Uherské armády
- syn T. G. Masaryka
- zemřel za zvláštních okolností (zavražděn, pachatel neznámý)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Masaryk
URL : https://www.valka.cz/Masaryk-Jan-t16264#624405Verze : 3
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Masaryk
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan (Garrigue) Masaryk
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Reálné gymnázium na Malé straně v Praze
DD.MM.RRRR-DD.MM.1906 Akademické gymnázium
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR Poručík
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1915-DD.MM.1918 8. vozatajský prapor, 34. pěší divize
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1947

Řád polského znovuzrození - velkokříž
Order of Polonia Restituta - Grandcross
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Wielki
-

DD.MM.1991

Řád Tomáše Garrigue Masaryka - I. třída
Order of Thomas Garrigue Masaryk - 1st Class
in memoriam

DD.MM.RRRR

Medaile za statečnost malá stříbrná
Small Silver Bravery Medal
Kleine Silberne Tapferkeitsmedaille
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Masaryk
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Masaryk-Jan-t16264#624407Verze : 0
MOD
Diskuse
Jan Masaryk


Nejprve pouze syn profesora. Ve dvaceti letech odešel coby absolvent gymnázia na zkušenou so USA. Živil se jako dělník, studoval, střídal zaměstnání. Byl výborným klavíristou, jeden čas hrál jako doprovod při promítání němých filmů. Blížila se válka, Masaryk se musel vrátit domů, kde ho čekala rakouská uniforma. Po válce, již v roli prezidentova syna, zvolil diplomatickou kariéru (k jeho skvělým předpokladům patřilo mimo jiné umění jednat s lidmi a jazyková průprava). Nejprve Washington, od roku 1925 byl již velvyslancem v Londýně. Po uznání prozatimní londýnské vlády se stal ministrem zahraničí, jímž zůstal až do své smrti. Únorové události 1948, demise ministrů. Jan Masaryk po Gottwaldově ujištění, že demokracie zůstane zachována, ve vládě setrval. Ale sám dobře věděl, co to všechno znamená. Už kdysi tvrdil, že ho jednoho dne komunisté zabíjí. Ale také mluvil o sebevraždě. Snad cítil, že již nastalo období, v němž pro demokracii není místa. Zasvětil jí celý svůj život, nemohl být jejím hrobníkem. Hrozivá bezmoc - podpřil komunisty, ale neměl možnost zvrátit neblahý vývoj událostí. Sliby byly plané. Pro komunisty byla jeho účast ve vládě zatím výhodná. Nemohli ale tušit co dále uděla. Poslali komando s rozkazem usmrtit, které ministra vyhodilo z okna. Podobná akce by však byla velmi diletantská (Mohli ho jen zmrzačit). Nabízela se totiž řada lepších možností - jed či fingovaná sebevražda zastřelením. Zůstávají tedy dva scénáře: Ten méně pravděpodobný, že Masaryk se odhodlal pro sebevražu a vyskočil z okna dobrovolně. Druhý scénář počítá s přítomností násilníků. Ministr byl překvapen ve své ložnici, následovala potyčka a vyděsený Masaryk prchal pryč po římse a upadl nebo byl násilníky donucen skočit, či dokonce z okna vyhozen. Skok z vlastního rozhodnutí, ale i vyhození z okna má jedno nepříjemné "ale". Co kdyby pád přežil a pouze se zranil? V obou případech by to bylo vůbec nejhorší možné řešení. Nelze vyloučit ani zvláštní souhru náhod: Masaryk se rozhodl pro smrt a vniknutí násilníků tomu jen pomohlo. Možných kombinací je celá řada, na konci však je smrtelný pád, který mnoha lidem otevřel oči. Během několika měsíců emigrovalo z republiky na 60 tisíc lidí.
URL : https://www.valka.cz/Masaryk-Jan-t16264#83409Verze : 0
Poslední vyšetřování ÚDV se kloní k vraždě. Nicméně fakt, že všichni tři Masarykovi tajemníci (dr. Sum, dr. Špaček, dr. Soukup) považují jeho smrt za sebevraždu, je zarážející. Samotné vyšetřování probíhalo v mnoha etapách (i s ohledem na momentální politickou situaci) a přinášelo různé výsledky. Uvádím přehled závěrů:
1948 - sebevražda
1968-1969 - sebevražda či neštastná náhoda
1993-1996 - pád z římsy v důsledku pronásledování
2001-2003 - vražda, kterou provedly min. dvě osoby
URL : https://www.valka.cz/Masaryk-Jan-t16264#131244Verze : 0
Zhruba dva roky zpátky šel na České televizi pořad o jeho umrtí, kde několikrát bylo zmiňováno, že byl zabit lidmi z KGB (nevím možná v té době to snad byla ještě NKVD nebo byl název jiný). No byl tam i "výslech" svědkyně (snad zapisovatelky nebo tak nějak), jak se ji minimálně dva agenti mezi řečí svěřili s tím, že zabili Masaryka.
URL : https://www.valka.cz/Masaryk-Jan-t16264#131402Verze : 0
Ta výpověď pochází od plk. Jelizavety Paršiny, ruské zpravodajky. Na nějaké nostalgické seanci bývalých agentů NKVD údajně vyslechla vychloubání generála Michaila Iljiče Bělkina, že to byl právě on (spolu se svým kolegou Bondarenkem), kdo vyhodil Masaryka z okna. Bělkin ani Paršina ale již nežijí, takže slepá ulička...
URL : https://www.valka.cz/Masaryk-Jan-t16264#131434Verze : 0
Byl to jednoroční dobrovolník, který byl cvičen na záložního důstojníka. Byl povolán jako záložník a v průběhu války byl jmenován do důstojnické hodnosti. Jeho vyznamenání nejsou nic moc, neb sloužil u zásobovací jednotky. Přesto ještě jako kadet obdržel medaili Za statečnost II. třídy a pokud se nemýlím v hodnosti důstojníka již bronzové Signum Laudis. Není tedy pravda, jak se snaží říkat (v dobrém) pan Posselt, že šlo o jednoho z nejvíce dekorovaných záložních důstojníku.


Verze smrti. Pánové uvědomte si, že maminka Charlota byla duševně nemocná a syn Herbert, slušný malíř v depresích spáchal sebevraždu, Jan k tomu měl také sklony, dokonce v Anglii je registrován pokus. Byl to prima nádherný člověk, který uměl žít. Dnes je opět zneužíván. Jeho památce-čest.
URL : https://www.valka.cz/Masaryk-Jan-t16264#323842Verze : 0