Main Menu
User Menu
Reklama

Pejčoch, Ivo - Novák, Zdeněk - Hájek, Tomáš: Válečné lodě [4] - Druhá světová válka

     
Název knihy:
Name of the book:
Válečné lodě [4] - Druhá světová válka
Autor:
Author:
Ivo Pejčoch, Zdeněk Novák, Tomáš Hájek
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Naše vojsko, nakladatelství a knižní obchod, s. p.
Rok vydání:
Year of Publication:
1993
Počet stran :
Pages:
374
ISBN10:
ISBN10:
80-206-0357-3
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvod
1. Státy Evropy
2. Státy Severní Ameriky
3. Státy Asie
4. Státy Střední a Jižní Ameriky
Výběr z použité literatury
Anotace:
Anotation:
?
Recenze:
Review:
?
URL : https://www.valka.cz/Pejcoch-Ivo-Novak-Zdenek-Hajek-Tomas-Valecne-lode-4-Druha-svetova-valka-t255074#700969Verze : 0
MOD
Reklama