DD - Júgumo

Yūgumo class
夕雲型 / ゆうぐもがた
     
Název:
Name:
Júgumo Yūgumo class
Originální název:
Original Name:
夕雲型 / ゆうぐもがた
Kategorie:
Category:
torpédoborec Destroyer
Období výroby:
Production Period:
12.06.1940-15.05.1944
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Júgumo
Makigumo
Kazagumo
Naganami
Makinami
Takanami
Ónami
Kijonami
Tamanami
Suzunami
Fudžinami
Hajanami
Hamanami
Okinami
Kišinami
Asašimo
Hajašimo
Akišimo
Kijošimo

Umigiri 1)
Jamagiri 1)
Tanigiri 1)
Kawagiri 1)
Taekaze 1)
Kijokaze 1)
Satokaze 1)
Murakaze 1)

Jamasame 2)
Akisame 2)
Nacusame 2)
Hajasame 2)
Takašio 2)
Akišio 2)
Harušio 2)
Wakašio 2)
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
1) pouze naplánované

2) zdokonalená třída Júgumo (pouze plánována)
1) only planned

2) improved Yūgumo class (only planned)
Zdroje:
Sources:
http://military.sakura.ne.jp/ ; http://wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/DD-Jugumo-t14696#55585 Verze : 0

Třída Júgumo


Torpédoborce první třídy (一等駆逐艦 / いっとうくちくかん / ittó-kučikukan) Júgumo (夕雲型 / ゆうぐもがた / Júgumo-gata) se skládaly z devatenácti jednotek japonského císařského námořnictva, které byly stavěny v letech 1940 až 1944 a aktivně se podílely na operacích druhé světové války. Plavidla této třídy a ještě třídy Kageró bývala označována jako torpédoborce typu A (甲型駆逐艦 / こうがたくちくかん / kó-gata-kučikukan).
Svou konstrukcí navazovala na předchozí třídu Kageró. Lišila se především lafetací 12,7 cm L/50 kanonu typ 3, které byly umístěny do dělových věží typu D s elevací až 75°. Všechna plavidla této třídy se aktivně účasnila bojů v Tichomoří plněním nejrůznějších a mnohdy i nepříliš vhodných funkcí. Kromě hlavních úkolů tj. doprovodu těžkých plavidel a boje s nepřátelskými hladinovými plavidly se musela stále častěji zhošťovat i méně atraktivních úkolů. Torpédoborce podporovaly vylodění, v rámci Tokijského expresu dopravovaly zásoby a posily na ostrovy v Šalamounech a kryly a prováděly evakuace stahovaných jednotek. Tyto na ně kladené nároky si ovšem vyžádaly vysokou daň. Konce války se nedočkalo ani jedno plavidlo této třídy a všechna byla v bojích ztracena. Celkem 9 torpédoborců bylo zničeno leteckými útoky, čtyři další byly ztraceny při střetech s hladinovými plavidly spojenců, čtyři padly za oběť ponorkovým torpédům, jeden byl potopen společným útokem letounů a hladinových plavidel a osud jednoho není zcela jasný, neboť existují dvě varianty jeho zániku. Buď najel na minu anebo jej má svědomí útok amerických torpédových člunů.


Pozadí vzniku


Dle programu výstavby loďstva z roku 1939 měly být postaveny poslední čtyři jednotky třídy Kageró a jedenáct jednotek nové třídy Júgumo, které obdržely trupová označení 116 až 124, 126 a 127, Do této třídy bývá zahrnován i torpédoborec Akigumo (115), ale pravděpodobně patřil ještě do předchozí třídy Kageró. Na obhajobu tohoto tvrzení je možno mimo jiné uvést i použití staršího typu dělových věží C, místo novějšího typu D. Je třeba říci, že program z roku 1939 byl jediný, jenž se podařilo realizovat celý a v původním rozsahu. V programu 1941 byla plánována výstavba dalších šestnácti jednotek, označovaných jako podtřída Hamanami. Realizace se ale dočkalo jen prvních osm jednotek s trupovými čísly 340 až 347. Zbylých osm jednotek bylo zrušeno ještě před položením kýlu. Dále byla zrušena výstavba osmi jednotek třetí série s trupovými čísly 5041 až 5048 podle modifikovaného programu roku 1942.


Konstrukční řešení


Plavidla třídy Júgumo konstrukčně vycházela z předchozí třídy Kageró. Standardní výtlak byl navýšen o 44 tun a trup byl prodloužen na vodorysce o 0,8 metru. Přední nástavby a přední stěžeň se také dočkaly mírné modifikace.


Pohonné sestavy


Pohonná sestava byla převzata z předchozího typu Kageró a byla tvořena dvěma sestavami parních turbín Kampon produkujících výkon 15445,5 kW při 380 otáčkách lodního šroubu za minutu. Tři kotle Ro-Gó Kampon šiki generovaly přehřátou páru pro turbíny.
Spaliny z předních dvou kotlů odváděl mohutný přední komín. Zadní komín byl určen k odvodu spalin pouze ze zadního kotle.


Lodní výzbroj


Hlavní i pomocná výzbroj zůstala zachována z předchozího typu třídy Kageró, tedy 12,7 cm L/50 kanon typ 3. Ovšem koncepce lafetace hlavních děl doznala podstatných změn. Pro lafetaci byly použity nové věže typu D, které umožňovaly elevaci až 75° oproti 55° předchozích typů. Touto úpravou byla značně posílena protiletadlová obrana lodi. Jedna dvouhlavňová věž byla umístěna na přídi, na přední palubě před můstkem, další se nacházela na zadní nástavbě a třetí na palubě za zadní nástavbou. Torpédovou výzbroj reprezentovaly dva otočné plně zakrytované čtyřhlavňové torpédomety typu 92 modelu 4, jejichž rotaci zajišťoval motor poháněný stlačeným vzduchem.
Přední torpédomet byl umístěn na nástavbě mezi oběma komíny a zásobníky obsahující dvě rezervní torpéda se nacházely po stranách předního komínu. Zadní torpédomet byl instalován na palubě za zadním komínem a jeho zásobník rezervních torpéd byl nalevo od podélné osy lodi a zadní nástavby.
Protiletadlovou výzbroj u prvních jednotek třídy Júgumo představovaly pouze dva dvouhlavňové 25 mm protiletadlové automatické kanony typ 96, které byly instalovány na platformě u zadního komínu.


Modifikace


V průběhu zuřící války byla u přežívajících jednotek silně posilována protiletadlová výzbroj a také docházelo k instalaci radiolokátorů. Hlavní protiletadlovou výzbroj představovaly montované 25 mm kanóny v jedno-, dvou- i tříhlavňovém uspořádání. Postupně byl jejich počet navyšován až na 28 kusů. U některých jednotek byl demontován jeden ze zásobníků rezervních torpéd, aby bylo uvolněno místo pro instalaci další protiletadlové výzbroje. U třídy Júgumo ale nikdy, na rozdíl od předchozích tříd nedošlo k demontáži zadní věže č. 2 s 12,7 cm L/50 kanonem typu 3 z důvodu instalace dalších 25 mm kanonů.
Jednotky byly vybavovány přehledovým radarem 13 Gó pro sledování vzdušných cílů a přehledovými radiolokátory 22 Gó proti vzdušným a hladinovým cílům.Zdroje:
en.wikipedia.org
https://www.combinedfleet.com/yugumo_n.htm
https://pwencycl.kgbudge.com/Y/u/Yugumo_class.htm
www.globalsecurity.org
www.warshipsww2.eu
cs.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/DD-Jugumo-t14696#485972 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více