Main Menu
User Menu

7. radiotechnická brigáda zvláštního určení Zbiroh - Václav Ilčík

Diskuse
     
Název knihy:
Name of the book:
7. radiotechnická brigáda zvláštního určení Zbiroh
Autor:
Author:
Václav Ilčík
Místo vydaní:
Published in:
Brno
Nakladatelství:
Publisher:
Tribun EU, s. r. o.
Rok vydání:
Year of Publication:
2013
Počet stran :
Pages:
547
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
9788026042938
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
-
Anotace:
Anotation:
Čtvrtinu stran tvoří vlastní historie zbirožského pluku (brigády, mobilizační a výcvikové základny) v rozmezí let 1961 až 1999. Podobnou délku zabírá popis stanovišť podél hranice, služby vojáků na nich a 5 generací čs. pasivních zařízení (Kopáč, Ramona, Tamara, Věra a Věra NG). Obsahem knihy je i více než 600 ilustračních fotografií lidí, techniky a stanovišť.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/7-radiotechnicka-brigada-zvlastniho-urceni-Zbiroh-Vaclav-Ilcik-t161344#490701Verze : 0
MOD