Main Menu
User Menu

DD - G class

     
Název:
Name:
třída G
Originální název:
Original Name:
G class
Kategorie:
Category:
torpédoborec
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
HMS Grenville (H03)
HMS Greyhound (H05)
HMS Griffin (H31) - později HMCS Ottawa (H31)
HMS Garland (H37)
HMS Gallant (H59)
HMS Gipsy (H63)
HMS Grenade (H86)
HMS Grafton (H89)
HMS Glowworm (H92)
Uživatelské státy:
User states:
Velká Británie
Kanada
Polsko
Nizozemí
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[4]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3
HRBEK, Ivan, HRBEK, Jaroslav: Loďstva států účastnících se druhé světové války. 1.vydání. Praha: Naše vojsko, 1994. 232s. ISBN 80-206-0245-3
www.uboat.net
en.wikipedia.orgEdit: Tars
URL CZ: https://www.valka.cz/DD-G-class-t16073#59721Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/DD-G-class-t16073#59721Version : 0