Main Menu
User Menu

Skupina pobřežní obrany Gironde Nord (1940-1945)

Coastal Defenses Group Gironde Nord / Küsten-Verteidigungs-Gruppe Gironde Nord

     
Název:
Name:
Skupina pobřežní obrany Gironde Nord
Originální název:
Original Name:
Küsten-Verteidigungs-Gruppe Gironde Nord
Další názvy:
Other Names:
KVGr Gironde Nord
Obec:
Municipality:
-
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
-
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Úsek pobřežní obrany 1-E1
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
-
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
-
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
- km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
- km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.RRRR
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.RRRR
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
chátrající
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.atlantikwall.co.uk
www.darkplaces.org

URL : https://www.valka.cz/Skupina-pobrezni-obrany-Gironde-Nord-1940-1945-t162145#492656Verze : 0
MOD
Dochované objekty KVGr Gironde Nord
  Gi 02 Ronce-les-Bains
  Gi 03 Pointe du Gallion d'Or
  Gi 05 La Coubre
  Gi 06a - HKB La Coubre La Coubre
  Gi 07 - MKB Coubre West La Coubre
  Gi 08 Forêt de la Coubre Brieg
  Gi 09 - MKB Coubre Ost La Palmyre
  Gi 11 Les Carrieres
  Gi 12 - MKB Weih-Taube Grand Cote
  Gi 13 Saint-Palais-sur-Mer
  Gi 14 - MKB Terre Negre Saint-Palais-sur-Mer
  Gi 15 Plage du Platin
  Nauzan Nauzan
  Gi 19 Nauzan
  Gi 19a Nauzan
  Gi 23 Pontaillac
  Gi 25 Fort du Chay
  Gi 26 Port Royan
  Gi 29 Fort de Suzac
  Gi 30 - HKB Köln Fort de Suzac
  Gi 31 Pontaillac
  Gi 32 Pontaillac
  Gi 36 - MKB Cordouan Forêt de la Coubre Brieg
  Gi 50 - MKB Gironde La Coubre
  Gi 100 Royan
  Gi 202 La Poterie
  Panzerwerk Gi I Vaux-sur-mer
  Panzerwerk Gi II Jaffe
  Panzerwerk Gi III Belmont


Vysvětlivky: 

WN (W) = Widerstandsnest = Resistance Nest = Opěrný bod ("hnízdo") čety 
ZWN = Zwischenwiederstandsnest = Intermediate Resistance Nest = Mezilehlý opěrný bod ("hnízdo") čety 
Stp = Stützpunkt = Strong point = Opěrný bod roty 
PZW = Panzerwerk = Armoured Fort = Pancéřový fort
HKB = Heeresküstenbatterie = Army Coastal Battery = Armádní pobřežní baterie 
HKAA = Heeresküstenartilerieabteilung = Army Coastal Artillery Section - Oddíl armádního pobřežního dělostřelectva
MKB = Marine Küsten Batterie = Navy Coastal Battery = Námořní pobřežní baterie
Bttr = Batterie = Battery = Baterie
FlaBat = Flakbatterie = Anti-aircraft Battery = Protiletadlová baterie
FuMG = Funkmessstellung = Radar Station = Radarová stanice
FuMB = Funkmessbeobachtung = Radio Guided Observation = Radarová odposlechová stanice
FuSan = Funkmessanlagen = Radio Direction Finder = Radiový zaměřovač
Stellung = Position = Postavení
AR = Artillerie-Regiment = Artillery Regiment = Dělostřelecký pluk
Feldflugplatz = Field Airport = Polní letiště

Zdroj:
www.atlantikwall.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Skupina-pobrezni-obrany-Gironde-Nord-1940-1945-t162145#496349Verze : 0
MOD