Main Menu
User Menu

Úsek pobřežní obrany 1-F [1940-1945]

Coastal Defense Sector 1-F / Küsten-Verteidigungs-Abschnitt 1-F

     
Název:
Name:
Úsek pobřežní obrany 1-F
Originální název:
Original Name:
Küsten-Verteidigungs-Abschnitt 1-F
Další názvy:
Other Names:
1-KVA F
Obec:
Municipality:
Cambo-les-Bains
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
-
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní linie
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Pásmo pobřežní obrany 1. armády
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Skupina pobřežní obrany Bayonne
Skupina pobřežní obrany St-Jean de Luz
Skupina pobřežní obrany Sousons
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
3
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
100 km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
10 km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1940
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.RRRR
Bojové využití:
Combat Use:
06.06.1944-DD.MM.RRRR 276. pěší divize
Současný stav:
Current Condition:
chátrající
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.atlantikwall.co.uk
www.darkplaces.org

URL : https://www.valka.cz/Usek-pobrezni-obrany-1-F-1940-1945-t162089#492551Verze : 0
MOD